zpět   21/4/2015   Limonov

 

Upozornění čtenářům :
Jak se obyčejně píše, vyjádřený názor se nemusí nutně shodovat s názorem toho, kdo jej zveřejňuje. Ruský generál ve výslužbě, Viktor Filatov, svého času zapůsobil na Ústřední Výbor, aby SSSR ukončil hloupou a zbytečnou válku s Vietnamem.
Dnes píše do internetu, hájí presidenta Putina, ale v následujícím fiktivním rozhovoru mne udivují některé názory - například to, že USA jsou pouhým pudlem Anglie. Spíš tomu bude obráceně, jak nám během své vlády předvedl premier Blair. Konec konců, čtenář má schopnost vlastního úsudku, doufám.
LP

V. Filatov: Tak Phille, promluvíme si nebo ne?

Motto :
10.03.2015 - Ministr zahraničí Velké Británie pohrozil, "že řekne Rusům pravdu o Ruské Federaci"... Britská vláda se zřejmě stará, jak ukázat Rusům, co se v Rusku skutečně děje. Aspoň podle slov ministra zahraničí Philippa Hammonda.

Nu, tak copak asi ty, ministře Falklandských ostrovů, můžeš na nás nového vybalit? Jen aby to zas nebyl nějaký psaking ve stylu "zato u vás Putin zabíjí marnotratného syna".

[Vysvětlení slova "psaking": paní Jen Psaki, mluvčí Bílého domu, se nechtěně stala komickou star americké diplomacie - například její tvrzení, že západní Evropa dodává plyn Rusku - pozn. překladatele]

[Nedávám sem všechny obrázky z ruského textu, můžete si je vyhledat na adresách:
http://s4.live4fun.ru/pictures/s3img_56437189_12_1.jpg
http://avatars.img.fishki.net/avatars/sendnews/3d/3de4b93ce383801236031c9a8f2cae08_p.jpg
http://i027.radikal.ru/0809/4b/2b874a398cc7.jpg
http://media.vorotila.ru/ru/items/t1@09e3254b-fdd9-4ec8-be95-8f7f4eee724f/Kartina-Rembranta-Vozvrashhenie-bludnogo-syna.jpg
http:// www.linternaute.com/cinema/image_cache/objdbfilm/image/640/25298.jpg ]

[Ruský malíř Ilja Repin (1844-1920) byl mistr portrétu a historických scén. Byl velký originál. Jako Rembrant, maloval i Návrat ztraceného syna. O jeho pracích chodí divné řeči. Ale co tu má co dělat car Ivan Hrozný? Můj dojem: Jeho Ivan Hrozný má oči šílence.]

Hlupák jsi, loďmistře, i tvé vtipy jsou hloupé. Ministře zahraničních věcí, senzace by byla, kdybys ty, MZV Falklandský, odtajnil spis dokumentů o Hessovi, kdybys ty, Ostrůvek, ve strachu, že Hess prozradí, kterak ty, Ostrov, vynálezce pout a ostnatých drátů, rukami tří legendárních anglických "Beowulfů", uškrtil vetchého a nemocného Hesse elektrickým kabelem.

Hessovi bylo 92 let, sám už ani nemohl udržet šálek kávy v ruce. Hess sám se druhé světové války neúčastnil, ani jako Hitler ani jako nějaký generál-plukovník Guderian, dokonce nebyl ani velitelem Osvětimi, mimochodem, velitelem byl jeho jmenovec.

Zato Hess znal špinavé a krvavé tajemství druhé světové války, tajemství Británie a Německa, tajemství Churchilla a Hitlera, týkající se napadení SSSR.

Podle vašich zákonů plantáží a baráků s otroky za ostnatým drátem, dokumenty Hessa, jejichž termín utajení po celém světě je 50 let, měly být zveřejněné v roce 1995. Ale železná baba Thatcherová zakázala je ukazovat světu až do roku 2017, přepokládajíc, že po letech 2017 ani Rusko, ani Německo nebudou existovat, bude jen globální Amerika, vynesená na svět z krypty britského impéria.

Phile, tvůj ostrov - vynálezce ostnatého drátu pro koncentrační tábory, železných pout pro nevolníky a kolonialismu pro celou planetu, už dnes zamýšlí světu neotevřít sejf s Hessovými dokumenty dříve jak roku 2030. Zničení Ruskem a Německem je tedy odloženo. Ale v roce 2030 bude již možné říct, jak šli k vítězství nad planetou.

Je to malichernost s odstínem výsměchu a s psychologií šíleného nadřízeného v koloniální helmici, blábolit něco o tajnostem Ruska, které on zná, a my ne. Odtajni nejprve Hessův případ, pak můžeme mluvit o tajnostech Ruské federace... i celého SSSR, ve světle dokumentů Hessových.

Dokumenty o Hessovi jsou v tajných trezorech Anglie - je to tajemství druhé světové války, z kterých je zřejmé, kdo objednal druhou světovou válku - byla to Anglie, Churchill. Při čemž Německo, Hitler - byl jen primitivní vykonavatel, killer Anglie, Churchillův killer.

Něco se změnilo v Londýně od té doby? Ne, nezměnilo. Jako dříve, Anglie objednává - teď objednává majdany po celé planetě, včetně kolonizace Ukrajiny.

[ i američtí vlastenci věří, že Spojené státy jsou stále ještě kolonií Anglie, odkud se šíří hniloba do Států, jakoby to byla její kolonie. Čtěte americké vlastence. Anglická kolonie USA je odsouzena metropolí ke zničení, je už nepotřebná. Jak starý kufr bez rukojeti - poznámka gen. Filatova]

A nakonec.

Heleď, ministře ZV kolonií a protektorátů, nemoh' bys odtajnit aspoň to, co o koncentračních táborech Anglie a jejich obsluze, naznačil Hesse v posledních slovech na Norimberském procesu?

