ZPRÁVY Z OSAD

Zdeněk Vašíček-Ďáblík                                       starší psáno v prosinci 2007 novejší

Šťastný Nový rok !

 

Polský řád českému wodcrafterovi

Profesor Ladislav Rusek - Šaman je grafik, básník, spisovatel, skaut a wodcrafter z Olomouce. Jeho grafky se skautskou a trampskou tématikou zdobí snad všechny trampské a skautské časopisy a knihy nejen u nás, ale i ve světě.

28.6.2007 se dožil osmdesáti let. Dne 16. června v arcibiskupském paláci v Olomouci převzal z rukou náčelníka chlapeckého kmene Zd. Prančla - Wabigoona nejvyšší skautské vyznamenání "Stříbrný lev": za nekompromisní obhajobu skautských ideálů a jeho grafiky i příručky.

10. listopadu obdržel "Stříbrný kříž za zásluhy" jménem Glownej kwartery naczalstwa harcerstwa polskiego z Varšavy, který mu přivezli Harzcerští kierownicy z Krakova, kteří v harczerském nakladatelství "Šlask" tiskli celá léta knihy s Šamanovými ilustracemi.

Šaman se v létech 1990 - 2000 podílel jak články, básněmi i grafikou na měsíčníku Tramp. Hodně zdraví Šamane a pevnou ruku do dalších let.

Ďáblík

14. ročník trampskej tvorivosti

Na kempu T.O. Čierná puma na Holovskej lúke se sešlo asi 130 kamarádů a kamarádiek, kteří hodnotili výtvory celkem 31 vystavovatelů a 3 dětí v 6 kategoriích.

Vítězové: řezbářství - Bakala, kresba, malba - Lobo, účelové předměty - Laďo, fotografie - Steve, Poezie - Trnka. Skutečně bylo co obdivovat, velice těžké bylo rozhodovat komu dát svůj hlas. Škoda, že se z Moravy zúčastnilo tak málo kamarádů, snad se na 15. výročním ohni polepší.

Kdo byste se chtěli o této velice zajímavé akci dozvědět více, či máte zájem se příští soutěže zúčastnit, ať jako host či soutěžící, zde je kontaktní adresa.

Beno Mikuš, Rázusova 1, 92101 Piešťany, tel.: 00421 033 77 49 001

Čochtan

Výroční oheň T.O. Vlci

Dne 30.6.2007 v 19 hodin vzplál oheň na Campu Vlkov v Ponětovicích za účasti 200 kamarádů a kamarádek u příležitosti 30. výročí založení osady.

Soutěže začaly již v sobotu ráno a to fišlobraním. Měřila se celková délka nachytaných ryb. Soutěž vyhrál Béďa s 823cm ryb, druhý byl Houmr a třetí kamarádka Šroubek.

Další byl slalom dvojic na lodi po rybníce na čas. Zvítězila dvojice ve složení Berda a Rudys, druzí byli Bajác a Karel, třetí Veronika a Alča.

V 16. hodin byl zahájen dvojboj. Zde vyhrál Modyn, druhý byl Samuraj, třetí Jindra - oba z T.O. Netopýr. Denní soutěže byly zakončeny hodem podkovou. Zde zvítězil Fousek z Panterů z Boskovic, autor nového totému Vlků, druhá byla Mičigen a třetí Zoldák.

Večerní soutěže ve zpěvu jednotlivců vyhrál Bajác z T/O. Horizont, druhý Bendy z téže osady, třetí se umístil Jindra z Netopýrů.

Po soutěžích nádherně hrály dohromady osady Monzun a Horizont. Velké poděkování zástupci šerifa Netopýrů Pepovi a jeho ženě Alici za pomoc s vařením velmi dobré rybí polévky. Všem bych chtěl poděkovat za účast a nádhernou atmosféru. Ahoj.

Dundy, šerif T.O. Vlci Brno

Rok 2008 - rok s Rychlými Šípy

1.1 se dožívá abrahámovin trampský básník Oldřich Roy Damborský z Bořetic a slaví to jak jináč než novou básnickou sbírkou "Pomalá pěna".

1.1 se v Ostravě dožívá šedesátin kamarád Puškin z T.O. Rodina, člen ČTU - oblast Beskydy, vodák a obětavý kamarád, který vstoupil na stezku trampingu jako třináctiletý a zůstal s námi dodnes.

Oboum kamarádům přejeme dlouhý život a sluncem ozářenou stezku i v dalších létech !

5.1 pod Ketkovským hradem "Levnovem" u Oslavky se uskuteční Pietní setkání Pegin, oheň bude zapálen kolem desáté hodiny.

10.1 na Smíchově ve "Formance" se uskuteční První slezina TCP.

