old 24.04.2014 next

Uznat referendum o autonomii na Ukrajině žádají nejen východní části země, ale nyní i jedna západní oblast - Podkarpatská Rus. Její představitelé dlouho čekali na uznání referenda z roku 1991 především od Čechů, v jejichž státě dosud jsou "de jure", neboť podle české ústavy, Benešova vláda roku 1946 neměla pravomoc darovat své občany Stalinovi.
Až teď, zklamáni, obrací se na své odvěké nepřátele - Maďary.

Společná konference Světové rady Rusínů a Maďarů

Podkarpatská Rus byla osídlena předky dnešních Rusínů ve 2. století našeho letopočtu. Od 6. století, země byla pod botou Avarů - kočovníků ze Střední Asie, ale nový rozvoj začal v 8.století, kdy se stala částí Velké Moravy. Kníže Svatopluk založil první západo-slovanský stát (více o historii najdete zde).

Úpadek rusínské kultury začal v roce 903, kdy zemi dobyli Maďaři. Jejich vláda trvala téměř tisíc let, s výjimkou kratších přerušení v 13. a 14. století. Pozdější násilná asimilace s občany Rakousko-Uherska donutila Rusíny opouštět rodnou zem : někteří se přestěhovali do Vojvodiny, jiní emigrovali do Spojených států.

Během první světové války se sešla v Americe "Celosvětová rada Podkarpatských Rusínů", na které rusínští emigranti odhlasovali vstup do společného státu s Čechy a Slováky. Toto přání bylo po válce uznáno a vepsáno do mírové dohody v Trianonu (Francie).

Masaryk poslal do Zakarpatí českou samosprávu, české učitele, stavitele, Rusíni měli možnost se vzdělávat a rozvíjet svou zem, ale slíbenou autonomii jim nedal. Můj švagr (dnes už zemřelý) se tam tehdy narodil.

Když se r. 1939 Československo rozpadlo, Rusíni v rychlosti vyhlásili nezávislou republiku Karpatskou, ta však existovala jen tři dny. Vtrhli tam Maďaři a přestože se karpatská armáda (pouze 2 tisíce vojáků) urputně bránila, samostatnosti učinili konec.

Osvobození přišlo až s Rudou armádou v roce 1944, která vyhnala Maďary a předala vládu Benešovi. Ten však byl možná už rozhodnut darovat zemí Stalinovi a svolal koncem listopadu do hlavního města Mukačeva sjezd, který to odhlasoval.

Pravděpodobně neměl Beneš jiné volby. V červnu 1945 odhlasovala Benešova vláda totéž v osvobozené Praze a rok nato Podkarpatská Rus stala se částí Ukrajiny. Na přání obyčejných Rusínů se nikdo neptal - žilo jich tam jen 400 tisíc, plus nějakých 50 tisíc ostatních národností.

Ukrajinský jazyk je vynález rakousko-uherský. Sám ukrajinský národ neměl historické, jazykové ani kulturní zdůvodnění. Rakousko se bálo nedostatku obživy pro své poddané. Myšlenka na bohatou a úrodnou ukrajinskou "černozem" vedla Vídeň k nápadu rozdrobit veliké Rusko pomocí uniatského katolicismu a umělého jazyka ukrajinského.

Obyvatelé východních (orthodoxních) oblastí Rakousko-Uherska - Halič, Podkarpatsko, Bessarábie atd., byli pod silným vlivem antiruské propagandy. Přesto, narozdíl od Haličanů, Rusíni neviděli důvodu, proč nenávidět "Moskaly". Naopak, násilné připojení Zakarpatí k Ukrajině se jim nelíbilo.

Co však může dělat národ, který nemá ani půl milionu obyvatel? Od doby vlády Masaryka, vkládali Rusíni svou naději na své slovanské spolubratry z bývalého společného státu.

Nehledali vojenskou pomoc, ale čekali aspoň diplomatickou podporu kolegů z Prahy - v OSN, v Bruselu, v podpoře výsledků referenda o autonomii po rozpadu SSSR, atd... Čekali marně. Češi sami hledají zabezpečení nejistými smlouvami - kdysi se Západem (Anglie-Francie), potom s Ruskem, dneska s Amerikou...

