ZPRÁVY Z OSAD

(Zdenìk Vašíček-Ďáblík)                                       starší psáno v červnu 2005 novejší

Den dětí na ranči v Kostelanech

Manďákovy zabila tsunami v Thajsku. Ing Manďák byl tramp, vynikající podnikatel, koňák který v Kostelanech v Chřibských lesích vybudoval obrovský Ranč Kostelany s dvěma arénami, stájemi, bowlingem, obrovským hotelovým areálem ve westernovém stylu, pomáhal městu Kroměříži a byl sponzorem řady akcí...

Konec loňského roku utnul jeho aktivity. On i jeho žena byli identifikováni a jsou pohřbeni v rodné zemi. Staršího syna dosud nenašli. Přežil to jen nejmladší syn.

I když zde "Manďáci" nejsou, tak 5. června na jejich ranči vyhrávaly tři country kapely, předvádělo se rodeo, drezúra koní, své předváděli i indiáni... Byly country tanečky, dojení koz a pití kozího mléka, přetahování lanem, hod sekerou a spousta jiných soutěží.

Proč a pro koho ? Byl Dětský den ve westernovém stylu a duch "Manďáků" byl vidět všude... Líbilo se nám tam moc, jen je škoda, že přišla obrovská bouře, která zahnala lidi k útěku nebo do stylových barů a restaurací.

Ďáblík, Willy, Kilo, Šela - Ostrava


Dejte pumám pokoj !


Někdo choval pumy. A když zjistil, že moc žerou, tak je loni vypustil do přírody, ať si loví samy ! Jenže ty se člověka nebojí, jsou zvyklé, že je krmil a najednou nic... Tak si ulovili ovci, kozu, psa a troufli si i na hříbě i tele...

A nastal problém : Kdo to zaplatí ? Pumy nejsou chráněná zvířata jako vlk, rys, medvěd. Ludva Kunc z Ostravské Zoo zkoumá stopy, trus, jiní je vyfotili, viděli, nafilmovali. Jsou to prostě americké pumy... S tím se nedá nic dělat a jsou dvě. Každá má svůj revír podél slovenské hranice.

Vandruji v těch končinách roky a vlky jsem viděl dvakrát, rysa jednou, medvěda nikdy... Vyhnou se člověku stejně tak i pumy. Napadlo mne, že když Slováci mohou mít několik set medvědů, kteří přichází i na naše území a zabydleli se i v Beskydech, proč my bychom nemohli mít pár pum?! Lesníci i zemědělci si stěžují na příliš vysoké stavy zvěře u nás, v poslední době vysoká a černá zvěř že se přemnožila a působí škody na porostech i polích, takže ty dvě pumy můžou udělat málo v selekci mezi zvěří (ani se to nepozná), nažerou se.

Chovatelé ovcí by si měli líp hlídat svá stáda. Bačové vždycky počítali se strátou, kterou dělají vlci a medvědi, je nutná větší ochrana z jejich strany a né je vyhnat jen na pastvu. No a pumy ty jsou oproti medvědům plaché a lidem se vyhýbají. Je mi jasné, že ne každý bude s mými nápady souhlasit, budou namítat, že pumy do Evropy nepatří, budou se jich bát a volat po odstřelu...

Těm bych ale doporučil, aby svou iniciativu zkusili obrátit proti kouření a cigaretám, či proti prostituci. Škody, způsobené pumami s obrovskými škodami z kouření, AIDS, syfilidou atd. se nedají srovnávat. Navíc náš národ díky tomu vymírá a rakovina bují. Neměli bychom dát větším kočkám pokoj a zaobírat se tím, co našemu národu škodí daleko víc?

Žil jsem v divočinách USA i Kanady, pum je tam hodně a nikdy jsem žádnou neviděl a jen vyjímečně napadly člověka. Ty naše nenapadly nikoho.

1/VII/2005

 

Týden se Zdeňkem Buriánem v rodném kraji

Tak se jmenuje akce Burianologů, která započala v sobotu 25.6 v místě jeho rodiště v Kopřivnici, a to především otevřením nového muzea pro rodáky se stálou expozicí Z. Buriána Tramp Zdeněk Burián a jeho přátelé a expozicí čestného občana rodáka Zdeňka Petra, hudebního skladatele a člena předválečné T.O. Orinoko v Přiboře.