"Hess: ...Lidé kolem mne, během mého pobytu v zajetí v Anglii, se chovali podivně a nevysvětlitelně, což mne vedlo k závěru, že jsou v nenormálním stavu mysli a jednají v souladu s tím. Zároveň tito lidé kolem mě, čas od času byli vyměňováni. Někteří z nich, zejména ti, kteří nahražovali ty staré, měli zvláštní pohled v očích. Byly to oči, které měly jakýsi sklovitý a očarovaný výraz. Tento příznak, nicméně, se jevil pouze během několika málo dní. Pak zase měli naprosto normální vzhled a nešlo je odlišit od normálních lidí.

Nejen, že jsem si všiml zvláštního pohledu v jejich očích, ale upozornil jsem na to i lékaře Dr. Johnstona, anglického vojenského lékaře, který mne měl na starosti. Na jaře 1942 přišlo ke mně několik návštěvníků, mezi nimiž jeden se choval ke mně divným způsobem. Tento návštěvník měl stejně podivné oči.

Po této návštěvě, dr. Johnston se mne zeptal, jaký mám názor na tohoto návštěvníka? Řekl jsem, že mám takový dojem, jako by z nějakého důvodu nebyl zcela normální. Nicméně, na rozdíl od mého očekávání Dr. Johnston nenamítal na to nic, naopak souhlasil se mnou a zeptal se mě, jestli jsem nevěnoval pozornost jeho očím, které měly jakýsi neobvyklý výraz. Dr. Johnston si přitom neuvědomoval, že i on sám, když ke mně přišel, měl stejný pohled ve svých očích.

Již jsem řekl, že jsem přesvědčen o tom, že příslušné vlády nevěděly nic o tom, co se dělo. Není proto v zájmu britské vlády mlčet a skrývat před veřejností to, co jsem prožíval během svého věznění v zajetí, protože tím vzniká dojem, že existovalo opravdu něco, co britská vláda skrývá a na čem se podílela. Jsem však přesvědčen, že jak vláda Churchilla, tak i současná vláda dala instrukce k tomu, aby se se mnou až do konce korektně zacházelo podle pravidel Ženevské úmluvy.

Jsem si vědom toho, že všechno, co musím říct, o chování se mnou, na první pohled, se zdá neuvěřitelné. Nicméně, k mému štěstí, dokonce v mnohem dřívějším období, obsluha válečných zajatců byla taková, že když první zvěsti o tom pronikly na veřejnost, nechtělo se jim věřit. Věřilo se, že zajatce úmyslně nechávají hladovět, že ta vzácná potrava, která se jim dostávala, obsahovala drcené sklo, že lékaři, obsluhující zajatce, přidávali škodlivé látky do léků a tím způsobem zvyšovali utrpení a počet zemřelých se zvyšoval.

(MZV Falklandských ostrovů, můžeš toto místo v Hessově řeči podrobněji vysvětlit? Jen ne ve stylu paní Psaki "v Rusku car Putin zabíjí vlastního syna". Co tedy ve skutečnosti Hess řekl ve svém závěrečném prohlášení v Norimberku ohledně mletého skla ve stravě nešťastníků v britských koncentračních táborech? Ve vašich koncentračních táborech strávil on 46 roků - on tedy věděl, a byl uškrcen jako kotě. VF).

Všechny tyto pověsti byly potvrzeny později. Historický fakt je, že ženám a dětem, kteří zemřeli v britských koncentračních táborech ve většině případů hladem, pomník byl postaven. Mnozí Angličané, mezi nimi Lloyd George, co nejenergičtěji tehdy protestovali proti takovému jednání v britských koncentračních táborech. Totéž platí pro anglickou očitou svědkyni miss Emily Opfords.

Svět, Angličané, a dokonce i britská vláda stáli pak před nevyřešeným tajemstvím ohledně událostí v jihoafrických táborech, stejně jako svět, německý národ, členové německé císařské vlády a ostatní obžalovaní zde i v jiných procesech čelí stejnému tajemství ve vztahu k událostem v Německých koncentračních táborech.

Samozřejmě, mělo by velkou hodnotu, kdyby to, co jsem řekl v souvislosti s událostmi, které se odehrály během mého zajetí v Anglii, bylo řečeno pod přísahou. Nicméně, nedokázal jsem, aby můj, či jiný obhájce mi kladl relevantní otázky během mého výslechu.

Je velmi důležité, aby to, co říkám, bylo řečeno pod přísahou. Proto prohlašuji: Přísahám před Bohem všemohoucím a vševědoucím, že mluvím čistou pravdu, nic nezatajuji a nic nepřidávám. Prosím Vysoký soud uznat vše, co budu říkat dál, jako pod přísahou.

Co se týče mé přísahy, chtěl bych dodat: Nejsem stoupenec náboženství, nemám vnitřní spojení s žádnou církví, ale jsem hluboce věřící člověk. Jsem přesvědčen, že moje víra v Boha je silnější než víra v Boha u jiných lidí. Proto vás žádám, aby Soud ocenil ještě víc to, co říkám pod přísahou, odvolávaje se na víru v Boha.

Předseda: Obžalovaný Hess, musím vás upozornit na skutečnost, že mluvíte už celých 20 minut, takže Tribunál nemůže v této fázi procesu vám dovolit mluvit déle, než ostatním obžalovaným. Tribunál žádá, abyste zakončil váš projev.

Hess: Pane předsedo, chci obrátit vaši pozornost na následující: Pokládám se za jediného obžalovaného, který až do tého chvíle nemohl zde říci to, co já hodlám říct a co jsem mohl říct pouze v tom případě, že by mi byly položeny příslušné otázky. Jak jsem již pravil...

