ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší psáno v březnu 2006 novejší

Bude apríl, celý svět se směje !

Proč 1. dubna všichni potřebují někoho vytočit ? Angličtina tento den nazývá "svátkem bláznů", ale i u nás má aprílové žertování velkou tradici a pohrávali si s ním naši předkové už dávno : jsou doložené písemné zmínky už z roku 1690. Pocházejí z péra Bartoloměje Chrystelia z Prahy.

Obyčej spočíval v tom, že se lidé posílali pro něco nesmyslného, jak pro ½ kila semtele, zaječího peří, mušího sádla či pro kohoutovo vejce.

Na konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o prvodubnovém vtipkování už poměrně časté. Ten, kdo se nechal nachytat, vysloužil si titul "aprilový blázen" a byl celý den terčem posměchu.

Badatelé soudí, že počátek svátku lze najít v reformě kalendáře, kterou uskutečnil v roce 46 před Kristem Julius Caesar. Podle nového kalendáře se stal první duben také prvním dnem v roce a oslavoval se nový rok.

Jiná teorie spojuje apríl se zemědělstvím. V dubnu se s příchodem jara otvírá nový zemědělský rok, což byl ve starověku důvod k bujarému veselí.

Jsou však i jiná vysvětlení : Apríl bývá spojován s pohanským bůžkem smíchu, který prý svátek měl v dubnu. Ale kdo ví, možná že lidé mají náladu na fóry jen proto, že začíná jaro. "Když duben přichází", začínají vandry pro ty méně otužilé a "dříve narozené"...

Nu a nesmím ještě zapomenout, že 1. dubna začíná "měsíc knihy" a pro nás chlapy, "měsíc ptáků"... Nu a když k těm aprílovým fórům přidáte i jarní úsměv, uznejte, že ten 1. apríl je fajn.

 

Letošní velikonoční svátky začínají již 12. dubna na Škaredou středu, nebo chcete-li Popeleční středu, která je "sazometná".

Po ní přijde Zelený čtvrtek, kdy hospodáři sází rostliny a věří, že když se brzy ráno omyjí v potoce, celý rok nebudou marodit. Hlas zvonů utichá, neboť odletěly do Říma. K bohoslužbám svolávají řehtačky.

Na Velký pátek byl Kristus ukřižován, podle zvyklostí nesmělo se pracovat a otvíraly se prý cesty k pokladům a kvetlo zelené kapradí.

Bílá sobota - název vznikl od bílých rouch katechumenů. Koná se noční bohoslužba, t.zv. Vigilie. Před ní se posvětí oheň a zapálí velikonoční svíce.

16.4.2006 – neděle – bude Hod Boží Velikonoční, slaví se zmrtvých vstání Ježíše Krista. Při obřadech v kostele se žehnají mazance, vejce a chléb. Rodina by měla sníst jedno vejce společně, aby držela pohromadě. Dalším symbolem velikonoc je beránek.

Červené pondělí je u nás nejvýznamnější velikonoční den. Kdysi, stejně jako dnes, chodí kluci na pomlázku a hodováním si vynahrazují půst. Hospodyně koledníkům nabízejí obarvená vejce (kraslice), jež jsou symbolem života. Dětem nosí dárky zajíc.

Koledníci vodou polévají děvčata a šleháním vrbovou pomlázkou či jalovcem z nich vyhání lenost. Šleháním se prý stanou veselejší a zdravější a ty starší omládnou a taky budou se mít k světu.

Od úterka by to ženy svým protějškům měly oplatit ! Přeji veselé svátky jara !

Ďáblík

FEJETON

Zdeněk Vašíček : Tažení proti pornografii v USA a u nás

singe
V Praze schválili zákon o registrovaném partnerství, je tu také předvolební tažení proti erotice a zdanění kurev, včetně jejich zatlačení do bordelů (které převážně patří honoraci a politikům, i když podle mezinárodní úmluvy o potírání prostituce z r. 1921, kterou jsme podepsali, je to trestné).

Probíhá-li za "Velkou louží" ideologický boj, není možné, aby nezasáhl i ČR. No, nakonec je historická zkušenost, že naši politici vždy někoho kopírovali, ať to bylo Rakousko-Uhersko, Německo, SSSR, no a teď USA.

Ve čtvrtek v televizi běžel dvouhodinový dokument o "tažení" křesťanů o dobytí Bílého domu, Senátu a Nejvyššího soudu USA, což se jim daří díky dosazenému dědičnému prezidentovi G. W. Bushovi. Ten obratně vyklouzl ze všech ostud mládí proměnou z Šavla na Pavla a teď hledá cesty stále novější, jak se zavděčit Ježíši Kristovi, který mu (co si budem namlouvat) výrazně dopomohl ku zvolení prezidentem.

Z jeho "svatého tažení" na Irák, proti kterému jsem byl celou svou duší demokrata, ale i miliony lidí po celém světě a dokonce dnes už víc jak 2/3 občanů USA, se vyklubala první velká strategická porážka křesťanstva od doby bitvy u Vídně, kde spojené armády pod vedením polského krále Jana III. Sobieského zhatily plány Osmanské říše na podmanění Evropy.

Poté do světa rozletěla se zpráva o inteligentním Designérovi, jež nepochybně stvořil Vesmír. Nakonec i Václav Havel - Chrobák se nechal slyšet, že on si tedy taky myslí, hm, hm, že to všecko jako náhodou vzniknout nemohlo.