Byly vydány pamětní listy, dva druhy korespondenčních lístků, pamětní obálky a známky s přítiskem Z. Buriána a aršíky v ceně 200 Kč.

Starosta města Jirka Tichánek - tramp otevřel v poledne slavnostně nové muzeum i expozici. Nejlepší práce výtvarné soutěže byly odměněny pamětními listy, diplomy a věcnými cenami z nakladatelství Tramp. Nechyběla městká dechovka a mažoretkami, cimbálovka ZUŠ - Z. Burián, kapely Camerata, OGaBa a Big Band Mis Music a pěvecké sdružení Kopřivnice.

Henrymu k šedesátinám

Pojedete na "Jedenáctý nugget" či na Mistrovství v rýžování zlata 26-28.8.05? Právě v tu dobu bude oslavovat své šedesátiny legernární zlatokop Henry Hořelica - tramp a bývalý president trampského sdružení "Klubu Myšky Miky" z počátku šedesátých let - legenda Zlatých hor.

Seč jsem mu již popřál na 35.ohni T.O. Zlomená podkova, tož ještě za Old Pardy "Vítej ve zdraví kamaráde Henry v Klubu šedesátníků"...

Tvùj letitý kamarád Ïáblík

 

Ahoj, kamaráti!

Ozývam sa Vám, ako potenciálnym spolupracovníkom a účastníkom, ohľadom avizovanej výstavy Svet trampingu, ktorej otvorenie (vernisáž) sa má konať v piatok 7. októbra 2005 o cca 15.00 hod. v Martine, v budove Slovenského národného múzea - Dokumentačného centra Česi na Slovensku (je to kúsok od autobusového nástupišťa a železničnej stanice Martin).

Táto výstava by mala byť akýmsi prvým krokom k realizácii Fricových a D´Adyho plánov k zriadeniu múzea trampingu na Slovensku.

Ďalší program:
Po vernisáži by sme sa podvečer postupne presunuli do Múzea slovenskej dediny (skanzenu) v Jahodníckych hájoch. V objekte Oravskej krčmy je kryté nádvorie a ohnisko, kde sa dá sedieť a môže tam prebehnúť aj vyhodnotenie Severkou vyhlásenej „trapsaveckej" súťaže Večer Severky.

Nocľah bude možný vo vlastnom spacáku a na karimatke v areáli skanzenu – v niektorom z objektov, otužilejší vonku v niektorom z krytých dvorov či humne.

Modok

CO ČÍST - TIP NA KNIHU

Dnes jsem pro vás vybral dvě knihy o lidech jenž ovlivnily romantikou celé generace trampů. Tu první vydalo nakladatelství Albatros a napsal ji filmový Vinnetou : Pierre Brice "Vinnetou a já - můj pravý život".

Téměř žádný filmový hrdina - herec se neidentifikoval se svou rolí tak jako Pierre Brice. Narodil se pred 75. léty, je šlechtic, v Indočíně bojoval proti komunistům a nyní se věnuje humanitárním projektům. Je známý zdrženlivým postojem vůči médiím. V knize však s typickým francouzským šarmem odhaluje i svůj soukromý život.

Knížka má 360 stran a stojí 290 Kč.

Druhou knížku sice napsal Čech, ale je o významném Francouzovi Ondřej Neff : "Jules Verne a jeho svět".

"Tříoddílová" kniha představuje geniálního spisovatele a vizionáře v životopisné, intimně rodinné a čistě technické rovině. Nejedná se o encyklopedii, ale o mimořádně výstižný, neotřelý a přitažlivý pohled na člověka, který díky své vyjímečnosti dokázal vidět budoucnost tak, jako nikdo před ním a dokonce ani po něm.

Jeho romány s Burianovými ilustracemi jsou klenoty všech knihoven a ovlivnily generace mladých lidí k touze po vědění, romantice a dobrodružství. Jules Verne nejlépe vystihl naděje a očekávání své doby, ale přes to všechno byl i obyčejným člověkem se starostmi, které měly statisíce lidí kolem něho.

Autor svého hrdinu pochopil možná až přespřílis. Vydalo nakl. Mladá fronta.

Vstupní stránka trampské niti      Index