Předseda: Nemám v úmyslu, obžalovaný, vstupovat s vámi do sporu. Soud rozhodl, že obžalovaní v posledním slově budou omezeni na stručné prohlášení. Vy jste měl plnou možnost dávat zde svá vysvětlení, pokud jste si to přál. Nyní vystupujete s posledním slovem a musíte dodržovat rozhodnutí Tribunálu, stejně jako se mu podřizují všichni ostatní obžalovaní.

Hess: Takže, pane předsedo, ustupuji od těch odhalení, které jsem chtěl učinit u této příležitosti. Prosím tedy o povolení říci několik závěrečných slov, která nemají nic společného s tím, o čem jsem zde právě hovořil..."

Předsedající Angličan vypnul Hessovi mikrofon.

- - -
Hej ty nahoře, na strážní věži anglického Osvětimi, v koloniální přilbici a s vědrem mletého skla pro děti a těhotné ženy, slez dolů, je třeba mluvit, například o anglickém Guantánamu, ne o tom na Kubě, samozřejmě. Možná v Polsku?

[Mučení v Abbu Ghraib :
http://www.dezinfo.net/images2/image/04.2009/abugraib/1006.jpg
http://www.dezinfo.net/images2/image/04.2009/abugraib/1011.jpg ]

Byl jsem na Guantánamu - tam je americké vězení. Anglie má svůj Abú Ghraib v Iráku. Žil jsem v Iráku a můžu dokonce ukázat, kde se nachází anglický Abu Ghraib - "na severu Iráku", v předměstí Mosulu... A mohu dát velmi dobrou otázku, například: Guantánamo - je to mučírna americká nebo britská?

Kdyby byla americká, Obama - nositel Nobelovy ceny za mír, už dávno by ji zavřel, jak slíbil Američanům a celému světu. Ale nezavřel, protože nemůže zavřít to, co nepatří USA, nýbrž patří Anglii.

To samé platí o Abu Ghraib - je to anglická mučírna. Anglie dala USA za prezidenta potomka lidí z plantáží, potomka otroka. Tu máte - zvolte prezidenta otroka, stejně pro metropoli vy všichni jste na jedno brdo, jste otroci z plantáže.

Naivně jsem se, v našem předešlém pokecu, dal nachytat jako blb na tento výkřik Philipa Hammonda, že nám "řekne pravdu". Navrhl jsem mu : Dobrá, Phile, naservíruj mi hledě do očí tajnou pravdu o Rusku, a já na oplátku dám na paškál nějaké informace o tvém ostrově - o Anglii. Ty doneseš moji infomaci pro své nadřízené - za odměnu dostaneš pochvalu, já budu donášet svému náčelníku - své ženě a... to samé, třeba něco z toho budeme mít..

Jak o tom psával Lermontov :
"Vrazil jsem náboj do pistole těsně
 A řekl si : Pohostím druha !
Počkej jen chvilku, brácho, velkomožný!
Nač chytračit, nastoupí boj..."

Mimochodem, všechny zpravodajské služby na světě takhle postupují, zkrátka : informace za informaci, něco za něco. Jak se říká u nás na dvoře : "Džentlemensky".

Dokonce jako aperitif před výměnou informací, předhodil jsem ministrovi zahraničí okupovaných Falklandských ostrovů (svým způsobem vojákovi jako já, neboť Phil byl ministrem války), nějakou skrytou správičku o Anglii, například o jejích tajných koncentračních táborech a tajných věznicích po celém světě. Spatřeny byly i plovoucí vězení a mučírny podál od pobřeží se zlatými světly.

Nejkratší vtip: USA zavírají tajné věznice mimo hranic Spojených států:

"Spojené státy přestaly používat síť tajných věznic umístěných v jiných zemích," - řekl šéf CIA Leon Panetta.
   "CIA již nepoužívá zadržovací střediska, ani tajné předměty a navrhuje plán pro uzavření těch, které zůstaly" - lže v listu Panetta.
    "Spojené státy přestaly používat síť tajných věznic sídlících v jiných zemích," - lže hlava CIA Leon Panetta.
     "CIA více nebude používat zadržovací střediska, nebo tajné objekty a předkládá návrh plánu pro ukončení dosud existujících" - bez mrknutí oka hlásí Panetta.

Podle Panettiho slov, do těchto věznic již nikdo nevozí nové zatčené, a brzy budou definitivně uzavřeny - náčelník slibuje, že komunismus přijde trprve pojaru, jakoby to záviselo na něm. Panetta také dodal, že v CIA roztrhali smlouvu se soukromými společnostmi, jejichž služby byly užívané pro zajištění bezpečnosti zadržovacích středisek. Zaříkává se svině, že v blátě se více válet nebude. Nejednou americké zpravodajské agentury byly lapeny při porušování lidských práv a využívání tajných center těžkého mučení při výsleších.

Více už nebudou !

Bývalý americký prezident George W. Bush opakovaně popřel, že věznice CIA praktikují mučení. Podle některých zpráv, metody výslechu byly navrženy tak, aby zlomily vůli zatčeného tím, že působí na jeho smyslové orgány, nebo bolest bitím. Ve zprávě Mezinárodního Červeného kříže, na základě svědectví bývalých vězňů, kteří vzpomínají na waterboarding, delší spánkovou deprivaci, mučení hlukem, uzavřením ve velmi omezeném prostoru. Někteří zatčení, podle hlášení mezinárodních expertů, byli biti, nuceni stát dlouhou dobu nazí a s oprátkou na krku, dostávali pouze tekutou stravu, poléváni studenou vodu.

Za doby Bushova pobytu v Bílém domu, takovým způsobům získávání informací se říkalo "alternativní metody výslechu"...

V koloniích Anglie je vše tajné, tajná není pouze lež. Anglie pomocí vojsk svých kolonií, především USA, rozbombardovala Jugoslávii. Pak nastoupila etapa pozemních operací - čištění oblasti. A najednou se objevili v Jugoslávii Gurkové.

