ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší psáno v prosinci 2013 novější

NAŠE ČINNOST

37. podzimní setkání Old Pardů Sev. Moravy

Letos se uskutečnilo 19.10 na Loděnici v Dolním Benešově v nádherném podzimním dni, který "Staříky" zlákal ku šlapáku pěti hodin kolem dvou velikých štěrkových jezer v CH. KO.

Večer Fred - letošní šerif - zapálil oheň, Alonzo (75) z Albatrosu zahrál vlajku a pak se hrálo až do rána. Nechyběl ani vynikající guláš a Radegast 12°.

Albatrosáci kvůli hraní „Na Mlýnku” dorazili až poslední. Přímo z akce dorazil i lašský král Sidney Bill s Johnym.

Ďáblík přijal do archivu 36letou kroniku OPSM, neboť dějiny se již píší do nové kroniky. Šerif Fred pro rok 2013 předal své šerifství pro rok 2014 Johnymu - Janu Dužimu z Frýdku-Místku.

V letošním roce opustil OPSM Ich Farmář (70+) Pavel Ország z Černé Vody, náhle, bude nám chybět.

Zavírání Ostravských řek

Luciny-Ostravice a Odry se splutím až do Zabiełkowa v Polsku se konalo 9.11 v mizerném pošmourném počasí na Slezské Ostravě. Vše pořádala Campanula, ČTU-Oblast Bezkydy a T.O. Rodina, T.O. Hell's Deviles.

K dobré náladě vyhrávala trampská kapela Trampo di Šlak. Všechno pak bylo zakončeno v restauraci Jindřiška (kde míváme trampské sleziny) a kde se zároveň oslavily šedesátiny muzikantských manželů Waldy a Věrky.

(Ďáblík)


VZPOMÍNKA

50 let od zavraždění 35. prezidenta USA J.F.Kennedyho

Nedávno jsem objevil ve svém archivu zvadlo a fotky na akci před 43. léty v době tuhé normalizace, kterou jsem dělal u svého srubu „Samota” na Ondřejníku v Beskydech. Byla to pietní vzpomínka na 7. výročí zavraždění 35. presidenta USA - J.F.Kennedyho...

Affi navrhl a vytiskl zvadla, já napsal projev podle Warrenovy zprávy, rozeslal zvadla i projev na všechny kompetentní instituce od ministerstva vnitra až po okrskáře VB. V Metylovicích a na velvyslanectví USA, to jediné odpovědělo kladně.

Ostatní složky neodpověděly, tudíž co není zakázáno, je povoleno... Úřady, STB, VB, LM. VMV vyhlásily pohotovost a obšancovaly Ondřejník. Přesně 21.XI.1970 ve 12.30 Dědek z Brna zapálil Pagodu, Myšák z Brna vytáhl na stožár vlajku USA. Po trampské hymně „Vlajce” Golém z Uherského Hradiště zahrál americkou hymnu a já na minutu přesně přečetl z osadní kroniky projev...

Ku ohni přicházeli trampové doslova z celé ČSSR a přikládali svá polínka, uklonili se vlajkám a vystřídali se v čestné stráži a pokračovali dál na Ondřejník na Solárku. Kolik jich bylo?! Několik set!

J.F.Kennedy, který byl v roce 1961 zvolený 35. prezidentem USA, nadchnul celou Ameriku svým mladistvým šarmem, atraktivním vzhledem i bystrou myslí. Jeho silná vůle a odborná politická kompetence pomohly americkému národuy překonat těžké časy, ke kterým patřila například krize na Kubě, a současně jej vedly k největšímu výkonu - prvnímu přistání na měsíci. Slibné politické kariéře učinila v pátek 22.XI.1963 v texaském Dallasu náhlý konec kulka atentátníka.

My si psali do cancáku jeho slova: „Neptej se, co stát udělá pro tebe, ale co ty uděláš pro stát...” Nebo: „Pravěké touhy potulné v nás vyskakují, zmítajíc se v poutech společenských...”

Odskákal jsem tuto akci sedmi měsíci vězení a neodpustili mi ji až do roku 1990. V roce 1993 jsem se poklonil JFK u jeho hrobu.

Z. Vašíček-Ďáblík


FEJETON

Vánoce, vánoce přicházejí...

A máme tady opět čas předvánoční. Poznáme to především podle vánoční výzdoby v obchodech, a podle reklam v televizi. A možná také podle vánoční atmosféry, která je tak nějak „ve vzduchu”. Co to ale je ta vánoční atmosféra? Lidé, shánějící dárky? Plná nákoupní střediska? Vánoční přebaly zboží a vánoční ozdoby v regálech? Vánoční písně v rádiu a vánoční písně, která otřásají nákupními středisky v podivném hukotu davu nakupujících lidí? Nebo Mikuláši s čerty v ulicích? Mikulášské a vánoční besídky pro předškolní, školní děti i pro ty dospělíky „Mikulášské merendy”?

