Pohádka o 7 bratřích  04/2004   Kosovo 5 let po válce

Beseda politického pozorovatele Anatolia Stepanova s historikem a publicistou Michailem Nazarovem

Narozený r.1948 v Rusku, Michail Viktorovič Nazarov uprchl r.1976 do Německa, kde pracoval v emigrantském vydavatelství Posev. Autor knih Poslání ruské emigrace, Jakého následníka na ruský trůn, Komplot proti Rusku, atd., je náměstkem předsedy Nejvyšší rady monarchistické se sídlem v Montrealu.
Následující rozhovor byl publikován v únoru 2003, tedy před válkou v Iráku, kdy hospodářská i vojenská síla Ameriky se zdála nevyčerpatelnou.

/.../ (zkráceno)
Stěpanov : Navrhuji vám nahlédnout ještě dále, až za horizont. Představme si, že epocha hegemonie USA ve světě skončila, Američany vyčerpala role být jedinou supermocností, USA se shroutily pod břemenem vlády nad světem. Jak bude vypadat svět po skončení období americké hegemonie? Co nás čeká za horizontem?

Nazarov : Vycházíme-li z bible, staví se vláda antikristova a bude postavena. Je absolutně jasné, že hlavním stavitelem a agentem této vlády je antikřesťanské židovství, které za tím účelem udělalo z Ameriky svoji vojenskou bázu. USA dnes mohou vést svoji politiku tvrdohlavě, bez ohledu na kteréhokoliv protivníka, plivat na všechny mezinárodní normy.

A proto nevidím důvodu, proč by hegemonie Ameriky měla skončit. Naopak, USA stále víc a více arogantně a otevřeně kráčí k světovládě, nezastaví se ani před použitím zbraní hromadného ničení. Jim je suverénně jedno jestli tím někdo bude zneklidněn.

Hlavní příznak vlády antikrista, z mého pohledu, bude obnovení Třetího chrámu v Jerusalémě, na Svaté Hoře, tam kde stály dva předchozí. Soudě podle jednání židovstva a Izraele, docházím k vývodu, že žijeme skutečně v době před apokalypsou. To znamená, že zastavit tento proces je utopie. My můžeme pouze brzdit tento vývoj a renovovat vládu pravoslaví, i když na mnohem menším území, než dnes. Není pochyb, že za dnešního rozdělení sil, celé ruské území nemůžeme udržet. My můžeme pouze obnovit poslední ruskou pravoslavnou státnost.

Můžete mi říct, jaké změny čeká svět, co bude po dokončení stavby Třetího chrámu?

Bude to vítězství cílů židovstva, neboť oni spojují stavbu Třetího chrámu s příchodem pozemského židovského vládce, jejich Mesiáše. Bude příchod Antikrista. To bude. Máme už dnes některé úkazy, které se shodují jak na poli duchovním, tak politickém. Dejme tomu, klonování lidí. Podle předpovědi některých Svatých Otců, antikrist nebude počat normálním, nýbrž abnormálním způsobem. Klonování je takový způsob. Nevíme, má-li klonovaný organismus duši, vždyť duši může dát pouze Bůh. Není-li člověk, nýbrž jiná existence, pak duši mu může dát i ďábel, který v něho vejde.

Mimochodem, ta sekta, která hlásila, že ovládá klonování dětí, tvrdila, že jeden úspěšný pokus byl uskutečněn v Izraeli.

Nu, vidíte, shodných příznaků je dost.

A co se stane podle vás se státem Izrael po postavení Třetího chrámu?

Za prvé, nutno hledět v kontextu příprav na válku v Iráku (interview byl zapsán začátkem roku 2003). Válka rozváže Izraeli ruce ve snaze očistit celou zemi Velikého Izraele od postranního "biologického šmejdu", tedy od Palestinců a dalších. Je pravděpodobné, že Izrael se pokusí využít této války k použití zbraní hromadného ničení a masové deportaci Palestinců do jiných arabských zemí, bavit se s nimi nehodlá. Jedním slovem, rozváže jim to ruce k realizaci politických ambicí na vytvoření Velikého Izraele.