"Co jsou zač, proč je neznám?" (V.I. Čapajev)
[Foto: Památník Gurkům v Londýně, v blízkosti budovy ministerstva obrany Spojeného království.]

V USA není nikdo, kdo by nevěděl, že USA je kolonie Anglie. Byl jsem tam na pozvání různých úřadů ve Washingtonu, v Rand Corporation, v Pentagonu, a - téměř ve všech vojenských akademiích, pivnicemi konče.

O starostech Anglie nám povídal Phil. Leckdo mívá všelijaké starosti, například sexuální. Avšak anglická kolonie, čímž jsou USA, přijímá starosti metropole správně, jak má kolonie přijímat obavy metropole - jsou totiž přímým rozkazem k akci :

Americké ministerstvo zahraničí se obrátilo na Hollywood o pomoc v propagandistické válce vůči Rusku

Americké ministerstvo zahraničí se obrátilo do Hollywoodu o pomoc v propagandistické válce proti Rusku. Sony, WikiLeaks, americké ministerstvo zahraničí, Kino, NTV.Ru: novinky, videa, programy kanálu NTV.

Organizace WikiLeaks zveřejnila korespondenci hlavy Sony Pictures Entertainment Michaela Lintona s náměstkem ministra zahraničí Richardem Stengelem. Citlivé údaje předložené ze strany veřejnosti naznačují, že americké úřady se snaží zapojit do informační války proti Rusku mocné korporace filmového průmyslu.

Americké ministerstvo zahraničí požádalo Sony Pictures Entertainment při pomoci zorganizovat odpověď na "výzvy" z Moskvy. Verze událostí na Ukrajině, jakou dává Rusko, přitahuje totiž "miliony a miliony" lidí.

Z dopisu Richarda Stengela :
"Jak vidíte, máme mnoho problémů v boji proti "islámskému státu" i s ruskou interpretací událostí ve střední a východní Evropě."

Ministerstvo zahraničí nařídilo manažerům shromáždit skupinu amerických médií, která by promyslela strategii vůči Rusku na informačním poli.

Richard Stengel píše :
"Je to rozhovor o myšlenkách, o obsahu a o výrobě, o obchodních příležitostech. Slibuji vám, že to bude zajímavé, vzrušující a užitečné."

V reakci, vedoucí SPE Linton navrhl Stengelovi kontakt s hlavou The Walt Disney International Andy Birdem, bývalým šéfem Turner Broadcasting Philem Kentem, spoluředitelem 21st Century Fox James Murdochem a s zakládajícím partnerem soukromé investiční firmy Siguler Gulf Drew Gaffem.

Organizace WikiLeaks dnes zveřejnila materiály o tom, jak se američtí otroci pustili do verbování známých umělců coby "kanonenfutter" do války informační, aby bojovali za Londýn proti Moskvě. Příklad? Film "Číslo 44" (Child 44), produkt americké filmové společnost Lionsgate. Dejde dohromady všechno svinstvo Ruska, a zbytek poserte, dostanete film "Child 44".

Vertikála koloniální moci se nepohne, stejně jako před 700 lety!

Yes, sir !
Strana řekla, "nutno", Komsomol odpověděl - "bude"!
Stejně jako předtím Hollywood se zabýval pohyblivými vánočními pohlednicemi namísto protisovětské zvěřiny, tak teď se bude zabývat - zoologickou nenávistí k Rusku.

Phile, vždyť tohle je čistý Goebbels. Nemám nic proti Goebbelsovi, nýbrž proti tomu, jak skončil, Phile. Na žádost Magdy Goebbelsové, Helmut Gustav Kunz, pobočník hlavního lékaře Sanitárního oddělení SS, morfinem uspal jejich šest dětí. Poté, se vší pravděpodobností, ona sama je otrávila ampulkou kyanidu draslíku, kterou jí dal svého času profesor Theo Morell, Hitlerův osobní lékař. Podrobnosti o smrti Josefa a Magdy Goebbelsových se už nikdy nedozvíme. Je jen známo, že mezi 20:00 a 21:00, děti byly otrávené kyanidem obdrženým od Morella.

[Foto Goebbelsovy rodiny]

Mně ten váš krok v informační válce proti Rusku připomíná duben 1945, SS rozhazuje letáky kolem Reichstagu : "Ruse, vzdej se!" A výrostkům rozdává faustpatrony.

Mimochodem, Phile, v Goebbelsově deníku existuje záznam z 15.července 1941:
"Je téměř nemožné argumentovat proti jakýmkoli falešným obviněními britského premiéra. (...) Pan Churchill, je jedním z těch necitlivců s hroší kůží, kteří si představují, že lež, díky tomu, že ji věčně opakují, získává určitý stupeň pravděpodobnosti."

Vidíte, jak tvrzení o tom, že "opakovaná lež se stává pravdou", přiřkli Goebelsovi, ačkoliv řekl pravý opak? Původním zdrojem totální lži je přece ten váš Churchill, zatímco Goebbels je jeho učedník a imitátor. Publikováno bylo 29 svazků Goebbelsova denníku. K čemu? Aby zachránili lháře Churchilla, aby si lidé mysleli, že Goebbels, nikoliv Churchill, byl globální lhář, žhář, manipulátor a objednavatel. Nyní, podle zákonů Churchilla o totální lži, Anglie do informační války proti Rusku rekrutuje i Hollywood.

A opět - lež. Stejně jako s těmi tajnými věznicemi v Anglii, které prý byly uzavřeny. Je to stejné, jako kdyby bojujícímu důstojníkovi doručili předvolání ve věci jeho odvodu do armády.

