ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší došlo v listopadu 2008 novejší

Státní svátek 28. říjen

Zákon stanovil státním svátkem 28. říjen už v roce 1919. Od tohoto data lidé každoročně slavili vznik republiky československé - samostatné po třista létech Habsburské nadvlády.

V roce 1948 byl 28. říjnu přisouzen název "Den znárodnění" i přesto, že znárodňovací dekrety byly podepsány 24. října a v roce 1968 mu přibylo další označení "Den schválení zákona o československé federaci". K původnímu označení "Den vzniku samostatného čs. státu" jsme se vrátili až po roce 1989.

Třebaže se společné cesty Čechů a Slováků v roce 1993 rozešly a pro děti školou povinné je Československo dávnou historií, v našich dějinách je datum 28.10 důležitým mezníkem. tento den představuje dovršení touhy českého a slovenského národa po nezávislosti, vznik demokratického státu s vyspělým průmyslem, fungujícím zemědělstvím a v neposlední řadě i vysokou politickou kulturou...

Letos od vzniku republiky uplyne 90 let, politici republiku roztrhali, zaprodali Němcům, Rusům, Američanům, politická kultura žádná...

Přesto si 28.10 v úterý vzpomeňte na toto významné datum, loni v anketě ze sta dotázaných mně jen dva odpověděli na otázku "Co je 28. říjen" správně. Studenti, dospělí ani vysokoškoláci to nevěděli. Věděli jen, že je státní svátek a volno.

My trampové pak víme, že se v tomto roce datuje i vznik našeho nikdy, nikým neorganizovaného hnutí: trampingu, které se žádnému politikovi (ani panu Kubátovi), ani režimu nepodařilo jej zlikvidovat, což se o stoletém skautingu říct nedá.

Z. Vašíček-Ďáblík

Legendární ostravský tramp Vágus

Nevíte, kdo to je ? Byl to jeden z nejznámějších ostravských trampů. Letos by měl Josef Filgas 100 let (16.10.1908 - 16.3.1981). Byl to novinář a spisovatel, šerif T.O. San Domingo - Ostrava Hulváky.

Autor knih Bráškové, Koníček Ivánek, Vágus bloudí Evropou, Zapomenutá Ostrava, Zimní Odysea, Vágus hledá práci atd. Teď mu ve čtvrtém vydání vyšla knížka "Koníček Ivánek".

V roce 1928-33 byl redaktorem Trampa a v letech 1965-71 do něj přispíval. Byl v tu dobu šéfredaktorem časopisu bytostavu "Stavač". Připravil jsem to v scénáři pro rozhlas i televizi, ale i jako pásmo na scéně.

Byl též hlavní šerif Trampského obranného výboru (proti Kubátovu zákonu) v Moravské Ostravě. Jeden z pořádajících Prvního československého potlachu v Dalskabátech v r. 1931, kam přišli ostravští trampové pěšky...

Vágus vydával pro horníky a hutníky časopis a noviny, které sám kolportoval, roky dělal hlasatele v Ostravském rozhlase, kde dělal aktuální pořady v ostravštině.

S Meddym z T.O. Skagway, Sonnym z T.O. Hawaii, Hobanem z T.O. Hobo, Staříkem, Albatrosákami byli předními činitely trampského hnutí v Moravské Ostravě.

S příchodem nacistů začal Vágus psát knížky pro děti - to už za sebou měl knížku "Vágus bloudí Evropou" a "Vágus hledá práci". Lidé jej už znali z bezpočtu fejetonů a črt o životě chudých lidí, havířů, hutníků, haldařů, lidí z dělnických kolonií, i lidí z okraje společnosti. Část toho pak shrnul do knihy "Zapomenutá Ostrava" (loni vyšlo čtvrté vydání).

V roce 1942 mu vyšla kniha poezie "Padla rosa", v roce 1936 próza "Cilka" a pak příběhy o malých lesních mužíčcích, jež žijí v lesích v trávě a mají jména Bukáček, Oříšek, Koblížek, či Kovaříček, jež jsou Brášci a s lesními zvířaty prožívají neobyčejná dobrodružství v knížkách "Mezi brášky", "Bráška Lajdáček", "Brášci v Modré zemi". Knížky od roku 1940 dosáhly řadu vydání.

O stavbě "Ostravského Donbasu" - NHKG v roce 1948 napsal knihu "Za mrazivých dnů" a v zápětí román "Cesta do neznáma", který roku 1948 vydal Kruh přátel spisovatele.

