ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší psáno v červnu 2013 novejší


img Rychlé Šípy RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA

Výstava 75 let Rychlých Šípů Jaroslava Foglara

V městké knihovně v Mariánských Horách v Ostravě na ulici Bratří Trnků se 2.5. uskutečnila vernisáž výstavy, kterou uskutečnila pobočka SPJF - Ostrava v tandemu Mexičan-Ďáblík-Čára a kde na zasklených panelech a ve vitrinách je vše, co potěší každého Foglarovce ale i R.Š. otištěné jen v Trampu z tvorby „Vraspír-Toman” a „Tučapský-Klička”.

Na vernisáži vedoucí knihovny přečetla Ďáblíkovu přednášku o díle Foglara a Rychlých Šípech a zahrál všem herec divadla Jiřího Myrona v Ostravě Čestmír Prymus, šerif T.O. Hell's Deviles Johan, kde Foglar byl přes třicet let čestným členem této trampské osady. Tuto výstavu navštěvují školy a jejich kantoři jim čtou Ďáblíkovu přednášku.

28.5 se výstava stěhuje do Vítkova a pak bude i k vidění v Budišově nad/Budišovkou do konce prázdnin.

F.G.M.

K 75. letům Foglarových Rychlých Šípů

Když se tak dívám zpětně do života mého přítele Jaroslava Foglara - Jestřába, tak za vznik známého seriálu Rychlé Šípy a trilogii knih o Rychlých Šípech může Foglarův kolega z kanceláře, pan Machovec... Ten mu vyprávěl o čtvrti Na Františku, o jeho křivolakých uličkách, pláccích mezi domy atd... Ten mu přinesl krabici fotografií již zbořených domů, na jejichž druhé straně byla psaná historie domů.

Pan Machovec ho seznámil s trampem a spisovatelem Gézou Včeličkou, který o čtvrti Na Františku napsal poutavou knihu „Pražská tajemství” a který mu při procházce z Halštatského náměstí přes Řásnovku a kolem kostela sv. Jakuba vyprávěl o klukovských bitvách a partách v této čtvrti, kde on se narodil a vyrůstal...

Foglar v této době začínal psaním svých knih a zrovna mu vyšel román na pokračování ve „Slovíčku”, druhý ve „Skautu-Junáku” a koketoval se stálou prací v redakci Melantrichu, kde přispíval nejen do Slovíčka, ale i do „Mladého Hlasatele”, který vznikl na jeho popud.

Ten moc neprosperoval a Foglarovi v něm vycházely jen drobné věci - no spiš šel pomalu ke dnu. Tehdy přišel s nápadem čtenářských klubů. Ten první byl Čtenářský klub „Pevnost” z Hrušova, čtvrti Moravské Ostravy. A tím začal náklad Mladého Hlasatele stoupat...

Melantrich Foglarovi nabídl místo v propagaci a pak i post šéfredaktora Mladého Hlasatele. V jednom z dopisů čtenáře z klubu psal chlapec o partě, která u Ohrady trápila spolužáka. Tehdy Foglara napadla myšlenka, aby po vzoru amerických komiksů nasal ten seriál... Vzal čtvrtku papíru, nakreslil do nich děj s bublinami...

Teď se vrátím o 3 měsíce dějově zpět. U Kobese je uzavřená exkluzivní smlouva o vydávání knih Jestřába. Zdeněk Burián přináší překrásné ilustrace i na obálku k Hochům od Bobří řeky.

Jestřáb je nadšený, chce získat Buriána ku kreslení do již Mladého Hlasatele. Ten mu ale dohodil studenta UmPrumu - Bohumila Konečného - Bimbu. Jestřáb sice obdivoval pérokresby Jiřího Wowka, ale ten byl nedosažitelný...

Když s pomocí Karla Bureše sestavoval tým pro tvorbu Mladého Hlasatele, kde nechyběl Bimbo ani Ota Batlička, tak přibyl i karikaturista JUDr Jan Fischer. Komiks Rychlé Šípy nechtěl kreslit ani architekt Fiala, ani Bimba, a tak se Foglar obrátil na JUDr Fischera.

Ten sice řekl, že něco podobného ještě nedělal - ať mu dodá předlohy a že to nakreslí... Foglar mu dodal ihned pět různých fotografií hochů z „Pražské Dvojky” a za pár dní JUDr Jan Fischer přinesl komiks hotový a kolorovaný s tím, aby šel na zadní stranu Hlasatele...