Vyjednávat s koloniálníi zemí britské koloniální říše USA je mrtvá záležitost. Je třeba jednat s metropolí - s Anglií. Nejde o to, že na západní frontě světové informační války jakoby se nedostávalo živé síly. Na západní frontě Světové informační vojny mozků je málo. No, je Psaki. No, je Brzezinski... Degeneráti. To se nedá skrýt. Je to napsáno na jejich tvářích. Jsou to hrdinové zavřeného studia, hlavně aby se nesetkali s odporem.

[Foto baronky Ashton, premiéra Camerona a několika degenerátů v historii Anglie]

Ve druhé světové informační válce - a jeden voják v poli. Například? Michalkov, Kiselev, Simonyan (ona)... Takoví, jako Richard Stengel můžou sehnat dohromady 1000 spisovatelů, ale z této hromady nikdy nevznikne jeden Lev Nikolajevič Tolstoj.

Ať zvedne ruku ten šťastlivec, který viděl na vlastní oči alespoň jedno tajné vězení, které by uzavřela kolonie Anglie - USA ? Například v Polsku nebo na Litvě.

- - -     

Tři dny po vyvěšení na našich stránkách, přichází mi z cloudu obrazů snímek velmi podivného vězení v Saúdské Arábii, vlastně ani ne vězení, ale celého městečka. S bazény, ​​saunami, sportovními halami, přistávací plochou pro vrtulníky, fontánami, švédským stolem s bufetem, s bordely - a insonorizovaným, pětimetrovým plotem se strážními věžemi každých 50 metrů. Takový plot jsem viděl v centru Bagdádu, kolem hotelu El Rašíd. "pro VIP" (very important person), vysvětlili mi.

Během prvního náletu na Bagdád, žil jsem v tomto hotelu. Bomby padaly za plot, z tváře země vymazávaly obytné domy. Ale ani jedna bomba nespadla na El Rashid. Je pravda, že v El Rašidu tehdy se nacházela specifická brigáda CIA, která i dnes se nazývá CNN.
A takové, supertajné objekty jsou dnes v Anglii. Podobně jako El Rašid, jsou zaznamenány na snímcích z družice, možná i trochu s jejich specificitou.

Jeden z těch objektů je na Černé Hoře, je totiž také anglický, a nazývá se "vila Abramoviče". Taková maskovací síť je nad objektem. Abramoviče tam nikdo nikdy neviděl. Ale napsali tento anglický objekt na jeho jméno a nikdo nic nepodezříval. Abramovič je Rus a žádné otázky nebyly. V Černohoří Rusy mají rádi, Rusům věří. V Černohoří nikdo nepokládá Abramoviče za Žida.

V sousedství jeho vily mi vysvětlili, že tato vila patří potomku ruského cara Romanova. Roman Abramovič. Oni to pochopili takto: Roman, to znamená Romanov, potomek ruského cara.

Pod vilou na útesu, ve skalách je podzemní báze ponorek, ta je tam už od časů Jugoslávie, říkalo se jí Voldanos. Angličané-ostrované v ponorkách vozí do Evropy narkotika. Samozřejmě, nedělají to vlastníma rukama. Každý ví, že existuje soukromá armáda. Jedna z nich se nazývá "Blackwater", její štáb se nachází v anglické kolonii: v USA.
Nyní už toto soukromé ministerstvo všichni znají a personál tohoto soukromého ministerstva byl objeven na jihovýchodě Ukrajiny.

No vždyť existuje soukromá vojensko-námořní flotila. Soukromá podmořská flotila! Existuje též soukromá světová admiralita. Čí jsou? Není žádným tajemstvím : patří tomu, kdo je financuje - kdo platí, ten je má. Je snadné identifikovat bankovní účty, stačí oblíznout dva prsty.

Ale kde jste vy, slavní "investigativní žurnalisté"? Hněte sebou, ukažte vaši výjimečnost! Pro začátek, najděte tuto soukromou admiralitu.

Po souši potom rozváží narkotika nezinárodní rychlá poštovní služba «FedEx». Po celém světě nemá právo ji zdržovat a prohlížet ani dopravní policie, ani celníci nebo pohraničníci.

Zdá se, že v Německu, není to tak dávno, byla objednávka na malé diesel R/L. V Černé Hoře, šeptem, z úst do úst, s velkým úsilím Angličané šíří řeči, že Černá Hora patří už docela Američanům. Ale pozemky v okolí strategického letiště Tivat - to už ví každý místní čokl - jsou skoupeny Angličany a přeplněné tajnými objekty - gigantskou vojenskou základnou anglickou. Stejně jako na Kypru.

Podle nepsaného zákona všech zpravodajských služeb světa, Phil by mi na "odplatu" měl hodit něco podobného, týkajícího se Ruska. Něco takového, jako to, co zde "prodávám" Philippu Hammondovi ani ne za loka tabákověho kouře. Když nic neřekne, budu muset činit pokání, neboť láska bez reciprocity není láskou?

Už jednou jsem osobně získal potvrzení věčné pravdy : kolonizátor nutně vás oklame. Jelikož rozhovor s Philem se zdá putovat na hřbitov, budu mluvit s náhrobkem. Já mu povídám, vyprávím a on mlčí.

[Foto Philippa Hammonda]

       Například, už jsem mluvil o tom, že všechny tajné věznice, jako Guantanamo Bay a Abú Ghrajb patří Anglii, ale jak se dnes běžně dělá s ukradenou nemovitostí, jsou připsány na manželku, na děti, a někdy dokonce stačí ukázat legitimaci bezdomovce. "Zkrátka, aby nikdo nepochopil, že se jedná o vás."

Všechny tajné mučírny, od Polska až do Iráku, od Austrálie, Jižní Afriky až do Kanady, patří Anglii, ale oficiálně zapsány jsou na kolonie Anglie - USA, Austrálii, Kanadu, a většinou - na obětního beránka - na CIA. Není tak snadné polapit za ruku majitele - Anglii. Vždycky narazíš například na USA. Chceš fakta? Ani je moc neskrývají.