A tak dochází k udivující situaci. Rusíni, kteří tisíciletí snášeli nadvládu Maďarů, dnes vidí, že Maďaři svým rodákům v cizině dávají maďarské občanství a starají se o ně, zatímco když Kyjev posílá na válečná jatka Rusíny z Podkarpatska, Čechy to nezajímá a někteří to i schvalují...

Nezbývá Rusínům nic jiného, než se s Maďary spojit. Jak to probíhá v praxi, vidíte z několika projevů delegátů společného Sjezdu rady Rusínů a Maďarů. K dobru pro českého prezidenta Zemana nutno podotknout, že 24.02.2015 udělil aspoň audienci účastníkům tohoto sjezdu, pánům Džuganovi a Ťaskovi. O čem spolu mluvili, nevím.

Pro zájemce, video o umělé tvorbě ukrajinského jazyka za cizí peníze (text v ruštině):
www.youtube.com/watch?v=3w2NTmD1OdQ

Staré články na Trampské niti :
Podkarpatská Rus chce opustit Ukrajinu (2008)
http://tnit.fr/cs/c97.htm

Jsou Ukrajinci národ?
http://tnit.fr/cs/c103.htm

Nezávislost Podkarpatské Rusi (2011)
http://tnit.fr/cs/c119.htm

Nezávislost Podkarpatské Rusi (2. část)
http://tnit.fr/cs/c141.htm

Jsou Poláci skuteční přátelé Ukrajiny?
http://tnit.fr/cs/c142.htm
 

Ukázky z projevů Světové rady Rusínů a Maďarů

27.03.2015 - V Budapešti, v Maďarském domě, se konala tisková konference vedoucích Světové rady Maďarů a Světové rady Podkarpatských Rusínù. U mikrofonu se střídali:

Nandor Dupka - mládežnické křídlo Demokratické strany Ukrajinských Maďarů;
Zoltan Vash - Maďar, který odmítl sloužit v armádě Ukrajiny;
Botyan Zoltan - místopředseda Světové rady Maďarů;
Vasilij Džugan - předseda Světové rady Podkarpatských Rusínů;
Michail Ťasko - náměstek předsedy Světové rady Podkarpatských Rusínů.

Důvodem pro svolání tiskové konference reprezentantů Světové rady Maďarů a vedoucích Světové rady Podkarpatských Rusínů byl rozvíjející se proces s podpisy Rusínů i Maďarů, kteří se staví proti vyhlášení mobilizace ATO a odmítají sloužit v Ukrajinské armádě.

Tyto dopisy jsou zasílány formou osobní žádosti. Rusíni je posílají na adresu prezidenta Ukrajiny P. Porošenko, Maďaři k maďarskému předsedovi vlády V. Orbanovi.

Obsahují obecná tvrzení o nemožnosti branců zúčastnit se válečných akcí z důvodů morálních, náboženských či jiných. Lidé, kteří odmítají mobilizaci, obrací se na ukrajinské a maďarské vedení s žádostí zahájit seriozní akce k ukončení občanské války na Ukrajině, což povede ke konci donucovacích odvodů Maďarů a Rusínů ze Zakarpatí do ukrajinské armády.

Jeden z autorů takové Žádosti - zástupce maďarské komunity v Zakarpatí prohlásil, že plně chápe a stojí za svým odmítnutím. Podle jeho slov, za svou pozici, on i jeho rodina mohou být vystaveny represím ze strany ukrajinské vlády. Nicméně on, stejně jako mnoho jiných rekrutů, nemá jiný výběr a odmítá být vtažen do občanské války.

Proto jménem podobných "dezertérů" se obrací k hlavám států Ukrajina a Maďarsko a vysvětluje motivace lidí, kteří se nechtějí podílet na bratrovražedné válce a prosí zastavit vojenské konfrontace na Ukrajině.

Zástupci Světové rady Maďarů a Světové rady Podkarpatských Rusínů prohlašují, že - bohužel - i přes některé neformální ujištění na adresu Maďarska o připravenosti ke zrušení branné povinnosti Zakarpatských Maďarů na účasti při antiteroristických operacích, pokusy zmobilizovat "dezertéry" do války pokračují.

V tomto ohledu znepokojení vyzývá nedávné prohlášení guvernéra Zakarpatí Vasilije Gubala, který řekl, že hlavním cílem činnosti regionální správy je poskytnout brannou povinnost všech občanů, spadajících pod mobilizaci do ukrajinské armády.

