Les krále Artuše   07/1999   Cesta na Sibiø

Kosovo a římské právo


"Nemůžeme ve zdech evropského domu nechat díru, kudy fičí východní vítr... (Zieleniec, MFdnes 11/5/99)" Já bych řekl spíše "severák", neboť v Kosovu jde o vliv vikingských barbarů, ale to k vysvětlení potřebuje následující minilekci z historie.

Poznámka : Zieleniec je prý jedním z nejméně pitomých českých politiků - jací jsou teda ti ostatní? On píše "mám pocit, že kdyby kosovské tažení vedli Reagan, Bush či Thatcherová..." (Kdyby byly chyby! On zapomněl, že ti tři byli pravičáci, a že války rozpoutávají obvykle levičáci?).

Prý "[během 40 let izolování] západní svět dospíval k přesvědčení, že etnické a náboženské rozdíly se už nikdy nesmějí stát hnací silou..." (Západ je ráj! V severním Irsku jde o lidská práva?)

Prý "české uhýbání před spoluzodpovědností za válku v Kosovu si Západ bude dlouho pamatovat". Bum! Katastrofa! Nehnali se do války a uškodili tím národním zájmům!

Je fakt, že soukromník, než vydělá na živobytí, se nadře jako kůň. Služka u milionáře se má líp, dobře se nají. Nevím ale, jestli může klidně spát.

Když jim na všechno uvědoměle kýváš, Západ na tě nebere zřetel. To je vidět na Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku. Zahraj si na uraženého, Amerika přispěchá s několika miliardami dolarů, aby ti ucpala hubu (viz Jelcin).

Češi mohli využít toho, že na vstup do války se Srbskem se jich nikdo neptal, a měli hned z NATO vystoupit. Nebo aspoň tím pohrozit.


Spojená Evropa není nic nového, už před 2000 lety existovala Říše Římská, která zahrnovala pozdější křesťanský svět. Zničena útoky barbarů ze severu (r. 476), pokračovala v Řecku a na Balkáně, kde byla zničena Turky (1461). Barbaři byli předkové dnešních Němců, Angličanů, Američanů. O obnovení Říše Římské se pokusili - s neúspěchem - Dagobert, Karel Veliký, Napoleon, Mussolini.

Římské právo se stalo základem právních států moderního světa, jakož i základem mezinárodního práva. Tedy až do loňska. Římské právo byloprávo psané. Naopak, dobyvační barbaři ze severu soudili podle zvykového práva (na příklad "kdo mlčí, souhlasí"), podle osobního dojmu soudce, a hlavně podle pravidla "kdo vyhrál válku, ten je silnější, tudíž byl v právu".

(Stejnou doktrinu hlásal nejen Hitler, ale i ti, co nad ním zvítězili, viz Norimberský soud, který, podle psaného práva, by měl být neplatný. Kromě toho soudili v něm sovětští generálové i agresi Polska, na které se podíleli sami, společně s nacisty. To je důležitý precedent.)

Někteří barbaři (Frankové v severní Francii, Germáni v západním Německu) převzali římskou kulturu i právo, ostatní soudí podle svých zvyků (Prušáci, Holanďané, Angličané); když se naučili psát, právo sice sepsali, ale dodržují pouze, když se jim to hodí.


Letos, na přelomu tisíciletí, jsme svědky porážky římského práva a vítězství práva barbarů:

1. Hlavním městem Německa se stává Berlín, tedy hlavní město Pruska, které, v rozporu s ústavou, bylo začleněno do do Spolkové republiky a do EU.

O měně EU rozhoduje německá banka, která hájí především zájmy německého hospodářství, z EU se stává de fakto Čtvrtá Říše Německá. Chybí jen členství v Radě Bezpečnosti, ale k tomu taky dojde.

2. Německá armáda začlenila do své organizace špiony pruské STASI, a v rozporu s ústavou Spolkové Republiky, poprvé šla bojovat mimo území Německa.

3. V Holandsku byl ustaven "mezinárodní tribunál pro Kosovo", navzdory principu, že zákon nemůže být retroaktivní, tedy že nelze soudit za přestoupení zákona v době, kdy ještě zákon (tribunál) neexistoval.

4. Veto Číny v Radě Bezpečnosti bylo ignorováno, což je věc natolik vážná, aby aspoň hlava OSN podal demisi. Jenže Kofi Annan je loutka Angloameričanů. Aby uspokojili rozzlobené Rusy, ilegálně "legitimovali" okupaci Kosova.

5. V samém začátku války Černá Hora se vyhlásila neutrální, přesto byla bombardována.

6. Vyhlášení námořní blokády neutrální země (Černá Hora) je porušením mezinárodního práva.

7. Došlo k porušení dohod o mezinárodním charakteru vodní dopravy po Dunaji (strhnutí mostů).

8. Porušení mezinárodního práva vyhlášením embarga pohonných látek na Jugoslávii (podle OSN může se týkat pouze zbraní).

9. Porušení ústavy většiny evropských zemí. Na př. ve Francii paragraf 35 žádá souhlas parlamentu k vyhlášení války. Nikde v Evropě se nehlasovalo.

10. Porušení Ženevské dohody: bombardování elektráren, vodních nádrží a infrastruktur nezbytných k životu civilistů, je válečný zločin.

11. Porušení Vídeňské dohody: jednání pod hrozbou války (Rambouillet) je nezákonné.

12. Porušení pravidel OSN: zaručují suverenitu a nedotknutelnost hranic každého členského státu, tedy i jugoslávských v Kosovu.