Počátkem října 2010, USA oficiálně se přiznaly, že během pokusů 1946-1948, američtí lékaři záměrně infikovali občany Guatemaly kapavkou a syfilisem. "Experimentem v té či oné podobě bylo podrobeno kolem 5500 obyvatel Guatemaly, 83 z nich zemřelo..."

Kolonie nemůže sama od sebe vést takové akce, může je provádět pouze na rozkaz metropole - Anglie. Ale svět dnes ví, že to neprovádéla Anglie, ale Spojené státy - samy se již přiznaly.

Nezodpovědní a trpěliví otroci na plantážích Jihu, v dolech Jihoafrické republiky.

A ještě jsem prodal Filovi něco konkrétního - ohledně Hessa. Nicméně, jak říkával dobrý voják Švejk : "Všechno bylo v pořádku, dokud nezasáhl generální štáb".

A já jsem dostal z Londýna, samozřejmě nepřímo, takovýhle "Philův papír":

     

Velvyslanectví Ruské federace v Londýně kritizovalo hlavu Britského MZV

"26.března 2015 - Velvyslanectví Ruské federace v Londýně kritizovalo šéfa britského ministerstva zahraničí Philippa Hammonda pro jeho anti-ruské prohlášení.

Velvyslanectví připomnělo, že dne 25. března Hammond, vystupuje před diplomatickým sborem na recepci u lorda primátora Cily, "použil ohledně Ruska nepřijatelný nediplomatický jazyk" a prohlásil, Rusko "hrozbou" a "výzvou číslo jedna pro britskou zahraniční politiku."

Ruská ambasáda si vysvětluje Hammondovu anti-ruskou rétoriku, "perspektivou zcela nepředvídatelných výsledků parlamentních voleb ve Velké Británii v květnu tohoto roku," a klade si otázku, "proč tím vinit Rusko a nemluvit o skutečných problémech Velké Británie."

Ukrajinu převracejí v další východní problém, jako záminku pro imperiální politiku Británie - píše se v prohlášení .... "

Jakže se to jmenuje?
"Kdo jste, doktor Sorge?"

Matka, aby zastrašila synáčka, povídá: "Neřvi, nebo Santa Claus tě sebere a strčí do nůše".
"Jen aby ze strachu mi neposral všechny suchary."

Ruský velvyslanec v Dánsku Michail Vanin psal do sloupku pro vydání Jyllands Posten. Je mi dost sympatický náš velvyslanec Vanin. Žádný Kozyrevec. Všem se líbí Lavrov, ale já mám dojem, že mu chybí "dust" na všechny kozyrevce. Ale ani Stalin neměl dost "dustu" na všechny trockisty. [Jelcynův ministr zahraničí Kozyrev patřil k Gajdarovým reformátorům, kteří chtěli pevně připoutat Rusko k Západu, ale uspěl jen částečně. Dust - to byla chemická látka v práškové formě, používaná na ničení hmyzích škůdců, zkrátka DDT.]

[Foto : Čepurin A.V. - Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruska v Srbsku. Jmenovaný Putinem v roce 2012. Bojovník ! ]

V Bělehradě mezi "intelektuály" typu našeho Rožkova se šeptalo, že vlastně Srbsku Kosovo je nanic, kvůli Kosovu nás nepřijímají do Evropské unie, kvůli Kosovu udělili na nás sankce, kvůli Kosovu máme jen potíže, a když se vzdáme Kosova - budeme žít šťastně...

Srbsko je složitá země, obklopena nepřáteli, orientovanými na kompletní zničení Srbska. Jak oni govorí - zničit je až do pohaluka !
[během turecké okupace, "pohaluk" bylo turecké území, jakýsi venkovský okres.]
Samý Vatikán kolem a uvnitř Srbska najdete celý NATO-bombardýr Jugoslávie!

Pamatuji starý film s názvem "Tanger - město špionů". Bělehrad též, hlavní město, ve kterém Západ si poprvé úspěšně vyzkoušel v praxi barevné revoluce rukami místní organizace "Otpor". Otporovci dnes praktikují v Tbilisi, v Biškeku, v Kazachstánu, v Minsku a samozřejmě, v Kyjevě - ve všech majdanech a bažinách.

Takže, bělehradští Rožkové se shromáždili na "bazaru" kvůli Kosovu. Pozvali i našeho velvyslance Čepurina. Jak se děje obvykle u Rožkovů, každý se cpe k mikrofonu s žádostí osvobodit Srbsko od Kosova. Bělehradské americké velvyslanectví se odráželo ve všech jejich tvářích.

Proč pozvali také našeho velvyslance? Aby svou tichou přítomností, (kdo mlčí, souhlasí - to je známo), potvrdil správnost názoru amerického velvyslanectví v Bělehradě ohledně Kosova - vždyť Kosovo, jak říkají, není Srbsko.

Mám rád americké velvyslance.

Za prvé, pro každého, země pobytu je válečná fronta. Oni přicházejí do cizí země ne s olivovou ratolestí, ale s rozbuškou, nesou kouřící pochodeň pod střechu. Žádný z nich se nevyznamenal v arogantním pacifismu. Není divu, že u všech amerických velvyslanectví, v Moskvě též, ochranu tvoří roty Marines. Každé velvyslanectví anglické kolonie-USA, to je maličký Pentagon a ministerstvo zahraničí v jedné flašce.

Přijede nový posel anglické kolonie USA do země - čekej v této zemi převrat, revoluci, majdan, zablácené náměstí. Velvyslanci dokonce mění země, jak oficíři mění posádky - každé čtyři roky. Naši vyslanci zůstávají jak ospalí sumci v močálu - až do přirozené smrti. Ne jako Gribojedov v Íránu nebo Chris Stevens v Lybii.

