back  2/01/2006  next

next

Pravdivé vylíčení násilné smrti Sitting Bulla, náčelníka Siouxů, vítěze nad generálem Custerem, v r. 1885 hlavního protagonisty kočovného divadla Wild West Show a nakonec organizátora militantního Tance Duchů.

Sitting Bull (Sedící býk) Náčelník Siouxů
Datum narození: 1834
Úmrtí: 15. prosinec, 1890 (bylo mu 56 let)
Příčina smrti: zabit indiánskou policií.

V r. 1889, se při náboženském Tanci duchů u indiánského kmene Paiute v Nevadě zrodil mýtický prorok jménem Wowoka. Jeden z vyvolených při nábožném transu zvěstoval jeho slova o nových indiánských vítězstvích nad bílými vojáky a prohlašoval, že při tomto tanci je možno vidět do budoucnosti a opětovně se spojit s mrtvými. (Tohle všechno má jednoduchý základ - drogy ! Indiáni se naučili užívat omamný lék z posvátné rostliny Peyot, kterému se také podle jeho pronikavého zápachu říkalo "Mokrý pes." Dostávali ho od Pueblanů, kteří ho měli od Apačů. Takže celý náboženský obřad Tance duchů byl v podstatě založen na zdrogovaných indiánech a jejich halucinacích při rausi ! Žvýkali, nebo pili jeho smradlavý odvar a tak se dostávali do nábožného vytržení. Ono náboženské šílenství podněcované drogami se rychle rozšířilo i mezi další indiánské kmeny.)

Tohle nové a nebezpečné náboženství začalo vládu znervózňovat a v r. 1890 poslali své vojáky do pole. Siouxové to zjistili a zamířili na Bad Lands. 14. prosince 1890 oddíl 40 Siouxských indiánských policistů vyjel do campu na Sioux´s Grand River zatknout hlavního buřiče a organizátora Sitting Bulla (Sedícího býka). Vláda nechtěla povzbuzovat ještě více nepřátelství proti bílým vojákům a tak poslala napřed indiánské policisty, aby uklidnili situaci a přivedli Sitting Bulla do vězení.

Z počátku vše probíhalo v klidu, ale potom si (zřejmě pod vlivem drog) postavil hlavu a omítl s nimi odejít. Jeden z jeho stoupenců vystřelil z pušky na poručíka Bull Heada (Býčí hlavu). Další indiánský policista Red Tomahawk (vlastní synovec Sitting Bulla), na něho vystřelil a zabil ho. Potom vypukla všeobecná bitka. Šest strážníků a osm přívrženců Sitting Bulla včetně jeho 17-ti letého syna Crowfoota (Vraní nohy) bylo zabito. Sedící býk byl potom pohřben v prosté dřevěné rakvi na vojenském hřbitově ve Fort Yates.

Sitting Bull má nyní svůj velký památník v Mobridge, Walworth County, South Dakota, USA

Ladislav Frank Nykl, historik a redaktor časopisu Stopař, Západní Čechy

Recenze filmu "Konec Divokého západu" :

Nedávno byl v České televizi promítán dvoudílný životopisný film o Calamity Jane s názvem "Konec Divokého západu". Film byl natočen v roce 1995. Byl to srdceryvný napínavý film, místy až podobný svými citovými výlevy hloupým mexickým tele-novelám, se zajímavými herci, krásnou scenérií a výpravnými kostýmy, ale byla to blbost!

Na tomto filmu byla krásně vidět Hollywoodská neupřímnost k faktům a řemeslné překrucování vlastních dějin. Američané, kteří se po právu pyšní svými krásnými dějinami, tohle přece nemají zapotřebí ! Vezmeme ku příkladu Marthu "Calamity" Jane Cannary Burkovou, která už byla slavná za svého života a její přezdívka " Calamity" údajně vyplynula z toho, že když byl její vojenský oddíl přepaden indiány, vyřítila se jako kalamita mezi indiánské bojovníky, uchopila zraněného kapitána Egana, přehodila si ho přes sedlo koně a tak jej vyvezla z indiánského obklíčení v Goose Creek Campu, dnes Nového Sheridanu.