17.XII.1938 se objevil první komiks „Mirek osvobodil Jarku”. Prvních deset seriálů od 7. čísla 4. ročníku Mladého Hlasatele patřil sice „Černým Jezdcům”, ale pak už to byly jen „Rychlé Šípy”. Do ukončení Mladého Hlasatele jich vyšlo 113 příběhů, včetně sešitu „65 příběhů R. Š.”, po válce v Junáku 4 příběhy a do konce třetího ročníku „Vpředu” 103 příběhy, včetně sešitu čtyřčísla Vpředu s názvem „60 příběhů Rychlých Šípů”.

Jména Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček, Rychlonožka, psi Bublina a Kuliferda, ale i Bratrstvo Kočičí Pracky, se stala známá po celé ČR, stala se fenoménem.

Po létech Foglarova útlumu, jsme v Ostravě, včele s PhDr Stanou Sohrem obnovili RŠ jako přílohu kulturního magazínu „Ostravský kulturní zpravodaj”, kdy každý měsíc vycházela dvoustrana RŠ.

Pak se začal vydávat časopis „Rychlé Šípy”, kde bylo 87 příběhů a tři silné svazky souhrných příběhů - 288 RŠ. To vše v nakladatelství „Plus - Ostrava”. Vycházely v tomto nakladatelství i RŠ i záložky, bloky, omalovánky, odznaky, vlajky atd...

Pak přišel čas normalizace a Jestřáb měl utrum. K jeho narozeninám mu byla načerno vydána „Píseň úplňku” se 7 příběhy RŠ. V roce 1989 Mladá Fronta otiskla 1 příběh RŠ. Na Slovensku a v NSR vyšly sešity RŠ, v ABC pak Kulišáci, které Marko Čermák překreslil na příběhy RŠ.

Turistický oddíl mládeže „Tom Silůvky” i „Hucul club” rovněž vydali „Sešity RŠ”. Krom knižních vydání, se „Tajemství hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta” dočkaly i komiksového zpracování díky trampu Marko Čermákovi.

O další vydání příběhů RŠ se postarala Olympia - Praha, ale i časopis „Květy”, který vydal 260 příběhů. Ivan Vápenka v magazínu „Kometa” vydal „60 příběhů Rychlých Šípů” - sportovní příběhy a Muzeum Praha sborník „Rychlé Šípy a jejich úžasná dobrodružství”.

V „Zápisnících Hochů od Bobří řeky” se rovněž objevují RŠ a nově zkreslená jsou i z nových libret, či ku knížce o Markovi Čermákovi. RŠ nakreslili JUDr Jan Fischer, Bohumil Čermák, Václav Junek, Marko Čermák, ale i další kreslíři ak. mal. Vlastimil Toman-Áček, Pavel Čech, Vláďa Tučapský, Luděk Klička, Milan Teslevič či Jirka Filípek. Celkem vyšlo 327 příběhů Rychlých Šípů do roku 2012.

Z. Vašíček-Ďáblík

Setkání Foglarovců ve Sluneční zátoce

To letošní se uskutečnilo ve dnech 14-16.6 ve Vilémovicích, opět na tábořišti „Hochů od Bobří řeky” - pražské Dvojky, která zároveň slaví 100 let od svého vzniku a u příležitosti 75 let od vzniku Foglarových Rychlých Šípů. Tradiční Foglarovští Old Boys přijeli z celé republiky.

Již v pátek dopoledne odpovědně si vyšlápli do místa vzniku prvního skautského tábora, vedeného A. B. Svojsíkem-Vorlouny a na Sluneční zátoku dorazila i mládež Pražské Dvojky. Večer byl zapálený společný potlachový oheň, u kterého se hrálo do ranních hodin.

Sobotní ráno pak bylo ve znamení získaných Foglarovských materiálů:
reprintu podle Kobesového vydání „Hochů od Bobří řeky” (vydání má jen 200 ks!!!), turistických známek s RŠ, které přivezl Nashville, do cancáku kreslili kamarádům Jirka Filípek - Jeppe a Milan Teslevič, známí ilustrátoři. Roy Trojan z Mělníka pokřtil se Zdeňkem Prokešem svou knihu „Po stopách Foglarova Ježka v kleci” v nákladu 100ks, která byla ihned rozebrána.

