back 11/2006 next

        logo TNIT

90 let vlády v Rusku

Vláda v Rusku 1917-1926

Vezmeme-li v úvahu národnost 538 nejvýšepostavených osob v porevolučním Rusku, byli to 1 Čech, 1 Maďar, 2 Gruzíni, 3 Poláci, 3 Finové, 10 Arménců, 11 Němců, 31 Rusů, 34 Lotyšů a 442 Židů (82%), přitom v celé Ruské říši žilo pouze 4 miliony Židů, hlavně na Ukrajině, Bělorusku a východním Polsku (slovo Žid v ruštině označovalo židovskou národnost).

První Rada lidových komisařů
Předseda : Uljanov (Lenin). - Rus (ale žid podle rabínských zákonů, protože matka, jménem Blank, byla Židovkou).
Komisař zahraničních věcí : Čičerin. - Rus ze staré ruské šlechty, oženil se s Židovkou, po matce byl žid.
Komisař otázek národnostních : Džugašvili (Stalin). Započítán jako Gruzínec, ačkoliv podle některých zdrojů byl poloviční žid z Kavkazu.
Předseda nejvyšší hospodářské rady : Lurje (Larin) - Žid.
Komisař po obnově : Šlichter - Žid.
Komisař zemědělství : Protian - Armén.
Komisař státní kontroly : Lander - Žid.
Komisař armády a námořnictví : Bronstein (Trocký) - Žid.
Komisař státních pozemků : Kaufman - Žid.
Komisař veřejných prací : Schmit - Žid.
Komisař zásobování : E. Lilina (Knigisen) - Židovka.
Komisař lidové osvěty : Lunačarskyj - započítán jako Rus, ve skutečnosti žid, ženat na Židovce Rosenfeld.
Komisař náboženství : Spitzberg - Žid.
Lidový komisař : Apfelbaum (Zinověv) - Žid.
Komisař veřejné hygieny : Anwelt - Žid.
Komisař pro tisk : Koren (Volodarskij) - Žid.
Komisař financí : Gukovskij - Žid.
Komisař pro volby : Radomyslskij (Urickij) - Žid.
Komisař justice : Steinberg - Žid.
Komisař pro evakuace : Fenigstein - Žid.
Asistent komisaře : Ravič - Žid.
Asistent komisaře : Zaslavskij - Žid.

Z těchto 22 ministrů první sovětské vlády bylo tedy 17 Židů, 3 byli počítáni za Rusy (Lenin, Čičerin, Lunačarskij), 1 Gruzínec (Stalin) a 1 Armén (Protian).

Vojenský komisariát se skládal z 35 Židů, jednoho Němce, 7 Lotyšů, ale ani jednoho Rusa.
Komisariát vnitra : 43 Židů, 10 Lotyšů, 3 Arméni, 2 Poláci, 2 Němci, 2 Rusové.
Komisariát zahraničí : 13 Židů, 1 Lotyš, 1 Němec, 1 Rus.
Komisariát financí : 24 Židů, 2 Lotyši, 1 Polák, 2 Rusové.
Komisariát justice : 18 Židů, 1 Armén, nula Rusů.
Provincionální komisaři : 21 Židů, 1 Lotyš, 1 Rus.
Byró prvního sovětu zástupců dělníků a vojáků v Moskvě : 19 Židů, 3 Lotyši, 1 Armén, nula Rusů.
Ústřední výkonné komité 4. ruského kongresu zástupců dělníků a rolníků : 33 Židů, 1 Rus (Lenin).
Zodpovědní redaktoři tehdejších novin (Pravda, Izvěstija, Znamja Truda atd.) : 41 Židů, 1 Rus (Gorkij).

Porevoluční represe 1917-1926

Počet obětí dosud přesně nestanoven. Ale dá se odhadnout už z několika příkladů nalezených v místních archivech.

Archangelská gubernie, 1919-1921 : Hlavou pohraničníků byl Michail (Morduch) Frinovskij. Jeho bratranci, 3 bratři Katznelsonové za 18 měsíců práce odsoudili a dali popravit 25400 lidí. Kromě toho bylo postříleno více jak 34200 vězňů z okolních koncentráků. Datum založení koncentráků : 9/12/1919.

Petrohradská gubernie, leden 1921-červen 1922 : Trojka Isaak Mežeričer, Pinhas Krejg a Nikolaj (Evzer) Minc odsoudila k okamžité smrti 47680 osob. Neznámo kolik bylo zastřeleno bez soudu.