Tyto akce budou nevyhnutelně vytvářet růst sociálního napětí v Karpatech, a to i na etnickém základě, které povede, kvůli povaze vztahu mezi krajem a Kyjevem, k nárůstu extremismu a nespokojenosti. Vzhledem k tomu, že Zakarpatí hraničí s Maďarskem, tato situace vede k jasné a rostoucí hrozbě pro maďarskou stranu. Neboť, v určité variantě vývoje nelze vyloučit, že Maďarsko může být zataženo do ostrého konfliktu, včetně vojenského, v souvislosti s ukrajinskou krizí.

Účastníci tiskové konference se domnívají, že jedním z nejúčinnějších a přitom mírovým řešením problémů v zemi by mohlo být uznání referenda, které se konalo na Podkarpatsku roku 1991, během kterého 80% obyvatel hlasovalo pro autonomii.

Zdroj projevů : podkarpatrus.livejournal.com

Z vystoupení lídra mládežnického křídla Demokratické strany Maďarů na Ukrajině Nandora Dubky:

Naše Demokratická strana Maďarů Ukrajiny (DPVU), zejména jeho mladé křídlo, která bylo založeno a funguje po celé Ukrajině a především v Karpatech, je velmi znepokojena situací s mobilizaci zástupců maďarské komunity v regionu do ukrajinských ozbrojených sil.

DPVU trvá na vlastenecké pozici ve prospěch zachování jednotné, nezávislé Ukrajinu. Nicméně, strana neschvaluje všechny metody, kterými úřady v Kyjevě se snaží dosáhnout těchto cílů.

V tomto ohledu, mladé křídlo DPVU s těžkým srdcem přijímá výzvy a prohlášení mladých Maďarů ze Zakarpatí, kteří nechtějí se podílet na těch vojenských konfliktech na území Ukrajiny, které se netýkají zájmů regionu a maďarské komunity. Celkově DPVU se domnívá, že díky dohodě v Minsku se vytvořily podmínky, které mohou pomoci řešit všechny sporné otázky v klidu, civilizovaným způsobem. Tím bude odstraněn hlavní důvod k nutnosti volat ukrajinskou mládež, včetně Zakarpatských Maďarů do ukrajinské armády.

Jménem mládežnické sekce DPVU prohlašuji, že naše organizace plně chápe motivace a angažovanost mladých představitelů maďarské komunity v Zakarpatí vyhnout se mobilizaci do ozbrojených sil Ukrajiny, aby se vyhnuli zapojení do vojenských konfliktů. Vyjadřujeme naši plnou solidaritu s žádostí, kterou tito mladí maďarští občané žijící na Ukrajině, zaslali na adresu premiéra Orbana, aby jim pomohl vyhnout se předvolání na vojenskou službu.

Co nás se týče, také jsme se obrátili na Orbana, i na hlavní politické strany a síly Maďarska, aby pochopili tyto lidi a dali jim příležitost, jak si zachránit život, morální přesvědčení a důstojnost.

Z projevu Zoltana Vaša:

Já, stejně jako stovky dalších mladých příslušníků maďarské komunity Zakarpatské oblasti Ukrajiny, byl jsem nucen učinit extrémní krok a oslovit maďarského premiéra V. Orbána, aby nám pomohl vyhnout se mobilizaci do ukrajinských ozbrojených sil, a tím i pravděpodobné smrti v pokračujícím vojenském konfliktu v naší zemi. Bohužel, teď vlastně probíhá občanská válka, jejímiž obětmi se staly už tisíce ničím nevinných lidí.

Pokládám, stejně jako prakticky všichni rekruti z naší maďarské komunity, že pro nás je to naprosto cizí válka. Díky našemu morálnímu, náboženskému přesvědčení nechceme se stát vrahy občanů své země, našich spoluobčanů. Není pochyb o tom, že jakékoliv krizové vnitropolitické problémy i toho nejostřejšího charakteru mohou a musí být řešeny mírovými prostředky, aby se zabránilo bratrovražedné válce.

Nás, kteří se snažíme odmítnout účast v takové válce, kteří máme být povoláni do armády, orgány Ukrajiny se snaží prezentovat jako zrádce, vlastizrádce. My a naše rodiny jsme ohroženi těžkými represáliemi a odvetou za odmítnutí sloužit v ukrajinských ozbrojených silách.