Za druhé, židovství je základem světové kulisy, proto jejich plány se neomezují jen na území Izraele. Pro ně arénou je celý svět ; jejich touhou je, aby celý svět stal se zemí zaslíbenou, aby vládli nad světem. My, křesťané, chápeme zaslíbenost na úrovni ducha, která byla dána Pánem vybranému národu. Zatímco židové ztratili tuto zaslíbenost, v křesťanské tradici slova "Izrael", "Sion" se začala aplikovat na křesťanství, na Církev Kristovu. "Nový Izrael a Nový Sion" nemá nic s židovstvím.

Až budou židům rozvázány ruce k uvedení do praxe principů ze zákoníku "Shulhan-Arukh" (všichni jsou dobytek, pouze židé jsou lidé), oni se postarají o to, aby se to dělo v globálním měřítku. Mám předplatné na židovské časopisy, z kterých vím, že v Izraeli vyrobili etnickou zbraň. Konkrétně, bylo takové hlášení v "Evrejskom slově", časopise hlavního rabína Ruska Bern Lazara, i v jiných časopisech. Bývalý agent Mossadu Ostrovskij vyprávěl ve své knize o tom, že pokusy s etnickými zbraněmi se konaly na Palestincích, s předpokladem, že Izrael bude dělat něco grandiozního v globálním měřítku.

Co tím mám rozumět ? Úmyslné zničení určitých národů ?

Zničení všech národů kromě židovského. U nás ve vlasteneckých kruzích je přijat termín "zlatá miliarda", ačkoliv možno mluvit ne o miliardě, a o "zlatých třiceti milionech" (takový je přibližně počet židů a položidů ve světě). Přitom je to plně uskutečnitelné.

Pro většinu lidí se to jeví jako výmysl antisemitů, zabedněnost. Většina lidí je od přírody snášenlivá a nemůže si představit, že existují lidé s docela jinou psychologií a jiným rozpoložením duše, kteří jsou schopni používat podlé, zrádné, cynické metody na utvrzení své moci. V tom pozůstává jedna z příčin, proč "tajemství bezzákonnosti", mluveno jazykem církve, či "světový zákaz", řečeno politicky, se dobije svého cíle. Dojde k tomu proto, že my, většina lidstva, nejsme schopni ani předpokládat, že by mohl existovat takový cíl. Jak se říká, největší úspěch ďábla je ten, že nás přesvědčil o tom, že neexistuje.

Izrael tedy, podle vás, se stane supermocností ?

Izrael už dávno je supermocností, v tom smyslu, že židovské lobby v Americe může protlačit jakékoliv řešení výhodné pro Izrael. Na příklad, první válka v Iráku byla vyvolána na nátlak židů - potřebovali zničit hlavního protivníka na Blízkém Východě. To byla hlavní příčina války. Dnes se někteří lidé ptají: tak proč tenkrát nedobili Saddama úplně?

Pochopíme to, když vezmeme v úvahu, že prakticky všechny teroristické organizace světa jsou založeny nebo kontrolovány CIA a Mossadem. Využívají jich coby instrumentů globální mezinárodní politiky: aby zaseli paniku v národech, aby zničili nepohodlné protivníky, a hlavně, aby dali důvod k vojenské intervenci v geopoliticky klíčových bodech planety. Taliby, na příklad, vykrmili ti samí v USA, aby je pak obvinili v terorismu a na jejich zádech se dostali do Střední Azie.

V roce 1991 ještě nebyli přesvědčeni o své beztrestnosti, nemohli jednat v globálním měřítku tak drze a cynicky. Tehdy ještě existoval Sovětský svaz s ohromným vojenským potencionálem a oni nevěděli, jaké síly v naší zemi vyhrají boj o moc. Dnes USA je jediná supervelmoc a mohou si dovolit se Saddamem skoncovat. Tehdy si ho ponechali jako možný důvod k příští intervenci v regionu.

A co myslíte, nevzniknou vážná nedorozumění mezi Izraelem a USA ohledně posílení Izraele ?

Absolutně vyloučeno. Izrael je hlava Ameriky, je to hlavní stát, který Spojené státy vydržují finančně, stát, který určuje politiku USA, dokonce i celou finanční politiku světa.