Všichni zúčastnění obdrželi Pamětní list č.11 a spoustu Foglarovských materiálů i kartiček SPJF. U pomníku vyhrávala Pražská Dvojka v následujícím složení: Jarda Čvančara - Jáček, Řešetlák, Zdeněk Prokeš a Jenda Klepáč.

Počasí bylo nádherné a v poledne došlo opět i na společné focení. Hned po focení vypluli mladí vodáci po Sázavě 50 km dlouhou cestu do Kácova. Je zajímavé, že souběžně s tímto setkáním probíhal na zátoce i Harley Coup a večer hrála Country kapela a nikdo nikomu nepřekážel.

Kilo - Ďáblík a Roy si odskočili na Coober Pedy - T.O. Venturer Rovers do Hradce k Tonymu Bayovi, jehož zásluhou stojí pomník-památník na Pražskou Dvojku a J. Foglara ve Sluneční zátoce.

Navečer dorazili z Normandie i básník a politolog Vláďa Claude Fišera (bratranec Vl. Vančury) s manželkou Bernadette - vydavatelkou novin v Normandii. A večer se konal Potlachový oheň Old Boys, na kterém Camr rozdal tradiční potlachová camrátka.

Musím za sebe říct, že se každoročně na tyto setkání se starými kamarády, s některými víc jak 55 let, velice těším. Myslím si, že je to ve velké míře způsobené i Jestřábovým dílem.

A kolik lidí se letos zúčastnilo tohoto setkání? Tak 250-300! A to od školáků až po devadesátileté kmety.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili ve Štramberku v muzei Z. Buriána, kde se připravovala nová výstava díla ZB. A pak ještě v Kopřivnici v muzeu na Fojtství, kde probíhá výstava k 60. letům ilustrátora Sama Hyvnara - ilustrátora Trampa.

Ďáblik & Kilo

Povstaňte kamarádi !

Náhle při infarktu 31.5 v německém Pforsheimu zemřel ve věku 63 let Vladimír Vašina - Malý Admirál - Arnold, havířovský tramp, který jako lodník Labské plavby v Hamburku emigroval a jezdil jako námořník po mořích. Později se oženil a měl svou firmu v Pforsheim a po roce 1980 si pořídil chalupu na Podolánkách (Beskydy) a z Německa dojížděl na naše potlachy ale i Ivančenu.

Nikdy nepatřil do žádné trampské osady, ale vítaný byl všude. Byl zpopelněný a jeho popel byl přivezen na Moravu. Bude nám všem chybět.

bratr Venca & Ďáblík


Dňa 8.júla 2013 opustila vo veku 49 rokov kruh kamarátov Marie Marianka Miková (15.6.1964 - 8.7.2013), šerifka T.O. Breza (Rudník). Posledná rozlúčka bola 10.7. v Dome smútku na Myjave o 14. hod.

Nech nad jej tee-pee stále svieti slnko!

Severka


12.8 zemřel ve věku 63. let ostravský písničkář-bluesman a kamarád Pepa Straichl, který hostoval i na našich oblastních kolech Porty. Naposledy si Pepa zahřal v sobotu 10.8 „U Rady”.

19.8 od 14.00 se v ostravské kremaci uskutečnilo poslední rozloučení. Bude nám chybět.

Kamarádi z ČTU-Ostrava


28.6 ve věku 65 let náhle zemřela Dana "Kuliš" Suchardová, sestra Ďáblíka a bývalá osadnice T.O. Hell's Deviles - Ostrava.

4.7 se s ní v 11 hodin přátelé, kamarádi a rodina rozloučili v římsko-katolickém kostele sv. Josefa a panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě. Poté byla uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Kriss & Ďáblík

Receistická vánoční slezina

21.6 je poslední jarní den. Venku 38° a naproti „Jindřišky” je narvané koupaliště „Na Čapkárně”. Zato v Entrovně, kde jsou sleziny ČTU Beskydy, T.O. Rodina a T.O. Hell's Deviles-Ostrava stojí nazdobený vánoční stromek, pod ním dárky, na stolech vánočky a vánoční pečivo...