Nejznámější knížkou je ale "Koníček Ivánek", kterou napsal o důlním koníčkovi, jež tahal v dole vozíky uhlí v době, kdy ještě nebyly důlní mašinky. Ilustroval ji ak. malíř Vilém Wünche, který původně se vyučil havířem. První vydání knížky jsem dostal k Ježíšku v roce 1945, četl jsem ji snad stokrát, i svým dětem a vnoučatům a je dodnes v mé knihovně vedle dalších Vágusových knih.

Po roce 1948 se stal Vágus profesionálním novinářem a později šéfredaktorem závodního časopisu národního podniku Bytostav Stavař. V létech 1965-71 spolupracoval s časopisem Trampem, kde mu vycházel román "Vágus bloudí Evropou".

16.3.1981 dotlouklo srdce starého trampa - šerifa T.O. San Domingo.

16.10.2008 se v Ostravě konal k jeho nedožitým stým narozeninám křest jeho knížky "Koníček Ivánek" - čtvrté vydání a opět s ilustracemi Viléma Wüncheho. Režisér Radovan Lipus o Vágusovi řekl: Lze zapomenout na mnohé. A po právu. Ne však na Filgase, jeho knihy a "Zapomenutou Ostravu" se spoustou fotografií...

Znal jsem Váguse přes 20 let, trampa, novináře a čestného chlapa, hodně mně pomohl. Když jsem psal "Historii ostravského trampingu", byl nevyčerpatelnou studnicí vědomostí, takový ostravský Géza Včelička. A ještě jedna zajímavost - Vágus se narodil v Chropyni a jako malý přišel s rodiči do Moravské Ostravy, kde prožil celý svůj život.

18.10.08, Z. Vašíček - Ďáblík

Podzimní setkání

18. října byl krásný teplý sluneční den a šerif Oldpardů severní Moravy Admirál svolal členy tohoto sdružení k jezírku do Loděnice v Dolním Benešově k Podzimnímu setkání a ohni. Ještě dopoledne se konal výšlap na zámek nad Jezerem, po návratu všechny čekal vynikající guláš a oslava 70. narozenin Alonza - šerifa 77-leté ostravské trampské osady i stejnojmenného hudebního tělesa Albatros, též po roční "čekačce" přijetí starého trampa Freda (64) za Marshalla (82), který pro vysoký věk členství vzdal.

Krásné počasí tomuto setkání starých trampů přálo a kytary zněly nepřetržitě po celých 24 hodin. Pro příští rok se stal šerifem O.P.S.M. Alonzo (71) a "Jarní stezka" se uskuteční na Jelení Vrch nad Fulnekem.

Ďáblík


31.10-2.11 na Smrku (1180m) nad přehradou Šance naproti Lysé hory v krásných podzimních dnech svolal šerif T.O. Hell's Deviles Ostrava osadníky k Podzimní sešlosti na horském srubu Klinská.

V nádherném přestředí na okraji pralesa označeného žlutou značkou, kde žijí medvědi, smečka vlků a rysi a odkud je vidět až na Malou Fatru a Vysoké Tatry, prožili osadníci a jejich hosté ze Zlína a Rožnova pod Radhoštěm tři nádherné dny a noci s Orionem nad hlavou, s nebem plným hvězd, při dobré muzice... a při pochoutkách, které pro kamarády po tři dny uvařil a upekl Ďáblík. Osada tímto si připomněla u ohně již 57. rok své činnosti.

FGM a Otmar


Povstaňte kamarádi !

T.O. Bílý Blizard je známá ostravská osada od počátku šedesátých let. Za celou dobu existence měla jen tři šerify, Sida, Rudyho a Dannyho. Právě ten poslední, ing. Vlastík Zlý 15.10 po dvouletém boji podlehl rakovině.

Jaký Danny byl je zbytečné psát, znají jej tisíce trampů, podílel se v šedesátých i devadesátých létech na měsíčníku "Tramp". Byl otcem syna a dcery a trampem po celý svůj život...

Ve středu 12.10 ve 12.00 v obřadní kapli ve Vítkovicích se víc jak 120 lidí loučilo se 64.letým kamarádem Dannym na jeho poslední cestě. Oko nezůstalo suché...

U "Máje", což bylo místo slezin T.O. Bílý Blizard se pak konalo smuteční posezení a "Zapití skury", jak říkáme my na Ostravsku. Zazněly kytary i slova vzpomínek.

Šerifem se stal původní první šerif Sid - Jar. Urbánek, který osadu zakládal. Vzpomeňte u svých ohňů na osobnost trampingu šerifa Dannyho.

Ďáblík

Vstupní stránka trampské niti      Index