ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší psáno v květnu 2011 novejší

 

kresba: Acek

Trampská Porta na Slezskoostravském hradě

Josef „Willy” Gloziga : Česká Tábornická Unie oblast Beskydy ve spolupráci se Slezskoostravským hradem, pořádala dne 23. dubna oblastní kolo Porty. Do soutěžního klání se přihlásilo 19 skupin nebo jednotlivců, ale soutěže se zúčastnilo pouze 16, zbytek se omluvilo pro nemoc nebo z různých jiných důvodů.

Od 10.30 probíhaly zvukové zkoušky, a ve 13.00 skupina Trempo di Šlak zahájila soutěž již tradičně Vlajkou. Jako každoročně oblastní kolo uváděl slovem Josef „Mlok” Grim, a hned na úvod, přivítal všechny přítomné, poděkoval organizátorům a také zástupci Slezskoostravského hradu za to, že umožnili akci uspořádat.

Letošní oblastní kolo se konalo v nově otevřené aréně Slezskoostravského hradu, a my jsme měli tu čest, že jsme byli její první hosté. Akustika podle všech, ať už soutěžících, nebo přítomných diváků, byla dobrá, a soutěž probíhala dle všech regulí.

Porota, kterou tvořili Ota Manák, Ladislav Bílý, Miluše Pořízková, Robin Hill a ing. Jiří Biolek, měla opravdu co hodnotit. Než tak ale učinila, vystoupili hosté a to bluegrasová kapela Ostravy. Hráli divákům do té doby, než se porota poradila a rozhodla.

Nakonec bylo rozhodnuto takto: Na pátém místě se umístila skupina Welcome Drink - Bruntál, na čtvrtém Marod - Ostrava, na třetím místě Dominika - Ostrava, na druhém místě Jaroslav Hájek a Zuzana Vinklárková - Havířov, a na prvním místě a soutěž vyhrála, Acoustic Vendeta - Ostrava.

Autorskou Portu získala skupina Dominika - Ostrava s písní Meluzína, cenu poroty získal René „Tesák” Matlášek ze skupiny Marod, a cenu diváka získala skupina Wind - Havířov.

Keramické ceny v podobě ptáka s kytarou a kloboukem vytvořila pro letošní oblastní kolo Porty kamarádka Marta „Čarodějnice” Pohlová, a diplomy a plakáty grafik Miloš Kardoš.

Letošní kolo měle opět velkou úroveň, a byla jen škoda, přestože bylo krásné slunečné počasí, že diváků a příznivců této muziky přišlo méně, než organizátoři čekali. Ale i tak, akce splnila svůj úkol, a ti, kteří se jí zúčastnili, ať už soutěžící nebo diváci, odcházeli domů spokojeni.

 

Ďáblík doplňuje : Sobotní ráno bylo jako vymalováno - modré nebe bez mráčku. Na hradním nádvoří bylo 120 nádherných aut veteránů a pár historických motorek, na kterých jsme jezdili za našeho mládí... Lidí jako much... V 11.00 byl start a veteráni vyjeli na spanilou jízdu Ostravou. V amfiteátru na Farské zahradě (poprvé) začaly zvukové zkoušky kapel a jednotlivců.

Ve 13.00 náčelník ČTU-oblast Beskydy Willy přivítal hosty a účinkující a kapela Trampo di Šlak zahájila soutěžení „Vlajkou”. Poté se konferování 16. skupin a účinkujících ujal Josef „Mlok” Grym. Nutno říct, že akustika byla O.K.

V porotě zasedli: Ota Maňák, Láďa Bílý, Mili Pořízková a ing Jiří Biolek - Šaman z T.O. Albatros a Robin Cowboy Hill z Tempo di Vlak. Klidně můžu říct, že všichni hráli skvěle a porota měla opravdu těžkou práci s rozhodováním.

První místo: Acoustic Vendeta Ostrava,
druhé místo: duo Jarda Hájek a Zuzka Vinklárová z Havířova,
třetí se umístila Dominika - Ostrava,
čtvrtí byli Marod - Ostrava a
pátí blugrassový Welcome Drink - Bruntál.

Autorskou Portu si odvezla Dominika - Ostrava za píseň Meluzína, cenu poroty získal René „Tesák” Matlášek (13 let) ze skupiny Marod a cena diváka připadla skupině Wind z Havířova.

I letošní ročník měl vysokou úroveň a nádherné ceny. Celá akce proběhla bez dotací města. A ještě jedna kuriozita: Před šedesáti léty v místech amfiteátru byla Farská zahrada, kde 15. úrora 1951 zanikl skautský oddíl „Ostravské Třicítky” a z něj v ten den vznikla trampská osada Hell's Deviles, která je součástí ČTU-Beskydy a letos slaví 60 let nepřetržitého trváni!

Ďáblík


Mohyle na Ivančeně je 65 let

Letos se poprvé stalo to, že konání Skautské Ivančeny se z 23. dubna posunulo na 30. duben. Proč tomu tak bylo, na to jsem se zeptal duchovního vůdce Junáka biskupa Ostravsko-Opavské diocéze bratra Františka Lobkowicze, který mi sdělil, že na „Bílou sobotu” se mše nekonají, ani Svatojířská mše, a proto se nemohla uskutečnit polní mše 23. dubna.

Skautské Ivančeně přálo počasí a teplota dosahovala letních hodnot. Nahoru hvězdicově stoupali k mohyle stovky skautů z celé ČR, SR ale i polští Harczeři a trampové, kterým to před týdnem nevyšlo.

