back 09/2008 next

 

TATÍČEK MASARYK - OTEC NÁRODA ?

Švabinský - portrét Masaryka Chodil jsem do školy ještě za první republiky, kdy nás učili k úctě k prezidentu Osvoboditeli, otci národa. Druhá stránka našich učebnic nesla jeho portrét, podobný obrázku vedle. Za protektorátu se o Masarykovi nemluvilo, po válce znovu přišla chvála, dokonce i v prvních letech letech komunismu, kdy se jeho sochy odstraňovaly diskrétně...

O nějaké vázanosti Masaryka na zednáře jsem tehdy neslyšel a nevím, nakolik je pravdivý následující článek (jehož zdroj neznám, částečně čerpá asi od Davida Allen Rivery). Zato vidím, kdo jsou a jak jednají jiní "osvoboditelé": Ukrajinský prezident Juščenko má americkou manželku (jako měl Masaryk), gruzínský prezident Saakašvili vystudoval v USA, milionář Soros mu později platil revolucionáře včetně televizní stanice. Jeden jako druhý přivedli svému národu jen neštěstí.

Také Havel vstoupil v USA r.1968 do lóže coby kádoš izraelit, srbského prezidenta Tadiče vychovala židovka, od CIA byl udržován kosovský premiér a terorista Thaçi i první černohorský prezident a pašerák Djukanovič atd...

  V zemích, které nemají hospodářský nebo strategický význam, nikdo sametovou revoluci financovat nebude. Ale nadaným studentům z komunistické Evropy Amerika dávala různé dotace, zvala je do bohatých rodin, umožňovala studie v USA s dobrou nadějí, že se investice vrátí...         (LP)

Je známo, jak se Masaryk exponoval v Hilsnerově aféře [rituelní vražda Anežky Hrůzové, kde podezření padlo na židy z Haliče], což mu vyneslo sympatie světového židovstva. Židé se ho ujali za studií ve Vídni, židé Penížek a Lippner mu dopomohli na universitu de Prahy přednášet, jeho židovský žák před sebevraždou mu odkázal značné dědictví.

Již v r. 1901 byl Charlesem Cranem, židovským multi­milionářem, zakladatelem katedry slovanských jazyků na Chicagské universitě, pozván k přednáškám. Syn Cranův zastával pak důležité místo u zahraničního sekretáře USA Lansinga.

Jejich prostřednictvím navázal Masaryk styky i s jinými politickými osobnostmi jako byl "plukovník" House, jenž přestože nebyl na vojně jako každý žid v té době, měl vojenskou hodnost a stal se prvním Wilsonovým osobním poradcem, když se stal prezidentem USA.

House byl spolupracovník Rothschildů a vymohl propuštění Trockého-Bronsteina. Druhým spolupracovníkem byl Jacob Schiff, jenž financoval školení Trockého bandy v USA za 1. sv. války.

Schiff si vzal za manželku dceru Terezu Loebovou z bankovního domu židovského v USA "Kuhn, Loeb and Co." K nim se přidružili Paul a Felix Warburgové, kteří v r.1902 odešli do USA z Ham­burku, kde jejich židovský otec vlastnil bankéřský dům.

Třetí bratr zůstal, a byl to Max Warburg, jenž dal Leninovi za 1. sv. války 5 milionů dolarů na cestu do Ruska přes Finsko, aby pak s Trockého kumpány provedli VŘSR jako produkt dovezený židy do Ruska. Předtím jeho bratři financovali Woodrowa Wilsona v prezi­dentské kandidatuře.

Paul Warburg se oženil s druhou dcerou Salomona Loeba Rinou a Felix Warburg se Schiffovou dcerou Fredou. Paul se stal předsedou Federálního rezervního úřadu, židovský kancléř Baruch předsedou úřadu pro vojenský průmysl a Rotschildův společník Eugen Meyer vedl úřad pro financování války; po 2. sv. válce se stal ředitelem Světové banky. Opravdový židovský propletenec zednářstva.