Baku, květen 1921-leden 1924 : Vladimir (Volf) Gurevič, Mir Džafar Bagirov a Pavel Mojsejevič Gnesin dali popravit 67452 lidí, bez soudu zastřeleno přes 44600...

Taškent, srpen 1925-květen 1926 : Izrail Katznelson a jeho trojka za pouhých 9 měsíců odsoudila a dala popravit 77420 lidí, plus neznámý počet bez soudu. Ponejvíce šlo o nevinné lidi, kteří útěkem z SSSR se snažili jen vyhnout se strachu a hladu.

Nebudu opisovat všechna jména vrahů-čekistů a počty zastřelených v dalších městech ; vše se odehrávalo podobně. Jinde zahnali lidi do vody a topili - šampionem tohoto "sportu" byl tábor u řeky Amur.

Po zabíjení bohatších lidí a inteligence, včetně kněží, vojáků a oficírů, nastoupila kolektivizace a likvidace kulaků. Nejhorší teror byl ovšem v okrajových republikách. V Kazachstánu roku 1930 kolektivizátor Gološčenko vyhubil 2 a půl milionu lidí ! Organizovaným hladem 1932-33 Lazar Kaganovič způsobil smrt 7 a půl milionů Ukrajinců !!

Kdo vlastnil pár velbloudů, byl kulak, tudíž nepřítel. Aby zachránili svůj život, lidi prchali, pokud mohli : z Azerbajdžánu do Iránu, z Kazachstánu do Číny. Byl jsem loni hostem rodiny, která se zachránila útěkem do bolševického Ruska, kde dokázala přežít.

Stalinova léta 1935-1938

Ústřední výbor KSSS(b) : 61 Židů, 17 nežidů, 7 neznámo.
Svaz lidových komisařů: 115 Židů, 18 nežidů, 3 nezn.
Komisariát mezinárodních věcí a obchodu : 106 Židů, 17 nežidů, 8 nezn.
Všeruský centrální výkonný komitét (VCIK) : 17 Židů, 3 nežidé, 2 nezn.
Komisariát vnitřních věcí (NKVD) : 53 Židů, 6 nežidů, 8 nezn.
Politické vedení Rudé armády : 20 Židů, 1 nežid, 1 nezn.
Kulturní osvěta a svaz militantních ateistů : 40 Židů, nula nežidů, 1 nezn.
Redaktoři novin : 12 Židů, nula nežidů, nula neznámých.

Ve vládě SSSR 9 lidových komisařů a 12 náměstků komisařů byli Židé.

Mezi diplomaty do Ligy národů v Ženevě bylo posláno 7 Židů a 1 gruzínec. Velvyslanci byli rovněž téměř všichni Židé.

Tajná policie (NKVD) jakož i nápravná zřízení včetně Hlavní Správy Lágrů (GULAG) byly rovněž pod plnou kontrolou Židů. NKVD si pořídila (často donucením) značný počet konfidentů mezi obyvately, což se ukázalo užitečné k udržení komunistických režimů pomocí teroru : dalo to dojem, že policie ví o každém téměř vše.

Shrnuto, v době nejkrutší represe (1935-1938) vláda byla v rukou židů. Ti však ničili nejen ty "nejlepší mezi góji", jak je tomu učí Talmud, nýbrž leckdy i svoje lidi, když jim šlo o moc !

Representace SSSR v Lize Národů.

1. Litvinov-Finkelstein - Žid, hlava delegace.
2. Rosenberg - Žid.
3. Stein - Žid.
4. Markus - Žid.
5. Brenner - Žid.
6. Hirshfeld - Žid.
7. Halfand - Žid.
8. Svanidze - gruzínec.

Složení NKVD :

Lidový komisař vnitřních věcí : Henrich Jagoda - litovský žid. Později vystřídán Ježovem, který byl ženat s židovkou.
První náměstek : Jakov Saulovič Arganov (Sorenson) - Žid.