Bohužel, Calamity Jane, byla následkem pokročilého alkoholismu neustále v kalamitě. V r. 1874 krátce pracovala na prasečí farmě pět mil západně od Fort Laramie. Pak se nechala najmout na několik vojenských expedicí jako honák doprovodného dobytka a kočí, ale byla propuštěna, když ji generál Crook spatřil koupat se nahou a usoudil, že se od muže poněkud liší. V r. 1876 byla několikrát za sebou ve vězení v Cheyenne pro rušení veřejného pořádku v opilosti. Pak se zase zatoulala do Deadwoodu, ale po smrti Jamese "Divokého Billa" Butlera Hickoka, pokračovala dál v toulání z místa na místo. Když potom jela dostavníkem poskakujícím mezi Custer City a Rock Creek a nebyla schopná zaplatit za jízdenku, byl jí zadržen kufr. Ten obsahoval pouze šaty a fotografie Billa Hickoka. V protokolu o jejím místě bydliště bylo napsáno, že byla naposledy spatřena v podkrovní místnosti v domě nad čerpací stanicí ve Fort Steele.

Naposledy byla provdaná za Clintona Burka v El Pasu se kterým měla dceru. (Někdo také tvrdí, že ji měla s Divokým Billem, ale to bylo asi jen její zbožné opilecké přání.) V r. 1896 po návratu z Deadwoodu, její bývalý manžel Burk utekl s městskými penězi. V již zmíněném filmu byla prý její dcera vychovávaná v Anglii, kde jí Jane při svém zájezdu s cirkusem Buffalo Billa také navštívila. To ale není pravda! Malá Jany jí byla kvůli jejímu alkoholismu odebrána a nejprve svěřena do péče starého přítele, kapitána paroplavební společnosti Cunard Line O´Nielovi. Posléze byla její dcera umístěna v klášteře, kde jí vychovávaly řeholní sestry. Jane sice byla na zájezdu v Anglii v srpnu 1893, ale její nezkrotná povaha se nedokázala přizpůsobit novému prostředí. V dopise své dceři, který píše z Londýna, vyslovuje hluboké opovržení nad snobskou anglickou vysokou společností.

Jane si pak v Americe vzala od svých přátel vybrané peníze na její výchovu k sobě a pohotově nakoupila pro všechny své opilecké druhy i sobě alkohol, až nezbylo vůbec nic pro její malou chudou dceru. Calamity Jane stále cestovala po celé zemi, opíjela se a žila drsným životem. Až do dne svého uzavření v r. 1980, měla firma Goldberg's Grocery Store ve své účetní knize zapsán dluh na 7+1 dolar a tento dluh byl Calamity Jane z 10. října r. 1895. Účet zčásti zaplatila svým portrétem v tehdejší ceně jednoho dolaru.

Když v r. 1901 měla Jane vystupovat na Pan-Americké Expozici v Buffalu, stát New York, a také tam začala prodávat kopii své brožurky vlastního životopisu, byla podle všeho zase značně opilá. Dostala se do potíží s místní policií a Buffalo Bill jí musel půjčit peníze, aby se mohla vrátit domů. Později o ní řekl : "Já jsem čekal, že bude víc unavená z Buffala než Buffalská policie z ní, už s ní bylo jen trápení a tak už to bylo zapotřebí. Mnohokrát také při vystoupení usínala." Buffalo Bill, který musel mezi svými zaměstnanci udržovat určitou kázeň, nemohl již déle trpět její alkoholické výstřelky a tak s ní byl nucen vypovědět smlouvu.

V jejím "Vlastním životopise", který je dnes považován v první řadě za výmysl (čehož si scénáristé filmu Konec Divokého západu asi nestačili všimnout a podle kterého byl zřejmě tento blábol natočen), také se tvrdí, že jezdila jako kočí dostavníku po smrti slavného kočího Slaughtera. Tyto smyšlenky ji zpočátku věřil i Buffallo Bill, než jí propustil ze svého cirkusu kvůli nestřídmému pití.

V r. 1901 našli Calamity Jane nemocnou a opilou v černošském přepychovém nevěstinci v Horr Mountain. V novinách Billing´s Gazette z 21. listopadu 1902 je napsáno: "Calamity Jane způsobila skandál ! - Calamity Jane ve vězení ! - Předrážděná po přílišném požití alkoholu, vtrhla Jane bez zjevného důvodu do obchodu bratří Yegenových a vrhla se sekerou v ruce na dvě zákaznice, jimž vyhrožovala, ze je rozseká na kousky. Jeden z prodavačů ji odzbrojil a vyhodil z obchodu. Nikdo se neodvážil podat na ni stížnost."