Ruský velvyslanec Čepurin vzal mikrofon a začal takto: "V tomto sále, zdá se, jediný Srb jsem já. V tomto ohledu, já jsem jediný, kdo pokládá Kosovo za část Srbska..."

Za přesnost neručím, ale smysl byl takový. Řekl to, a - opustil levičácký bazar liberálů-intelektuálů. Nač se bavit s Američany?

Projev našeho velvyslance Čepurina způsobil vzrušení mezi Srby. Uvěřili, že nejsou sami. To je hrozné pro Anglii. Čepurina oni respektují. Bojovník!

Za druhé, během zuřící globální informační války, může MZV (min.zahraničí) udělat víc, než MO (obrany).

Proč státní department a pod. přehazují své velvyslance ze země do země? To není rutina. Jmenují konkrétního posla pro konkrétní úkol - na konkrétní práci v dané zemi. V rámci tohoto úkolu tam strčí specialistu. Jakmile jsi skončil svůj job - sedni si na lavičku náhradníků v nějaké univerzitě nebo nadaci.

S ohledem na hořící globální informační válku, obrazně řečeno - ten člověk je specialista na demolice, ženista, odborník na podzemí, expert na majdany, specialista na "zasviněná náměstí".

[Fotografie Teffta, amer. velvyslance v Rusku
http://cdn_m1.mir24.tv/media/images/uploaded/inner10964283.jpg ]
Jeho "the Big Way" - etapa jeho hlavní dráhy:
Byl hlavou diplomatické mise na Ukrajině od listopadu roku 2009 do srpna 2013. V roce 2000 - 2003, byl velvyslancem v Litvě, v 2005 - 2009 působil v Gruzii. V roce 1996 a 1999 byl zástupcem amerického velvyslance v Moskvě. Odborník na: ženii, demolice, směrovatel ohně, jak aviatrix Savčenko, jak posel v Libyii Stevens.)

Oni jsou každý den, každou hodinu ve svém ambáku. Kancelář každého amerického velvyslanectví je vlastně dlouhodobý obranný punkt, velitelství, ze kterého má začít útok. Narozdíl od našich, kde bývá jen vodka "Vyslanecká" a obzor místního tisku pro Moskvu.

Ano, američtí diplomaté jen málo toho znají ze zeměpisu, z historie, ale sapér to ani nemusí moc znát.
Mimochodem, ambasáda má povinnost usnadnit konverzace, aby operativní pracovníci rozvědky nemuseli stát na křižovatce s novinami stočenými do trubky v ruce.

 

10. března 2015 - Britský ministr zahraničí Philip Hammond řekl, že Rusko je jedinou významnou hrozbou pro bezpečnost Spojeného království. Bylo to v jednom z Londýnských institutů (Tavistocku, který je u nich něco jako pro komunistickou KPSS byl Institut Marxismu-leninismu.) Prohlásil, že Putinovy akce, včetně použití ruských sil destabilizovat situaci na jihovýchodě Ukrajiny, ohrožuje bezpečnost států východní Evropy..."

Phile, měl by ses rozhodnout: Rusko je hrozbou pro britskou koloniální říši, nebo je Rusko hrozbou pro země východní Evropy? Pro koloniální metropoli - Velkou Británii, je to jedno a to samé? Souhlasím s tím, že nyní je to jedno a to samé.

Jenže bude velmi zajímavé: co k těmto nárokům Anglie řekne Čtvrtá říše? V její odpovědi, podpořil bych Čtvrtou říši.

Možná, že v "horké válce" obrana mívá nějaký smysl. Ale i v "horké válce" platí, že nejlepší obranou je útok. V informační válce toto pojetí - "obrana" neexistuje. Obhajoba v informační válce je "Hand hoch !", což znamená - sedět na pr.. a přikyvovat. V informační válce platí pouze útok. Ukázka: Nuland: "Krym trpí v říši teroru."
"Pod křídly letounu, zelené moře tajgy zpívá."

Nuland útočí. Proč útočí?
Protože jsme jí nezabránili vklouznout do nory, do díry, ospravedlnit se, vyvrátit.

Například, ohledně Texasu: "Nemáme žádný důvod zůstávat v USA".
"Chceme, aby každé ráno v Texasu na školách vztyčili vlajku Texasu. Chceme, aby byl Texas Texasem"
"Potřebujeme nezávislost, protože jsme jiní. Důrazně nesouhlasíme s politikou federální vlády USA," řekl v rozhovoru s časopisem Vzhledy hlava štábu "Texasského nacionalistického hnutí" Nathan Smith, 23.března 2015.

[Foto Mexikána z osobního archivu]

Zástupce texaských separatistů, kteří přijeli do Moskvy, vysvětlil : vůdce hnutí Daniel Miller nemohl přijet, protože úřady ve Washingtonu zakázaly mu výjezd ze země.

Nebo na Aljašce. USA nemá ani jeden dokument, který by potvrdil, že Rusko prodalo Aljašku Americe. Žádný. Vše, co nám ukazují - jsou kecy. Nechť ukáží něco z císařských archivů.

     Nebo, například to, že Spojené státy zůstaly dodnes kolonií Anglie.

Nevybuchnutou bombou je náš problém Kurilských ostrovů. Proč jej neodpálit? Jak? Říct Japoncům : dáme vám jeden z Kurilských ostrovů, ale jen za podmínky - že američtí okupanti z Japonska vycouvají.

Japonsko, poprvé od září 1945 bude svobodné a nezávislé. To bude první krok. Druhý den, po stažení USA z Japonska, Spojené státy udělají druhý a třetí Pearl Harbor.