Vedení státní bezpečnosti :

Vedoucí zvláštního oddělení : Miron Gaj - Žid.
Vedoucí ekonomického oddělení : Samuel Mironov - Žid.
Vedoucí zahraničního oddělení : Arkadij Sluckij - Žid.
Vedoucí oddělení transportu : Abram Mojsejevič Šanin - Žid.
Vedoucí operativního oddělení : Karl Pauker - Žid.
Vedoucí speciálního oddělení : Benjamin Dobrodickij - Žid.
Vedoucí antireligiozního oddělení : Isaj Joffe - Žid.
Vedoucí hlavního oddělení milice : Lev Bialski - Žid.
Vedoucí kriminálního vyšetřování : Leonid Vulf - Žid.

Zkrátím to. Kdo je Žid je označeno i v novinách z té doby (Izvěstija), takže dobře vidíme, že 29.11.1935 bylo ve vedení NKVD 14 Židů a pouze 6 nežidů. U pohraniční stráže jich bylo ještě méně.

Vedení GULAGU.

Až do roku 1936 hlavou oddělení NKVD byl Boris Berman, a hlavou Gulagu Matvěj Berman, zřejmě jeho příbuzný. Jeho náměstkem byl Samuel Jakovlevič Firin.

Náčelníkem pracovních táborů v karelské oblasti byl Samuel Koran, v Severním kraji Finkelstein, v Sverdlovské oblasti Pograbinskij, v západní Sibiři Sabo, v Kazachstanu Volin, atd.

Vedení "Souostroví Gulag", jak ty tábory nazval Solženicyn, se skládalo výlučně z Židů. Škoda, že Solženicyn, sám poloviční žid, se o tom příliš nešíří. Jenže to by pak nedostal Nobelovu cenu !

Vynálezem těchto znamenitých lágrů smrti se "vyznamenal" rovněž Žid - Nathan Aronovič Frenkel, o čemž tisk stydlivě mlčí, takže čtenář je omylem přisuzuje Hitlerovi nebo Stalinovi...

Židovské ženy, 1930-1990

Za židovské totality jediný způsob ostatních národů dostat se k moci byl sňatek s židovkou. Jako příklad vezměme známé předáky z Kremlu, u kterých byla židovská manželka : Andrejev, Bucharin, Vorovskij, Vorošilov, Kalinin, Kirov, Lunačarskij, Molotov, Rykov, Kujbyšev, Poskrebyšev, Ježov, Tuchačevskij a další.

Poslední ženou Stalina (neoficiálně) byla Roza, sestra Lazara Kaganoviče. Jeho starší syn Jakov byl ženat na židovce, dcera Světlana si rovněž vzala žida. I syn Chruščeva si vzal židovku, Malenkov také měl za zetě žida. Andropov, sám napůl armén - napůl žid, se též oženil s židovkou.

Z novější doby citujme Brežněva, Suslova, dále prvního prezidenta Ruska - Jelcina. Pouze Gorbačev se do tohoto seznamu nehodí, ale jeho dcera si vzala žida.

Později se Stalin židovského internacionalismu začal bát, a ve strachu o svou osobu podnikal fyzickou likvidaci svých spolupracovníků. Za války kladl důraz na ruský patriotismus, což také oslabilo moc židů. Vyšlo o tom mnoho knih, přeskočím tedy poslední Stalinova léta, stejně jako řadu poměrně klidných desetiletí jeho nástupců, kdy ekonomie postupně zaostávala a židové přednostně Rusko opouštěli emigrací do Palestiny a USA.

První vláda Jelcinova, 1991-1993

Celou dobu Jelcinova prezidentování (1991-1999) většina jeho rádců byli židé, rovněž hlavy jeho administrativy (Filatov, Čubajs, Vološin).

Poradce prezidenta v ekonomii : Livšic - žid.

Vláda :

Ministr ekonomie : Jasin - žid.
Náměstek min. ekonomie : Urinson - žid.
Ministr financí : Panskov - žid.
Náměstek min. financí : Vavilov - žid.
Prezident Centrální banky : Paramonova - židovka.
Ministr zahraničí : Kozyrev - žid.
Ministr energetiky : Šafrannik - žid.
Ministr komunikací : Bulgak - žid.
Ministr přírodních zdrojů : Danilov-Danilian - žid.
Ministr transportu : Jefimov - žid.
Ministr zdravotnictví : Něčajev - žid.
Ministr věd : Saltykov - žid.
Ministr kultury : Sidorov - žid.

Moc propagandy :

Předseda komité masmedií : Gryzunov - žid.

