ZPRÁVY Z OSAD

(Zdenìk Vašíček-Ďáblík)                                       starší psáno v květnu 2005 novejší

Oblastní kolo Trampské Porty

30. duben 1945 byl před šedesáti léty dnem osvobození Ostravy ruskými vojáky. Právě kvůli tomuto kulatému výročí se v Ostravě konala řada pietních akcí a oslav. Na letišti se konala replika bitvy o Ostravu, které se zúčastnilo i část naší osady. Pro druhou část naší osady, ČTU-Oblast Beskydy, T.O. Rodina a T.O. Světáci zůstala velmi náročná akce - zajištění oblastního kola Trampské Porty 2005.

Velký Pajda byl milostivý a Puchejř pálil jako v srpnu - což už byla půlka výhry... Své dal i slezsko-ostravský renovovaný hrad, kde od r. 1948-51 měla svou klubovnu ostravská Třicítka, ze které pak právě na tomto hrade v roce 1951 vznikla T.O. Hell's Deviles, která je součástí ČTU-Oblast Beskydy.

Nebudu popisovat kupu práce s tím, než začaly zkoušky a samotné soutěžení, ale návštěvníci si mohli zatím vychutnat Havířovskou skupinu historického šermu, vychutnat si Ďáblíkovo průvodcování po výstavách i s historií hradu a okolí, shlédnout hradní zbrojnici, sklep strašidel a obří akvaria s rybami jež žijí v řece Ostravici a Lučině, galérii obrazů ostravských malířů a řadu jiných atrakcí...

I když se program o dvě hodiny kvůli dvoum svatbám zpozdil, vše se rozjelo k plné spokojenosti a začaly soutěže devíti hudebních skupin a sedmi duet. Nad vším bděla šestičlenná porota, šéf Porty z Ústí nad Labem a náčelník nejvyšší rady ČTU z Prahy Lochness.

Z náročné soutěže na celostátní finále do Ústí postoupila vynikající ostravská skupina Morgána, druhé místo připadlo na Duo Morávková a Godula z Orlové a třetí byla Kapela Adept...

Jako hosté vystoupily trampské kapely Tempo di vlak a Alba-Tros Ostrava i ostravský bluesman Pepa Straichl. 550 dospělých a 150 dětí + 70 soutěžících + 15 pořádajících ztrávilo na hradě krásný den, který byl ve finiši završený obrovským půlhodinovým ohňostrojem.

Zajímavostí byly i plavby po lučinì na lodičkách - naposledy se tak jezdívalo do roku 1948 ! No a jedna kuriozita : Ïáblík, který průvodcoval celou hodinu skupinu hluchoněmých a moc si rozuměli!!!

Příští - 4. ročník oblastního kola se uskuteční opět na slezsko-ostravském hradě dne 29.4.2006.

 

S výchovou jsme na štíru


Není to problém jen v ČR, ale celosvětový. Učitelé i žáci jsou vražděni, například v Kníževsi třináctiletý bestiálně zavraždí a zneužije svou spolužačku Báru. Cikán ze zvláštní školy napadne učitelku a když se brání, tak přijde napadnout celá cikánská familie. Dětský sex a pedofilie jen kvete a Praha je jedním bordelem světa... Kam to spějeme ?!

V době, kdy spolu žily vícegenerační rodiny se toto nevědělo, ba lepší rodinné vazby byly i za komunistů. Můj táta měl doživotí - byl politický vězeň, máma se znovu vdala a bráchu od 11. měsíců a mne od šesti let vychovávala sestra naší babičky. Prošli jsme skautingem a od r. 1951 se z nás stali trampové, vystudovali jsme vysoké školy, ale napřed jsme se vyučili řemeslu.

Prastrýc s pratetou "sloužili" ve Vídni u dvoru Františka Josefa I. Tenkrát měli lidi morální zásady a pevné zvyky. Vždy si zakládali na vlastenectví, cti, respektovalo se Desatero božích přikázání. Dnes je to jen užívání, drogy, diskotéky, sex a peníze... ber kde ber...