15.2 bude v Hlubočepích Trampská merenda s tombolou uskutečněná TCP.

28.3 bude se konat již tradiční Memoriál Jendy Kordy.

25-27.4 se koná 31. Anabase, která povede v pozoruhodných místech Berounska. Sraz v pátek "U Krobiána" v Hostimi na Kačáku. Anabázi založil K.T.O. Amerika-boys.

14.6 setkání nejen Foglarovců ve Sluneční zátoce na řece Sázavě nedaleko Vilémovic bude v sobotu 14. června 2008.

21.6 oslaví své sedmdesátiny fotograf Franta Dostál z T.O. Bonako.

28.6 vzplane 4. táborák kamarádství spojený s uctěním památky na legendárního Lampu a chybějící kamarády. Vše se uskuteční ve Squanish Valley, B.C. Kanada.

Výstava "Rychlé Šípy oslavují 70. narozeniny" je plánovaná v termínu listopad 2008 - leden 2009 do knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Na septembrovom stretnutí TCB výnimočne dostanú Hawkinsovu placku štyria noví nositelia, z toho jeden manželský pár. Sú to: Čárli a Kafka, dále Bikini, Johny z TO Modrá hviezda, Vlk z TO Yukon. V roku 2009 toto vysoké ocenenie dostanú Mono z TO Zlatá liška a Tarzan z Albatrosu Ivanka pri Dunaji. Súčasne s týmto oznámením nám kamarát Apač tlumočil pozdrav od vdovy po Johnovi Hawkinsovi Boby z Caracasu. Patrí trampom všetkých vekových kategorií na Slovensku, praje im veľa zdaru !

 

Trampské muzeum

/.../ Máme byty vyzdobené vlaječkami osad, plackami, poháry, diplomy, odznaky, camrátky, darovanými nebo vlastnoručně vyrobenými dřevořezbami, obrazy na kůžích a kamenech, keramikou atd. atd... Přestěhovat všechny existující památky do jednoho místa by nebylo možné ani účelné. Finanční náklady na provoz takového muzea by byly značné. Tremping již nikdy nebude masovým hnutím, ale vždy budou existovat nějací lidé, které trampování nadchne.

Současná doba je dobou stále dokonalejších a přístupnějších osobních počítačů a datových sítí, především internetu. Bez nich se v blízké budoucnosti nikdo neobejde. Nabízí se nám možnost vytvořit tzv. "Velkou encyklopedii trempingu" v elektronické podobě a z ní třeba vydat v klasické knižní podobě stručnější "Malou encyklopedii trempingu". Dílo by se mohlo podařit do roku 2018 ke stému výročí vzniku první trempské osady.

Vždyť mnozí kamarádi mají rozsáhlé sbírky trempské literatury z publicistiky (viď Ďáblíku, Tony z Avalonu ad.), jiní shromažďují pojednání o trempských přezdívkách (viď Carmene), další fotí bývalé i současné kempy (viď Fauste aj.), nadšenci stále doplňují kvalitní archivy trempských písní (viďte K.F.T.P.) a titíž kamarádi z Horního Jelení se svými spolupracovníky sestavují archiv minulých a současných trempských osad. Pak tu máme trempské názvy našich hor, pohoří, řek, potoků, údolí, srubů a chat, hospod, předmětů, vystroje... máme svůj slang, pojmy, události, osobnosti... Odhadem jsem dospěl k číslu přes sto tisíc hesel /.../

Převzato z Trampovin č.96, kráceno

 

Co číst ? Tip do vaší zelené knihovny

Jerry Vecka - Pupál z Aspenu v Coloradu vydal po knížce "Tulák Welzl z pohledu trampa" v nakladatelství Carpe Diem (69111 Brumovice 172 - Michal Huvar, nakladatel) další svou knihu : "Al Packer z pohledu prospektora".

Některé příběhy z této knihy byly před léty otištěné v Trampu. Pupál je tramp z Brna (71), který již 40 let žije v Colorádu, je písničkář a především toulavý tramp, který se zajímá o vše blízké trampingu, včetně historie Divokého západu.

Knížku k tisku upravila Hanka Hosnedlová, vydalo nakl. Tribun EU sro. Gorkého 41, 60200 Brno a stojí 99 Kč (82 stran).

Kdo neví, o co se jedná: Al Packer v Kolorádských horách snědl v zimě 1874 svých pět kolegů prospektorů. Pupál pátral v archivech i muzeích a věznicích po historických skutečnostech a vše doplnil řadou fotografií. Mimo jiné, příběh byl i zfilmován.

Ďáblík

Zánik časopisu : Po sedmi léty ukončil svou činnost magazín "Western World", který byl vydáván pro tulácké a romantické duše. Zanikl z finančních důvodů.