Tisk :

Izvěstija : Golembiovskij - žid.
Komsomolskaja pravda : Fronin - žid.
Moskovskij komsomolec : Gusev (Drabkin) - žid.
Argumenty i fakty : Starkov - žid.
Trud : Potapov - žid.
Moskovskie novosti : Karpinskij - žid.
Kommersant : Jakovlev (Ginzburg) - žid.
Novyj Vzgljad : Dodolev - žid.
Nezavisimaja Gazeta : Tretjakov - žid.
Večernaja Moskva : Lisin - žid.
Literaturnaja Gazeta : Udalcov - žid.
Glasnosť : Izjumov - žid.
Sobesednik : Kozlov - žid.
Selskaja Žizň : Charlamov - žid.
Sověršenno sekretno : Borovik - žid.

Televize a radio :

Státní společnost "Ostankino" : Jakovlev - žid.
Rossijskaja teleradio-kompanija : Popcov - žid.

Vláda oligarchů, 1996-1999

Nemá cenu uvádět jména dalších Jelcinových ministrů, protože ve skutečnosti v Rusku vládlo šest nebo sedm bankéřů :

Aven, Berezovskij, Gusinskij, Potanin, Smolenskij, Fridman, Chodorkovskij. Kromě nich ještě hlava administrativy prezidenta Čubajs, Volonin a dcera prezidenta Taťana Djačenko. (Připomeňme, že podle židovského zákona Halache dcera židovky je židovkou).

Roky Putina, 2000-2006

Předseda vlády : Fradkov - žid.

Státní monopol :
Prezident firmy EES Rossija : Čubajs - žid.
Prezident firmy OAO Gazprom : Miller - žid.

Propaganda :
Došlo ke koncentraci prostředků masové informace v rukou státu. Jenže stát je v rukách koho ?

Zdá se, že hlavní rysy židovské nadvlády zůstávají. Aby se udrželi v Rusku u moci, židé si našli pár obětních beránků. Prvním z nich byl Gusinskij, majitel 4 televizních programů NTVi, který nakonec emigroval do Izraele (vysílání je dodnes dostupné na internetu). Další byl Chodorkovskij, který se za Jelcina zmocnil sibiřské ropy a plynu - dnes je ve vězení za nezaplacení daní. Berezovskij, izraelský občan od r.1993, emigroval r. 2000 do Londýna.

Anatolij Čubajs hrál roli "Lazara Kaganoviče", neboli stínového lídra. Za jeho předsednictví v Komisi státního majetku v roce 1996 přešlo 60% ruského bohatství pod kontrolu židů. Dnes připravuje k privatizaci klíčový státní monopol "Rossija". Za své zásluhy vůči židům je jako jediný z Ruska členem "Bilderbergského klubu".

Výše nad Bilderbergem jsou ovšem židovské finanční klany, které kontrolují Federální Rezervu USA, jejíž prezident je Alan Greenspan - žid. Vzpomeňme si, že bolševickou revoluci financovali právě oni (Schiff a Kuhn). Rovněž Putina, stejně jako kdysi Stalina, přivedli k vládě židé : Čubajs, Berezovskij, Abramovič.

Paříž, 12.11.2006 - SVĚTOVÝ ŽIDOVSKÝ KONGRES

Sovětské archivy byly zpřístupněny, není tedy divu, že vychází na povrch řada věcí, o nichž se dříve nemluvilo. Kromě toho, útok izraelské armády na Libanon změnil náhled mnoha lidí na židy jakožto věčné oběti útlaku.

Snad proto, poprvé po 58 letech se konal v Paříži kongres, nejvyšší instance židovských organizací. Stovka delegátů se sešla ve velkém hotelu, s vyloučením veřejnosti.

Jednalo se prý o růstu antisemitismu hlavně ve východní Evropě a o nutnosti podpory státu Izrael za každých okolností.

Současně, 11-12.listopadu, v USA v "Los Angeles Convention Center" 5000 delegátů se sešlo na United Jewish Communities’ General Assembly. Mezi řečníky vynikl Benjamin Netanyahu dramatickým prohlášením, že "nacházíme se v roce 1938 a Irán, to je Německo".

Vzpomeňme si, že židovský kongres 24. března 1933 vyhlásil bojkot a "Svatou válku Německu", kterému Němci odpověděli manifestací, počmáráním výloh židovských obchodů a 29. března vítězstvím nacistů ve volbách. Vyústilo to nakonec v druhou sv. válku (1939-45). Studená válka začala roku 1948 (rok konání židovského kongresu), skončila až pádem SSSR.