Za našeho dětství televize nebyla a rádio se pouštělo jen občas... Žili jme sice skromně, ale v lásce a úctě k lidským a božím hodnotám a hodně jsme četli. Naše děti už četly sice míň, ale vše doháněly televizí. A vnoučata ? Sedí celé dny u počítačů a vůbec je nezajímá, co mám ve své 8 tisícisvazkové knihovně. Naštěstí učí se skvěle a jsou hodní.

Jak může vypadat naše společnost, když si kdejaký spratek už v základní škole může beztrestně dovolit kdysi zcela nevídané věci na své učitele, a ti ho nemohou nejen fyzicky ztrestat, což by valná většina výtržníků potřebovala, ale pomalu ani okřiknout : dostali by psychický šok, ohrozilo by to jejich osobnost, atd...

A když si to učitel přesto dovolí, protože situace je naprosto neúnosná, má problémy on, nikoliv viník. Právě tady tkví kořeny vztahů mezi lidmi. Pokud je od útlého věku v dětech pěstováno vědomí beztrestnosti za sebevětší drzost či dokonce zločin, mohou se rodiče třeba rozkrájet a nebude to nic platné.

Pak se dovídáme v mediích o nezletilcích, kteří dobře vědí, že jim vše projde. Šikanují slabší spolužáky, jsou agresivní, fetují, znásilňují, loupí, sdružují se do gangů, kradou, vylupují auta, ničí náhrobky... A i postihy za brutální vraždy jsou výsměchem zdravému rozumu. Do 15. let nejsou trestně postižitelní ani za vraždu, maximálně je čeká pasťák do 18. let jejich věku.

A učitelé, kteří je mají vychovávat, živoří s malými platy a aby se poslušně krčili v koutě a byli rádi, že ve zdraví přežili další vyučovací den. Kde jsou ty časy, kdy rákoska udělala víc, než Makarenko...

V naší osadě je 7 rodin (38 členů) a máme asi 30 vnoučat. Všichni jsme vyrostli na osadě, v přírodě, v poctivosti a kamarádství. Proč jsme jiní ? Jsme trampové s morálními hodnotami. Ty se jinde v honu za mamonem vytrácí a "nenosí se"; čestnému slovu dnes věří jen blázen...

 

Jarní stezka Oldpardů Severní Moravy

Ta letošní se šlapala 14.5 z Kyjovic Zátiší v nádherném doslova letním počasí směr Opava po starých trampských stezkách k jezeru Arizona, které vzniklo ze zatopeného lomu.

Konečná byla na stejnojmenném srubu, kde opět zazněly straré trampské písně z hrdel tří desítek prošedivělých trampů a trampek.

Hostem se stal známý dálkový chodec a sběratel autogramů Jirka Hanibal z Poruby, minutou ticha se uctil kamarád Kudrnáč, kterého jsme 25.4 pochovali v Těrlicku.

Nedaleko byla chata ČTU-Beskydy, jejíž členstvo na koních a v rytířské zbroji povádělo bojovou hru a tak nás ani nepřekvapilo, když najednou po stezce v lese jely dvě princezny na koních, či bloumající rytíři ve zbroji v lese.

Podzimní oheň se uskuteční na T.O. Kondor - Opava.

 

Výstavy Vl. Pechara - Pluta

I když má Vladimír Pechar - Pluto, známý skautský a trampský ak. malíř a medailer 74 let, tak pořádá jednu výstavu za druhou.

15.3-30.6 v Galerii u sv. Tomáše, Praha 1, Letenská 12 - mu probíhá výstava Staroegyptský portrét

od 1.6 pak v Muzeu ve Vyškovì je vernisáž výstavy Staroegyptská symbolika a mytologie

Další výstava s obrazy České historie, po čtyřech měsících, kdy byly zapůjčené na Pražský hrad, se vrací do Gotické tvrze v Dřevčicích.

V lednu k jeho 75 narozeninám pak v Hradci Králové bude výstava jeho Ex Libris, ku které vyjde i knižní katalog.

Pluto je autorem nejen mnoha pomníků pamětních desek skautů, medailí, bol, odznaků, pohlednic a ilustrátor řady knih ale i spousty trampských písní. Prohlédnout si jeho umělecká díla je opravdovým zážitkem.

 
Vstupní stránka trampské niti      Index