Nejsme separatisté, nejsme teroristé. Chceme mít právo na život a až do jeho konce mít jistotu, že se nedopustíme nikdy nejhorší hříchu - zabíjení nevinných lidí.

Doufáme, že premiér Viktor Orbán i vedoucí politické a sociální síly v Maďarsku nás pochopí a projeví schopnost ukázat dostačující a nezbytný vliv na politiku kyjevské vlády, inspirovat ji, aby skončila občanskou válku na Ukrajině, díky čemuž výzvy k branné povinnosti ustanou.

Maďarsko, prosím tě, pomoz svým občanům, žijícím v Zakarpatské oblasti na Ukrajině.

Z vystoupení člena vedení Světové rady Podkarpatských Rusínů M. Ťasko:

Všesvětová rada Podkarpatských Rusínů (VSPR) vyjadřuje plnou podporu aspiracím členů maďarské komunity v Zakarpatí vyhnout se mobilizaci do ukrajinské armády.

VSPR opakovaně vyjádřila svůj postoj, který je vyjádřen v nutnosti okamžitého ukončení občanské války na Ukrajině a řešení krizových problémů výlučně mírovými prostředky. To předpokládá bezpodmínečné splnění dohody Kyjev-Minsk.

Problém mobilizace ozbrojených sil Ukrajiny v současném prostředí týká se nejen Zakarpatských Maďarů, ale nepochybně i zástupců rusínské komunity Zakarpatí. Pro ně je tu ještě větší hrozba, že je nikdo hájit nebude, protože se s žádostí o podporu nemůžou obrátit na svou mateřskou zemi, po vzoru Maďarů. Bohužel, takovou zemi Rusíni zatím nemají. Ale já doufám, že budou mít!

A proto, Zakarpatští Rusíni se stejnou žádostí o povolení odmítnout účast v občanské válce na Ukrajině byli nuceni obrátit se na adresu prezidenta Porošenko. Doufáme, že to pochopí a vyslyší naše bratry.

VSPR je přesvědčena o tom, že problémy maďarské a rusínské menšiny v Zakarpatí jsou všeobecné povahy. Nejedná se přitom jen o naverbování do armády, nýbrž i o ochranu jejich kulturního a historického dědictví, jazyka, prostě práv a svobod jejich komunity.

VSPR je přesvědčena, že jediným účinným způsobem, jak tyto problémy řešit, je legalizovat kyjevskými orgány výsledek referenda z roku 1991, kdy více než 80% Maďarů a Rusínů v Zakarpatí hlasovalo pro autonomní status regionu.

VSPR vyjadřuje naději, že vedení Maďarska, vedoucí politické a společenské síly země, mají stejný náhled na věcí. Vyzýváme ty kruhy a sil udělat všechno pro to, aby se zabránilo dalším ztrátám životů Maďarů a Rusínů v pokračující bratrovražedné válce na Ukrajině.

Z projevu Zoltána Boťana, místopředsedy Světové rady Maďarů:

Všesvětová rada Maďarů (VRM) plně sdílí pocity strachu a obav o Zakarpatské Maďary a pokusy o jejich mobilizaci do ukrajinské armády a nasměrování do válečné zóny.

V současné době naše organizace má informace, že v občanské válce na Ukrajině již bylo zabito 14 členů maďarské komunity ze Zakarpatí. Kyjevské orgány mají v úmyslu vyzvat do armády a zapojit do této bratrovražedné války ještě 16.000 zakarpatských občanů, mezi nimiž může být značný počet Maďarů.

VRM plně podporuje žádosti zakarpatských Maďarů, zasílané na adresu maďarského premiéra V. Orbana a prosí ho, jelikož vede politické síly v zemi, aby přijal nezbytná opatření s cílem zastavit mobilizaci členů maďarské diaspory v Zakarpatí do ukrajinské armády.

Jsme také přesvědčeni, že nejefektivnější způsob, jak vyřešit tento problém, s cílem zajistit zájmy a bezpečnost Maďarů v Zakarpatí, může být legitimizace výsledků posledního referenda v roce 1991 v tomto regionu. Jak je známo, asi 80% populace a téměř všichni členové maďarské komunity, hlasovalo za autonomní postavení regionu.