Přesně v 18.00 začnou hrát kytary a banja... Přichází „Osamělý jezdec Trabant” Šrek a z třiceti hrdel zazní vánoční koledy kamarádů a kamarádek, jejichž hlavy zdobily čepičky "Lapunc" a Santa Clause. Šárka přiletěla dokonce až s Portlandu z Oregonu.

A proč to vše v takovém hicu?! Protože náš kamarád Šrek-Jiří Vojta vyjel s Trabantem v maskačových barvách přes Polsko-Litvu-Finsko-Norsko-Švédsko-Dánsko-Německo na osamělou cestu, na které najel 9000km za tři týdny a dorazil i v Rovaniemi-Santa Village na Santaclausovou vesnici, kde v roubené chatě na polárním kruhu Santa Claus žije.

Na polárním kruhu převzal zdravici pro nás, v Lulea poseděl na kamenné vyhlídce na Severní Ledový oceán, dorazil na nejsevernější bod v Evropě - norský mys Nordkapp, rybařil ve fjordech, zcivilizoval se u Moniky, dcery Willyho z naší osady ve Švédsku, přespal v oblasti plné vlků, podělil se s Čechem, který vleže jel na kole (invalida) o jídlo a oblečení (jel na Nordkapp), aby se vrátil mezi kamarády ze severu, kteří mu uspořádali "Vánoce".

Ďáblík

Ztracená duše

T.O. Ztracenka 29.6 v 18.00 hod. oslavila 95. výročí založení potlachem s tradičně bohatým programem i s kořalkou a žrádlem. Na oslavu osady a zároveň vzniku trempingu se sjelo nespočitatelné množství kamarádů, snad kolem čtyř stovek.

Oslavu započala kapela Bandoleros, pak postupně se přidali Tulák Čárlí, Franta Hacker s osadníky, Duo Blanice, Pacifik s Tony Linhartem a Helenou Maršálkovou, Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, Náplava, duo Laďa s Jirkou, Dvacátá míle, Šíny. Roman Horký, Modrá Kotva a další. Hrálo a zpívalo se do nedělního rána.

Fotky zde.

Čochtan, TOSTO Javorníky

Tradiční sleziny ČTU-Beskydy, T.O. Rodina a T.O. Hell's Deviles

Tradiční sleziny se 4.7 přestěhovaly do velkého salónku o 100m dál do sportovní restaurace Jindřišky. Tato čtvrteční slezina se změnila v jeden obrovský koncert, neboť přišly hrát bluegrassová kapela „Vagon”, stará country kapela „Country collegium” i s Plivníkem (71) Honzou Jedličkou, který založil Greenhorny, z Contry Her na Hradě dorazili i Harry s Mendošem & spol, v duo hráli Psinec s Johanem a pak i osadníci. Vše bylo doslova bez konce - nakonec proč ne?! Vždyť pořádáme i okresní kola Porty a hrajeme všude. Bylo to moc fajn.

F.G.M.

Sedmdesátiny Koně

V Lenči nad Sázavou oslavil Pavel Koníček - Kůň nejen svůj svátek, ale i svou Sedmdesátku v kruhu spousty trampů ale i kamarádů z Francie a Německa. Koňovi přijeli zahrát kamarádi doslova z celých Čech a popřát mu dlouhý život a ať u ryby berou!

Fany


Trochu poezie

Křídla Múzy - 16.5.2013

S havraními vlasy a blankytnýma očima
jsi moje statečná lvice i pobledlá Můza,

k ránu obepíná tě moje sekáčová blůza,
tvůj mžourající pohled mne vždycky dojímá.

Ty si dáš cigaretku a já bezkofeinový kafe.
Já užasle koukám jak z tvých křídel med kape...

Nepřímá úměra - 20.5.2013

Čím více mám peněz,
tím méně náhle utrácím,
čím více tě ze srdce miluj
tím více se v blátě potácím.

Čím více hladím tvé dlaně
tím chladnější jsou tvá ústa,
čím více se s tebou miluji,
říkám Běž už, místo Zůstaň.

Vyznání - 23.5.2013

Vlní se lán obilí jako tvé oblé boky,
vlčí máky podobny tvým malinovým rtům,

potulných vrabčáků pozvala jsi celou kohortu
stůj, Vteřino, a ty, kukačko, nepočítej roky.

Ten slamák slunce dej si zvesela do týla u Země této.
A duhou sepni zelené šaty remízků, moje krásné Léto...

Oldřich Damborský (Roy)