Když tento špatný žert zopakovala v jiném krámě, policie ji tentokrát sebrala a Jane musela zůstat na strážnici, dokud nevystřízlivěla. Přesto však měla slabé chvilky, při kterých se projevil její soucit s bližními. Když v hornickém táboře v Black Hills vypukla epidemie neštovic, přijela prý na pomoc jako ošetřovatelka a nedbala možnosti nákazy. (Ale někteří historici považují tuhle historku za naivní výmysl). V srpnu 1912 zemřela v alkoholickém deliriu v hornickém městě Terry v Jižní Dakotě s posledními slovy, že chce vidět svoji dceru. Byla natolik známou osobností, že jí pastor C.B. Clarke nechal uspořádat důstojný pohřeb. Úmyslně přešel mlčením všechny její výstřelky a nad jejím hrobem mluvil jen o jejích dobrých skutcích. Její pravděpodobné datum narození bylo v r. 1848, takže v době své smrti snad měla 64 let.

 


Na vědomost všem kamarádům, které to zajímá, zde je nová web-adresa časopisu Stopař:   www.sweb.cz/stopar.f


 

Buffalo Bill a Yellowstone

Burian: Obraz indiána Letos je tomu 100 let, co v Ostravě byl 8.srpna Buffalo Bill se svou "Wild West Show". Nikdo už nepamatuje tuto událost a já sám o ní vím jen z vyprávění mých pěstounů pratety a prastrýce, kteří si ji jako ostravská honorace nenechali ujít. Celé divadlo Divokého Západu bylo v Přívozké části dnešních sadů Komenského.

Mám z té doby tři pohlednice a jednu z Billovým podpisem, posílanou ze zahraničí c.k. poštovním úředníkem Josefem Hlaváčem pí Žofince Kazurové do Polské Ostravy s textem Spanilomyslná panno Žofinko, posílám Vám fotografii slavného plukovníka W. F. Codyho alias Buffalo Billa slavného scouta a westmana který tu je se svým divadlem Divokého západu. Fotku mně pro Vás podepsal... Pepi...

Jako kluk jsem hodně četl sešitky Texaského Jacka i Buffalo Billa s krásnými litografickými obálkami o velikosti Rodokapsů, vlastním je i svázané. Prostě pro mne Buffalo nezemřel, přežívá jako náš Krakonoš, Kozina, Ondráš či Jánošík v legendách. O něm a o Divokém západě, jeho legendách i zbraních jsem toho publikoval hodně.

Má touha poznávat místa a kraje, kde hrdinové z mých knížek žili, vyústila až k tomu, že jsem navštívil několik Buffalo Billových srubů, jeho ranč a muzeum jak v USA tak v Kanadě, v Nebrasce v North Plate, v Gothenburgu, v Cody, jeho hrob nad Denvrem, přehradu před vjezdem do N. P. Yellowstone...

Tento národní park se zapsal do historie jako první toho druhu na světě. Byl zřízen v roce 1872. Protéká jím řeka Yellowstone, kterou indiáni nazývali Mi tsi a-da-zi, což na mapě z r. 1707, kterou mají v muzeu Buffalo Billa, je přeloženo francouzsky "Rivière des Roches Jaunes" (česky Řeka žlutých skal). Angličané ji ale nazývali Rock river nebo Crow river a o změnu jména v souladu s původním názvem se zasloužil až anglický geograf a průzkumník David Thomson.

Oblast s teplými prameny, gejzíry, fumarolami a bahenními sopkami na horním toku byla indiánům známa. Prvním bělochem, který ji v létech 1807-1808 navštívil, byl John Colter. Když o ní později vyrávěl známým, všichni se mu smáli a pokládali ho za podivína, který si vymýšlí.

Buffalo Bill ten park navštívil, a že byl předvídavý, založil před vjezdem město Cody se spoustou atrakcí a obchodů i bank. Ročně tento park navštíví milion turistů, aby shlédlo nejen stáda losů, jelenů, bisonů, vlky a medvědy, ale i 308 stop hluboký canyon s vodopády nebo gejzíry a sedum jezer z nichž probublávají plyny...

Z. Vašíček, 18.02.2006