13. Porušení samých zásad NATO, které může zakročit "pouze když některý člen je napaden".

14. Po odhalení, že americká NSA už 10 let ilegálně odposlouchává telefonáty a internet v Evropě (program Echelon), nikdo se neodvažuje protestovat.


Zvířata i barbaři si nevyhlašují válku. Bez vyhlášení války Hitler napadl Belgii, NATO napadlo Srbsko, a teprv když následkem bombardování Seseljovi kumpáni začali v Kosovu vraždit, zahájení války dodatečně našlo své zdůvodnění: "nešlo o válku, šlo o to, aby se zabránilo vraždění, tedy o humanitární zákrok."

Podle severoevropské justice, "kdo neprotestuje, souhlasí", a vzhledem k tomu, že všichni souhlasili, "co se dovolilo jednou, stává se zvykem", případně pro háklivé juristy připíše se do budoucí ústavy: "vážné porušování lidských práv odstavuje na vedlejší kolej záruku státní suverenity a dovoluje mezinárodnímu společenství zasahovat do vnitřních záležitostí".

O tom, co je porušení vážné a co nevážné rozhoduje podle zvyků barbarů ten nejsilnější, tedy americký prezident, a NATO se snaží stát celosvětovou diktaturou.

O tom, co je porušení vážné a co nevážné rozhoduje podle zvyků barbarů ten nejsilnější, tedy americký prezident, a NATO se snaží stát celosvětovou diktaturou.

Jímá mě hrůza, když pomyslím, že ovládají téměř všechna media (i jugoslávské stanice se snažili umlčet, aby svět neslyšel jinou pravdu, než tu jejich...), že díky přenosným telefonům, internetu, kreditním kartám, mohou znát i naše myšlenky ! Utopický román "1984" se stává téměř skutečností !

Představme si, že takovou diktaturu povede deBill větší než Clinton : Dá se čekat, že každých pár let příštího tisíciletí začne někde mini-válku za lidská práva.

Naštěstí Srbové pod bombami ukázali takovou kuráž, že si novou válku NATO dvakrát rozmyslí, než zase začne:

Přes tisíc letounů, vybavených nejlepšími technologiemi, bombardovalo po 79 dnů a uspělo prý zničit jen třináct srbských tanků! Pět tanků za měsíc. Lze si spočítat, že Miloševic dokázal by, kdyby chtěl, vzdorovat ještě i hluboko v 21. století.

Francouzská armáda se dostala z Makedonie do Mitrovice díky přispění srbské armády, která při ústupu sice neměla čas vystavit podrobné plány minových polí, ale pomohla jim cestu odminovat. Při tom Francouzi s hrůzou zjistili, že konfigurace terénu a stav srbské armády je takový, že kdyby museli postup vybojovat, zanechali by tam tisíce mrtvých.

Proč tedy Miloševič ustoupil? Nevím; bombardování se orientovalo stále víc a více proti civilistům a chtěl snad zachránit národ před genocidou (potomci barbarů dokázali r. 1945 zabít 135000, podle jiných pramenů čtvrt milionu lidí v Drážďanech, sto tisíc v Hirošimě). Nebo chtěl jen zachránit svůj režim; v tom případě je grázl a Západ by mu z vděčnosti měl dát Nobelovu cenu míru (dal ji už jiným).

Seselj jim předem oznámil: "když nás napadnete, budu se bránit, a budu vraždit". V životě jsem neslyšel Jugoslávce lhát. (Mám dojem, že v životě jsem neslyšel amerického politika mluvit pravdu. Snad jen Reagana). Zkrátka, stratégové v Bruselu věděli, co čeká ubohé Albánce, humanitární ohledy nebrali. Sledovali jiné zájmy.

Z různých dokumentů usuzuji, že o válce bylo rozhodnuto už loni na podzim ; důvody byly patrně ekonomické, (přírodní bohatství Kosova, projekt "Pan-European Transport Corridors" - trasa 8), též politické a vojenské. Lidská práva jsou jen alibi na umlčení pacifistů !


Konstatujeme, že se vytváří nová osa: potomci barbarů (Amerika, Anglie, Německo) je jeden pól, Turecko a Izrael je druhý.

Třetí říše germánská, podle hymny, sahala od Aetsche až po Memel, Čtvrtá říše půjde od Portugalska na Balkán, se spojencem až na hranice Iráku, který strýc Sam bombarduje (a bratr Otoman tam vtrhává) v naději, že jej přece jen podmaní. Češi a Řekové ohnou hřbet, jen Srbsko je kamínek, který hegemonii nad Evropou překážel. Angličani možná zkusí tam dosadit krále Alexandra - z kolaborantské rodiny.

Po vytvoření americké báze a protektorátu Kosovo, bude snadné izolovat Rusko (řetězem států: Finsko, baltské republiky, Polsko, ČR, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko) a proniknout do bývalých republik sovětských u Kaspického moře, kde zásoby ropy jsou nesmírné (Azerbajdžan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, vrazit klín mezi Rusko a Čínu). Takový byl asi plán...

Osa nemusí hned znamenat světovou válku. Turecko nenávidí Srby, Řeky a Rusy, ale též Kurdy, Armény, Izraelce. Spojenectví v této oblasti se může převrátit. Albánci půjdou brzo na nervy KFOR, mír je ještě daleko.

Francie by snad mohla, jako to už udělal de Gaulle, z NATO vystoupit, sblížit se s Araby, Ruskem, Čínou, ale mám dojem, že tentokrát už doma neporoučí.

Amerika podporovala turecké muslimy (Albánce) na úkor křesťanů, Izraelce na úkor arabských muslimů. Věčně ale hrát roli četníka světa nebude, má doma stále víc Mexikánů a černochů; potomci Vikingů budou za čas v minoritě.