Jenom designér-psychopat mohl navrhnout lidské tělo tak, jak je, a marné jsou námitky lékařů i Darwinova teorie. Pojem Inteligentní design je zde, a má dík tisícileté tradici a dík kazatelům nových církví moderní říz a jeho apoštolové křižují Evropou, dobře vědouc, že s takovou reklamou nebudou přednášet prázdným sálům... No a blbých i nevědoucích je vždycky dost.

Avšak ani snaha důmyslného prezidenta a jeho zvláště jižanských apoštolů se nesetkala s větším úspěchem. Přesto jsou rozpínaví jako smrad a zamořují vše kam přijdou. Američtí soudci rádi dávají najevo, že jim nikdo nebude vykládat, co a jak má být. Federální soudce Jones označil "inteligentní design" za zjevné náboženství a vykázal ho ze školních lavic.

Inu není se co divit. V USA jsou lidi ze všech končin světa a funguje tam přes 3600 církví a sekt... Každý vyznává něco jiného a nezřídka různé náboženské komunity mají své kostely, synagogy, mešity a modlitebny postavené téměř vedle sebe. Nakonec průměrný Američan za život třikrát změní víru a nic se neděje.

Že jsou Američané puritáni, to ví celý svět a sám jsem se s tím při svých cestách po USA setkal, ať to byly erotické časopisy ve výši 180 cm, z nichž po zakrytí je vidět jen titul, či téměř utajené erotické filmy mimo prodejní plochy... Zákaz protituce krom New Jersey a Nevady, kde jsou bordely povolené, zákaz koupání "nahoře bez", pití alkoholu na veřejnosti atd... Ale "tanečnice" v soukromých klubech nikomu nevadí.

Kam teď, když tolik protivenství světa se spiklo proti neokonzervativcům? Oprašme zákon z roku 1998, neboli Child Online Protection Act a táhněme proti pornografům, proti potratům... Je známo, že kýchne-li svět, Češi začnou hlasitě smrkat. Můžeme tedy protentokrát své kolegy předběhnout a zamyslet se nad tím, zda má význam o cenzuře, pornografii a potratech vůbec uvažovat... Ovšem před volbami je vše dobré, nejde o lidi, jde o posty, koryta, vládu, peníze a moc.

Viděl jsem erotické fresky v Indii, na Ceyloně, v Italii, erotické muzeum v Kodani, muzeum penisu na Islandu...V Paříži je v dražbě sbírka erotických knih a kreseb od 15. století... Včetně japonských a činských erotických kreseb... A tak mě napadá subjektivita vnímání rozdílu mezi erotikou a pornografií, mezi vkusem a nevkusem.

Přes všechnu cenzuru a kriminalizaci pornografie, našla si tato vždy své výrobce a konzumenty v množství, jaké aktuálně umožňovala technika. Od peprných básniček (psali je i Erben a Vrchlický), přes první knihtisky až k fotografii, filmu a internetu. Jde s naší civilizací a její současný nadbytek odráží poptávku po ní. Středem zájmu je sexualita.

Stoupenci regulace pornografie vycházejí z mýtu abrahámských náboženství, nejčastěji se uchylují k argumentaci dětmi, nebo tvrdí, že vede k pohrdání ženami a k nárostu agresivity. Jenže tyto argumenty jsou liché. Konzumenti pornografie se převážně stavějí k rovnosti pohlaví, trpívají míň předsudky, nechovají se agresivněji...

Naopak, kritika směřuje spíše k hollywoodské filmové produkci, která již po desťiletí nahrazuje sexuální násilí, jako k potencionálně mnohem větší hrozbě... Proč? Pro násilí, potoky krve, sprostotu, surovost...

Možná, že stojíme na začátku nové éry, kdy - stejně jako v antických časech - budou erotické výjevy běžnou součástí interiérů, aniž by z toho děti, které právě neokonzervativci zneuživají jako rukojmí, šilhali či dostávali tiky. Jde o rodinnou výchovu a míru vkusu.

Zdeněk Vašíček - Ďáblík, Ostrava, 21.3.2006

 

Jubilejní 15. ročník festivalu Folkový kvítek rozkvete 12. a 13. května na Konopišti

Sdružení pro děti z dětských domovů KVĚT vás zve na 28 hodinový hudební maratón Folkový kvítek, který se uskuteční už tradičně v nádherném prostředí zámecké zahrady Konopiště.

V pátek od 19 hodin vystoupí Spirituál kvintet, Kamelot, Neřež, Norek, Jablkoň, Cimbal classic, Koňaboj, Ginevra, Devítka a Hrdza (Slovensko).

V sobotu 13. května vystoupí Fleret a Jarmila Šuláková, Vladimír Mišík a ETC, Michal Prokop & Friends, Jan Spálený a ASPM, Lenka Dusilová a kapela, Semtex, Nezmaři a Miki Ryvola, Žalman a spol, Hradišťan, Jarret, Znouzectnost, Hop trop a další.

Sobotní dopoledne bude patřit dětem. Od 9 hodin budou připraveny různé soutěže, jízdy na koních, divadelní pohádka a lezení v lanoví. Vyhlášen bude již šestý rytíř českého a moravského folku.

Více informací na folkovykvitek.cz