Plně souhlasíme s Zakarpatskými Rusíny, jsme připraveni k co možná nejaktivnější spolupráci s nimi, aby se dosáhlo tohoto cíle. Právě v rusínsko-maďarské autonomii bude bezpečnost a prosperita Zakarpatských Maďarů i ostatních menšin v Zakarpatí.

Z projevu hlavy Světové rady Podkarpatských Rusínů V. Džugana:

V létě minulého roku v Budapešti se konal kongres zástupců rusínské a maďarské menšiny v Zakarpatí. Konal se pod záštitou "Všesvětové rady Podkarpatských Rusínů" (VSPR) a "Světové rady Maďarů". Účasníci kongresu jednomyslně odhlasovali nutnost zintenzivnit úsilí o dosažení oficiálního uznání kyjevskými orgány výsledků referenda, které se konalo v Zakarpatí v roce 1991, v níž přibližně 80% obyvatel oblasti hlasovalo pro zřízení rusínsko-uherské autonomie. Současné kampaně, se sběrem podpisů Zakarpatských Rusínů a Maďarů s prosbou o pomoc vyhnout se mobilizaci do ukrajinské armády, jsou přesvědčivým důkazem o důležitosti a aktuálnosti takového rozhodnutí.

VSPR plně podporuje motivaci a záměr "dezertérů" a bude využívat všechny dostupné možnosti, komunikace a příležitosti, aby zabránila smrti Zakarpatských Rusínů a Maďarů v občanské válce na Ukrajině. Plně jsme solidárni s vedením Světové rady Maďarů, která rovněž má tendenci dělat vše pro to, aby pomohla těmto lidem zajistit jejich nejdůležitější právo - právo na život.

Využívaje této příležitosti, VSPR prohlašuje, že je připravena spojit své síly se Světovou radou Maďarů v boji o rusínsko-maďarskou autonomii Zakarpatí, a tím dosáhnout skutečnou ochranu práv, svobod a zájmů rusínské a maďarské menšiny.

Podáváme ruku vedení Světové rady Maďarů ve znamení naší solidarity a spolupráce pro dosažení těchto ušlechtilých, historických cílů.

Kromě toho, na tiskové konferenci účastníci odpovídali na otázky novinářů:

Zejména pan Ťasko na otázku: Jak interpretujete výrok Eugena Župana, že nebyl žádný sjezd v Zakarpatí a ani jedno zasedání Koordinační rady rusínské organizace Zakarpatí?

Ťasko : Sjezd se konal. Na sjezdu byla založena Koordinační rada Rusínských organizací v Zakarpatí, která je tam k ochraně zájmů karpatských Rusínů. Bohužel lidé, jako Župan, se snaží zdiskreditovat tuto iniciativu. To vše proto, že Župan je zbraní kyjevského režimu a tudíž vede podvratné aktivity proti Rusínům.

Ještě otázka : Mohli byste komentovat slova předsedy Zakarpatské Oblastní rady V. Čubirka o tom, že v Zakarpatí vládne národnostní shoda a klid?

V. Džugan : Pokládáte pronásledování Maďarů, neuznání po celá desetiletí Rusínské národnosti a myslíte, že výslechy a hledání aktivistů v domech Rusínů je mír a harmonie? To, že OBSE nevěnuje pozornost těmto skutečnostem nemůže nepůsobit podivně. Čubirko vlastně plní svůj úkol, on je funkcionář. Bylo by divné, kdyby mluvil jinak. Lhaní je tradice u ukrajinských orgánů.


 
   
A ještě hezká varianta slovenské hymny s rusínským textem. Ačkoliv je srozumitelná, přepsal jsem ji do našeho pravopisu :

 
Nad Karpaty rozhání
vítr dál zlé mraky.
 
Nač Rusíny pohřbívat,
náš národ dál žije,
moci zlé se nepoddá
Karpatská Rusie.
 
Náš cíl není zbytečný,
jsem hrdý být Rusín.
 
Ač budujem pomalu
mír a naši státnost,
ten, kdo půjde proti nám,
nebude mít sil dost.

Originál :

Nad Karpatami goňat
větry v dál oblaka.
 
Zrja Rusínov choronjat,
Oni živi poka.
Volje zloj něpodvlastna
Podkarpatskaja Rus.
 
Naša cel něnaprasna,
Čto Rusín já goržus.
 
Strojím my svoju mirno
Gosudarstvennosť choť,
No ně smožet protivna
Síla nas poboroť.
    (autor : Cupidon)