Vedle pylonu k 65. výročí založení mohyly se odhalil nový památník, který opět vytvořil jeden za zakladatelů mohyly ak. sochař (83) Mirek Rybička - Bajazzo. Naproti na kládě seděli členové „Třicítky” - všichni přes 80 let. A mezi nimi i Čmiel a Ťop, kteří se zúčastnili založení mohyly v roce 1946.

Letos měli pořádání na starosti skauti z Karvinska a Těšínska. Vše zahájili skautskou hymnou a kratším projevem o hrdinství popravených skautů. Poté si „sváteční slovo” pronesl bratr biskup František Lobkowicz, předaly se vyznamenání a zapěla československá hymna. Svůj kámen na mohylu položilo kolem 1500 skautů.

Nedaleko mohyly proběhl křest knížky Jitky Radkovičové: „Stopy vedou k Ivančeně - odboj slezských skautů 1938-1945” (344 stran, vydáno 400 výtisků, 210 Kč). Pečlivě historicky zpracovaný odboj i životní osudy jednotlivých účastníků odboje, vše doplněno spoustou fotografií... Zaplať pánbůh za ten počin skautské historičky!

Pro všechny bylo u evidence výstupové razítko se samolepkou, skauti z Hrachovce vytvořili pár odznaků „65 let Ivančeny” a kšanďák nášivky „Ivančena - 65 let”.

Tak jako před týdnem při Trampské Ivančeně se obloha zatáhla, ochladilo se a začalo pršet. To ale ti všichni již sestoupili do Malenovic nebo pokračovali na Lysou Horu, kde se konaly „Čarodějnice”. Skauti z Těšína v sobotu 29. dubna navštívili v Polském Těšíně Starý Židovský hřbitov, kde položili květy u pamětní desky popravených skautů a odbojářů, ale i na místech popravy pod márnicí.

Ďáblík

 

Fejeton

Nešťastný den pátek třináctého

Nu jak pro koho je pátek 13. nešťastný den. Pro někoho je ten den neštěstí prohra, výhra, nezdar, ale i den plný lásky.

V pátek třináctého mne na rakouské straně Dyje postřelila ze samopalu hlídka pohraničníků. O něco později v pátek třináctého mně vojenský soud v Příbrami snížil trest z 15ti let na 13 let...

V roce 1981 v pátek třináctého ve 13 hodin naboural mé auto s dětmi a ženou tovarní jezdec s novým žigulíkem s převozní značkou 1313... No není to na pověru?!

Pátek třináctého je pro někoho nejhorší den v roce, pro jiné jen nesmyslná pověra. Opírá se ale o reálnou událost starou víc jak sedum století.

Smůla, neštěstí, nebezpečí smrti a nezdar ve všem co děláme - to vše očekává od pátku 13. mnoho lidí, kteří pověře důvěřují. Existuje dokonce nemoc vázaná na číslo 13 - tak zvaná triskaidekafobie, kterou jen v USA údajně trpí několik milionů lidí! Ti v pátek 13. neřídí, necestují a v práci si berou volno... Pověře se přizpůsobily i některé hotely, ve kterých není 13. patro, pokoj č. 13.

S „nešťastným dnem” začali křesťané. Třináctým apoštolem byl totiž Jidáš, který za „třicet stříbrných” zradil Krista. Zcela reálný základ má ale pověra v pátku 13. října 1307, kdy francouzský král Filip IV Sličný započal s pronásledováním a vražděním Templářů. Ti pak pátek třináctého považovali za „ďábelský a nešťastný den”.

Pátek třináctého můžeme očekávat každý měsíc, který začíná nedělí. Letos bude pouze jednou, na jiné roky ale vychází až třikrát.

Jak je to ale s pátkem třináctého doopravdy, jestli je smůlným, šťastným či obyčejným dnem, to si musí každý ověřit sám. Já v ten den na vandry nevyjíždím, nesedám za volant, nelétám a nevstoupím ani na loď. Mám s pátkem třináctého z minulosti špatné zkušenosti.

A dnes, v pátek 13. 5. 2011 nás porazili v hokeji Švédi a získali jsme jen bronz.

PhDr Z. Vašíček - Ďáblík

 

 

Výstava Z. Burián - knižní a časopisecké obálky

Oslavy 60. let T.O. Hell's Deviles jsou „na pokračování”. Součástí oslav je i výstava ku 30. výročí úmrtí Z. Buriána - Sidi Burkeho, který byl 31. let aktivním čestným šerifem této osady. Proto byla uspořádana výstava v knihovně města Ostravy na Fifejdách nazvaná „Z. Burián - knižní a časopisecké obálky”.

V pátek 3.6 v 17.00 na slavnostní vernisáži a autogramiádě PhDr Z. Vašíčka - Ďáblíka byla výstava zahájena básní zesnulého Vladimíra Thileho „Kde je ta knížka s obrázky Zdeňka Buriána”.

Poté zahrál na kytaru a zazpíval několik písní šerif osady Johan - herec divadla Jiřího Myrona. Víc jak čtyřicítka zůčastněných si vyslechla přednášku Ďáblíka o životě a díle Z. Buriána (publikujeme originální text) a po dalších písních se všichni vydali na výstavu s fundovaným výkladem.

Na vernisáž přijeli i zástupci muzea Z. Buriána z Štramberku a milovníci jeho díla z Německa, z Brna, Olomouce i Bratislavy, výtvarníci, trampové, skauti i Foglarovci. Vernisáž také točila televize.

F.G. Montano

Výstava potrvá do 1. července 2011. Přednášku k jejímu zahájení si můžete přečíst zde.


Vstupní stránku trampské niti najdete zde.