Pro nový Pearl Harbor Japonci mají vše připraveno. Vše hotovo. Američané to dobře vědí, protože drží Japonce na krátkém provázku, s uzdou a s náhubkem. Japonci touží po pomstě. Pomozme Japoncům v jejich svaté věci...

Spusťte hru, Čína vás podpoří. Obama zapomene nejen na Krym, ale i na Řím, a požádá o milost u... Putina.

Washington 26. března - "Chcete-li vyřešit problém ve vztazích mezi Západem a Ruskem, způsobené anexí Krymu, na poloostrově je nutné uspořádat volby pod dohledem mezinárodních pozorovatelů, kteří budou uznáni světovým společenstvím - řekla členka amerického kongresu Dana Rohrabacherová.

Okamžitě souhlaste s Danou, ale s upřesněním : hned po vás, madam, hned po vašem referendu v okupovaném, zachváceném mexickém Texasu s otázkou vystoupení ze Spojených států.

My jen krčíme uši, utíráme hubu a mumláme něco na naši obranu.

"Účinnost takové metody je prověřena během mnoha generací. Tak postupují všichni tak zvaní "vykořisťovatelé", které vede potřeba udržet lidi v poddanství.

Hlavní je obvinit. Ať oni se obhajují.
Ten, kdo se obhajuje - je už napůl vinen! ("Katechismus Žida v SSSR" ebook ZDE).

Místo útoku, donutit Nulandovou se hájit. Naši slavní vojáci ze světové informační války společně se vrhli na svoji obhajobu a snaží se přinést číselka. Ale my víme, že statistiky jsou ta největší lež na světě. Kam se obrátíš, tam uspěješ.

A je třeba obrazy. Obrázky. Emoce. Panorama Franze Roubaud.

Kdo by dnes věděl, že Rusové na hlavu porazili Napoleona a že Napoleon byl pompézní houser, kdyby ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj nanapsal "Válku a mír"?

Do informační války je třeba vzít lidi s charakterem útočníka. Stylu řadového námořníka Alexandra Matrosova. Nebo pilota Gastello. Takové nediplomuje žádná fakulta žurnalistiky. Tam vám dají jakousi sumu informací, které pak neuplatníte v žádném svém článku. Takový charakter se jen rodí. Jak říkají fotbalisti : naše vítězství je v bráně protivníka.

Žádný ze sionistických bojovníků světové informační války nemá fakultu žurnalistiky. Nikdo. Přesto úspěšně drží frontu, protože oni - jsou útočníci. Drze útočí pomocí padělků a zkreslování, bez morálních brzd, bez morálních zásad...

A kdo říkal, že existují pravidla války? O nich mluví ti, kteří bijí do ocasu a do hřívy. Hitler mluvil o tom, že Rusové bojují proti pravidlům, když maršál Koněv zabíral Berlín.

Moje zásada: Nepropadnout dobru, ale sám jsem se pustil do sporu s Philem, protože jsem nějaké článečky splašil.

Stejně jako v tom vtipu o zvědavém papouškovi: ať mi třeba hlavu utrhnou, ale podívám se tam. Tak jsem to udělal. Najednou Philemonovi je špatně, navíc se mi zdá, že má velké mezery ve znalostech. Například, z historie a geografie.

Výrostek: "Nač se učit zeměpisu, když mne kočí doveze..."

Dneska je Anglie ve válce po celém světě, ale schovává se za široká záda svých kolonií - Spojených států, Kanady, Austrálie... Američané jsou servilní otroci Anglie - takový je v naší době kolonialismus a neokolonialismus. Je to to samé, jen jinými slovy.

Jednou, už dávno, v roce 1883, Anglie si slepila "bandu čtyř". Ona, plus Francie, plus Osmanská říše, a ještě nějaká sardinka. A gang čtyř šel bojovat na Rusko.

V Osmanské armádě všichni důstojníci nosili koloniání přilby - byli Britové. Francouzská armáda byla podřízená personálu v přilbách. O Sardincích není co říci - otevřeně modré čepice.

Taktika Britů - při útoku hnát před sebou lidský štít z žen a dětí a schovávat se za ním - v celé své nechutné kráse - dělají to na Ukrajině, ale bylo to i v Jugoslávii, nyní po celém Blízkém východě Anglie znepřátelila sunnitské Araby s šíitskými Peršany.

"Hoří východ novou září.
Již v rovině, v kopcích
Hřmí výstřely. Červené kruhy
dýmu stoupají k nebesům... "

Philippe, s kým jste tenkrát po tři roky (1853-1856) bojovali: s Ruskem nebo s Ukrajinou?

A jaké byly ztráty na životech?

Zabitých: Francie - 10 240, Osmanská říše - 10 000, Anglie - 2755. Takové jsou proporce války Anglie. Lidský štít tvořila Francie, Osmanská říše...

Ukrajina v té době neexistovala. Ukrajina vůbec je splácanina z Bundu-bolševiků, strážních věží, vycvičených pastýřů, jen aby moc se udržela nahoře. Ze všech baťků Machno udělali ministry, a poručili jim držet obyvatelstvo na uzdě. Ale ani za doby "inkoustové" Ukrajiny Bundu komisařů, Krym nepatřil Ukrajině.

Philippe, můžeš nám citovat hlavní město Ukrajiny před rokem 1917 ? Nu...?, netrap se zbytečně. Takové město nikdy nebylo. Kyjev bylo vždy jen ruské obchodní město. Když bolševici udělali Ukrajinu, přifařili Charkov tomuto takzvanému státu coby jeho hlavní město. Nyní má Ukrajina tři hlavní města: Lvov, Dněpropetrovsk a Kyjev.

No, tak co, Philíppku, podělíme se navzájem o naše tajemství?

Článek z 30.4.15 je druhý v řadě fiktivních rozhovorů s ministrem Hammondem na servéru klic.ru,
překlad LP.