Masaryk v době Sarajevského atentátu dlel v lázních v Sasku, v Bad Schandau. Odtud napsal dopis židu Oscaru Steinovi, aby mu zprostředkoval styk s okresním hejtmanem Chumem v Praze, než půjde na dovolenou. Chum byl šéfem tajné státní c.k. policie a velmi mocný pán v Praze.

Patrně chtěl požádat o vydání pasu přes Steina. Právě známosti tohoto žida otevřely Masarykovi dveře u Chuma a tím cesta k tzv. osvoboditelkému dílu započala, která mu vynesla doživotní prezidentský úřad, glorifikaci a zákon "Masaryk se zasloužil o stát".

Když pak Masaryk konečně odjel za 1. sv. války na Západ, vstoupil ihned do styku s vedoucími židy, kteří mu všude pomáhali. Vždyť před válkou mu umožnili v USA kázat v synagoze.

Taktéž Beneš po útěku do Pařiže obrátil se na svého bývalého profesora Davida Durkheima a Esenmanna, jenž pak stál pozdější ČSR mnoho peněz. Beneš s Masarykem se sbližovali s kruhy francouzské politiky ve společnosti Luisy Weissové. Ta později vydávala levicový týdeník "l'Europe Nouvelle", který byl po válce financován z Hradu, ale taky z tajných fondů ministra zahraničí Beneše.

Předním pomocníkem Masaryka byl v USA americký průmyslník a politik Crane, jenž byl zejména s prezidentem Wilsonem spřátelen ve stycích. Masaryk ho znal delší dobu před válkou. Jedna z jeho dcer, Frances, byla později krátce vdaná za Jana Masaryka. Jeho syn Richard byl osobním tajemníkem (1915-1919) Roberta Lansinga, Wilsonova státního tajemníka. V letech 1919-1921 byl prvním americkým vyslancem v Praze.

Druhý syn John byl v létech 1922-1930 Masarykovým osobním tajemníkem a po 2. sv. válce přednášel na chicagské universitě dějiny Slovanů. Druhá dcera Josefin byla vyobrazena na první 20 Kč bankovce. Výsměch PRAVDĚ !

Masaryk byl spojen s předními členy světového židovstva. Proto za 1.sv. války obhajoval jejich bolševické řádění v carském Rusku, obhajoval ho i před samotným prezidentem Wilsonem, aby bylo zničeno carské Rusko, stejně jako rozbití Rakousko-Uherska a znemožnění přetvořit ho ve spolkový stát.

Tak byl prezident Wilson Masarykem odvrácen od své dosavadní shovívavosti vůči habsburské monarchii a Masarykovi se úkol zdařil plnou měrou. Dali jsme se na pochod doleva !

Nepodložené tiskové zprávy za 1. sv. války dodával americkému tisku Masarykův agent Emanuel Voska, že prý rakouské úřady nařídily popravu Masarykovy dcery Alice a ta byla zastřelena v rakouské vojenské věznici. Místo toho Alice byla 2.7.1916 propuštěna na svobodu, ale už nebylo možné pro Rakousko zmenšit význam politické aféry. Voska řekl tisku, že členové ČNR nepochybují, že rozkaz popravy byl vykonán. Po válce se stal poradcem USA při jednání ve Versailles o poválečném uspořádání Evropy.

Ještě 25. října 1918 Masaryk zinscenoval konferenci zástupců středoevropských národů v "Independence Hall" ve Philladephii. Tam byl také podepsán protokol, Masarykem jako prvním, a od této chvíle bylo Československo kořistí zednářských kruhů.

Dne 11. října 1938 poslali účastníci židovského světového kongresu ze Ženevy ex-prezidentovi Benešovi pozdravný dopis. Vždyť si sami vypěstovali Hitlera : přední bankovní židovské domy financovaly předvolební kampaň NSDAP v Německu, aby zvítězil národní socialismus, jako před ním bolševismus s republikami rudých rad.

Když pak přišel Mnichov 1938, někdo dal Masarykově soše na záda batoh a na nos černé brýle a na podstavec připsal : "To na to čumíš, kam jsi dovedl národ!"

dr. Jaroslav Lhotka