Čím jsme se to všichni (globálně a celosvětově) v tom předvánočním čase „zbláznili”? Že by jsme uposlechli guvernátora Národní banky, který nám snížil korunu: abychom co nejvíc utráceli?! Láskou - vidinou lásky - narozené v jesličkách? Chudobným dítětem, které svou láskou k nám obdarovalo nás všechny? Krásným příběhem, který se možná ani nestal? Ale my bychom tak rádi věřili, že ano, že je něco nad námi, něco více... než ty plné obchody zboží, spěchu, peněz a strachu. Ano, strachu, že láska vlastně ani není. A pokud ano, tak my ji stejně překřičíme nákupy, penězmi, dárky... A nic nezbývá, než si popřát krásné vánoce. Ty tiché, plné vzpomínek z dětství, plné lásky, plné tajemství a krásy, provoněné jehličím, františkem, purpurou a vánočním pečivem... A to bez ohledu na to, co se děje kolem nás...

V sobotu na Staromáku Popelka-Libuška Šafránková rozsvítila vánoční strom. V neděli - první adventní - rozsvítil se v 1/25 vánoční strom v Ostravě, Brně, Opavě, Zlíně. Je tu Adventní první neděle, což nám připomíná jeden z nejoblíbenějších a nejoslavovanějších svátků v roce. Vánoce oplývají zvyky, tradicemi a pověrami, jako žádné jiné obdoví. Jak vlastně vznikly?

Původně pohanské zvyky se postupem času a staletí zformovaly do jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků. Primárně nemají Vánoce s křesťanstvím nic společného. Souvisí s oslavou zimního slunovratu, které znali už staří Římané. Římský "Den slunce" připadal na 25. prosinec. Ve starověku totiž začínal den se západem slunce a východem první hvězdy. To může být jedním z důvodů, proč slavíme Štědrý Den už 24. prosince.

Názory vědců na Ježíšovo narození se liší. Podle některých, datum stanovit nelze, jiní jsou zas přesvědčeni, že si křesťané svátek slunovratu přivlastnili. V prvních stoletích našeho letopočtu křesťané zavrhovali pohanství. Lidé ale chtěli slavit zimní slunovrat, jako jeden z nejvýznamnějších mezníků přírodního a kosmického cyklu roku. Proto křesťané stanovili den, kdy přišel na svět Kristus, na "Den Slunce", aby překryli pohanský ráz svátku. Podoba oslav se ale stále vyvýjí a mění podle různých kultur.

Typickou je, a to velmi starou ozdobou, vánoční Betlém. První scénu, znázorňující narození Spasitele, vytvořil svatý František z Assisi ve 13. století. Tradice Betlémů se brzy rozšířila i za hranice Itálie. To ozdobný jehličnan je zvyk poněkud mladý. Vánoční stromek se stal součástí oslav až v 18. století. Vznikl v německy mluvících zemičh a u nás se rozšířil, i díky averzi národních buditelů na vše nečeské, až na počátku 20. století. Zpočátku se tato dominantní vánoční ozdoba věšela jako jmelí pod lustr špičkou dolů! A jmelí? To zas je od keltů a druidů.

A jak si to pamatuji já od dob dětství? Jsem válečné dítě - lístky na Butter - máslo, umělé jedlé tuky, vepřové sádlo, tuky, Milchfarte, Brotfarte - lístky na chléb, lístky na maso - vše z roku 1942. Vánoce nesou označení 42 Ausgebe - vydání se zvláštním ústřižkem na Vánoce 2A. Doma jsme měli hrachovku, smaženou ruby a bramborový salát. Poněvadž jsme byli celý rok věrni "Konsumu" pana Kvapila, dostali jsme sáček ořechů, voskovou svíci a malou lahvičku alkoholu "Štědrovka".

Táta s dědou byli v Auschwitzu, a tak večer v 6 hodin jsme všichni zasedli k jednomu stolu, na kterém byla i slaměnka, ve které nesmělo chybět trošku od každé plodiny, jež se urodila v zahradě a na poli. Po řeči "pána domu" se pomodlilo a hurá do jídla, pak se krájelo jablko, lilo olovo, dalo zvířatům a hurá pod stromeček: ponožky, tílka, papuče, knížka - žádná zbytečnost...

Po roce 1945 byly zas přes 7 let lístky na všechno, jen Němci tu nebyli, dědu popravili za války a táta byl odvezený NKVD do Ruska a pak dostal doživotí... Bylo to zase polalu jak za války, jen s tím, že už jsem byl skaut ostravské Třicítky... Po zrušení "Třicítky" jsme byli trampové. Pak přišla akce "skaut" a zase řadu vánoc jsem trávil ve vězeních, korekcích a samotkách... Přišla rodina a děti...

V roce 1968 opět vězení, v roce 1981-85 zase troje vánoce ve vězení a na samotce. Teprve teď, jako starý kmet, si patřičně užívám svátků vánočních s dětmi, rodinou, vnoučaty, ale i kamarády z osady. Těch 71. Štědrých dnů v mém životě bylo opravdu velice pestrých a zajímavých.

Přeji krásné vánoce všem dobrým lidem.

PhDr Z. Vašíček-Ďáblík, 2/12/2013
Ať se svátky vydaří
ať je sněhu metr
Oči se nám rozzáří
- pod stromečkem svetr


Mráz nám kreslí v okně kvítí
a prskavka prská
Dětičkám očíčka svítí
a kapr se mrská


Padá snížek, padá k zemi
Jen ať padá, dobře je mi
Napadá mi do kapuce
Mrznou nohy, zebou ruce


Sněhuláka postavím si
- spadl na mě rampouch z římsy
Mně to, ale, vůbec neva
v „Hypoši« je zase sleva


Svalila se na klouzačce babička
přehlídla ji – a to byla chybička
Teďka se, jak voják plazí
občas do ní sáňky vrazí


Děti křičí: „Babka, babka!
Rozbila si vejce – jabka!«


Chumelí se, chumelí
dřevo hřeje, praská
Děda sedí u kamen
venku kluci v maskách


Schovaní jsou u vody
mají v rukou klacky
Dneska byly důchody
Kluky svrbí pracky


Postil jsem se, postil
pohrdal jsem masem
Chtěl jsem vidět určitě
to zlaťoučké prase


Prase, prase, prasátko
potácí se ve dveřích
Plivlo po mně párátko
- že je zlaté, nevěřím


Rozkrojíme jablíčko
zapálíme svíčičky
Sedni si k nám, babičko
budem zpívat písničky


Pod stromečkem leží dárky
- jitrnice, šunka, párky
Z toho jsem fakt veselá
To mi radost udělá!
 
Klovou ptáci do kůže
žádný na mě nemůže
Schovaná jsem v pokojíčku
a mám slzy na krajíčku


Čekám tu již od rána
na mužíčka – na pána


Vyrazil mi pro rybičku
- venku hustě sněží
Snad se stavil na skleničku
a teď někde leží


Loni jsem dostala lyže
a můj milý jistě ví, že
chybí mi jen hůlky


Napsala jsem Ježíškovi
že bych byla ráda
kdyby hůlky nadělil mi
když zapomněl Láďa


Baštím řízek, není z vepře
kůstka se mi v krku vzepře
Vzepřela se, vzepřela
dusil jsem se docela


Utekla mi, vykradli mě
cukroví je hotovo
Už mi zbývá jenom nalít
do bot horký olovo


Všechno není zas tak špatný
- hladím staré ozdoby
sypu ptáčkům do krmítka
stavím svíčky na hroby


Slzy stékají mi tiše
na mé ruce sepjaté
Po špičkách jsem k tobě přišel
na Štědrý den po páté


Štědrý den je tady
Holky běhaj kolem stolu
ukazujou vnady


Upadla mi rukavička do vody
když jsem navštívila městské záchody
Bylo to v předvečer vánoční
- radši jsem měla jít na noční-k


Sníh se snáší
k zemi naší
V chlívku něžně
chrochtá pašík


Nechtěj vejce po kvočně
ať se cítí vánočně
 
Snížek víří
v kamnech praská
Svět se smíří
slovem – láska


Vánoční – nálada vánoční
Má noční – má milá má noční
Štědrý den a mně se nechce ven
Smutný jsem bez nejmilejší z žen


Vánoce jsou za pár dní
sníh se v nebi chystá
Zastav se a usedni
Pojď, má duše čistá


Až zavoní v pokoji
cukroví a svíce
u stromečku postojím
nebudu chtít více


Vločky krouží nad nádražím
nad lavičkou, kde se snažím
rozpálit tvá něžná líčka
Pomůže jen slivovička!


Svíčky září, venku sněží
v jesličkách Ježíšek leží
Jsou Vánoce…


Ať už věříš či nevěříš
kouzlu Vánoc city svěříš
Jsou Vánoce…


Čertovské


Čertí ocas čertí uši
čertí rohy fakt ti sluší
K tomu vidle – na mou duši
jaký ty jsi čert


Mikuláš svou berli třímá
Anděl – ten má za ušima
V koši dárky rum a párky
Už to začíná


Co mi neseš, Mikuláši
Co v tom koši pro mě máš
Čert tu straší metlou práší
tváří se, jak Satanáš


Andílkovi září hvězda
mně na tvářích slzičky
Snad se mi to jenom nezdá
- sepjaté mám ručičky


Čerti, čerti, čertíci
dneska máte svátek
Klepem se, jak ratlíci
- černé duše znáte


Kdo je hříšná nádoba
a, kdo lidi houpá
Čert, ten myslí na oba
do pytle je šoupá

 
Vánoční veršování pro vaši radost napsal Karel Klusáček
(klusacek.zde.cz)

Potřebujete něco přeložit ?

Do většího obdélníku napište nebo pomocí COPY/PASTE skopírujte váš text. Pak ťukněte na slovo "English" a zvolte jazyk vašeho textu, není-li to angličtina. Vedle zvolte jazyk, do něhož překládáte. Nakonec ťukněta uprostřed na slovo SEARCH.

dictionary by sensagentPÁR HER PRO NEJMLADŠÍ TRAMPY

Hipppocampe

Démarrer le jeu

Puzzle

Démarrer le jeu

Neutra-virus

Démarrer le jeu

Počasí v Paříži