Takže je tedy vyloučeno, aby vznikla nedorozumění i v některých konkrétních otázkách ? Například ohledně Palestinců: Amerika, coby světový hegemón, má přece zájem na tom, aby ve světě vládl klid a stabilita. Ale Izrael má viditelně zájem na tom, aby fyzicky likvidoval Palestince nebo je umístil v nějakém ghettu, aby mu nepřekáželi v budování Třetího chrámu.

Zde je nutno jasně pochopit, co je Amerika. Je fakt, že politika Izraele protiřečí základním národním zájmům, zájmům amerického lidu. Ostatně existují tam známí politikové, na příklad Patrick Buckhanan, kteří otevřeně prohlašují, že politika Izraele škodí zájmům USA. Jenže. V jakých rukách jsou prostředky masové informace ? V židovských. V jakých rukách jsou peníze ? V židovských. To jsou páky, kterými (plus šantáž coby prostředek vlivu) oni vždy donutili a mohou donutit vládu Ameriky jednat tak, jak Izrael potřebuje.

Je fakt, že americký prezident má možnost nevyhovět židovským žádostem. V novější historii USA známe dva takové případy : John Kennedy a Richard Nixon. První byl zabit, protože se postavil proti tomu, aby si Izrael opatřil jaderné zbraně. Druhého odstranili, protože chtěl zavést jakési sankce za to, že Izrael ty jaderné zbraně vlastnil. S Nixonem postoupili milostivěji, prostě našli kompromis a odstrčili ho z funkce. Tak oni postupují. Skutečné neshody mezi Izraelem a USA nemohou vyvstat, navíc s pomocí CIA je vždy možné černé vydávat za bílé. To je elementární.

A vy nepředpokládáte, že by mohla vzniknout taková situace, kdy silný Izrael, po vítězném dokončení Třetího chrámu, by mohl shledat, že je v jeho zájmu oslabit Ameriku, která by mu mohla vadit, nebo prostě nevidět důvodu, proč by měla udržovat svou sílu ?

Že se stane zbytečnou pro Izrael, to je docela možné. Jestli židové skutečně mají plán na světovládu, jak jsem jej vykreslil, tak budou potřebovat Ameriku jako vojenskou sílu proti celému světu pouze do určité doby. Do doby, kdy pomocí síly vypořádají se s celým světem a stanou se skutečnou supervelmocí, i když maličkou - s vlivem politickým, finančním, informačním i vojenským. Vždyť Izrael už teď má zbraně hromadného ničení.

Psalo se o tom v tisku.

Přiznávají to už i izraelští politikové. V situaci, kdy Amerika splní svou úlohu, Izrael ji už nebude potřebovat. K čemu udržovat armády nepracujících negrů, metisů ? Dnes je uklidňují, aby se nebouřili, aby Amerika dávala dojem ohniska stability. V tomto ohledu souhlasím s předpokladem autorů, kteří píší, že dříve či později Amerika skončí svou existenci, ne však díky vnitřním protikladům, nýbrž protože přestane být židům užitečná.

Z Ameriky bude vyňat židovský obsah a ona padne ? A co bude potom ? Začne boj o dědictví imperia ?

Nikoliv. Myslím, že do té doby židové se postarají o to, aby vše na světě bylo přeryto, snížen počet obyvatel tak, aby zůstali jednak židové jako rasa pánů, jednak sluhové k jejich obsluze. Sluhů může být i několikrát více. Na každého člena vládnoucího národa je možné mít jednoho sluhu - ale mohou jich být i desítky a stovky. Takový je ideál světového řádu, jaký bezpochyby židové oceňují a snaží se o jeho realizaci.

Jak v tuhle vámi nakreslenou perspektivu zapadá osud Ruska ?

/.../
Někdy se mě lidé ptají, v čem spočívá pramen mého optimismu ohledně budoucího vzkříšení Ruska. Odpovídám: v logice historie. Náš ideál, životní i politický, je imitovat Krista. Kristus trpěl, byl ukřižován, zemřel, zvítězil nad smrtí a před nanebevzetím objevil se na krátkou dobu znovu před svými žáky, aby jim dokázal pravost svého vzkříšení.

V analogii k osudu Ruska 20. století, po revoluci lepší část národa byla ukřižována. Rusko čeká vzkříšení, ale jen na krátkou dobu, dostatečnou na to, aby ukázalo druhým národům pravdu o životě, o smyslu světa. V tom je podstata mého optimismu.

Konkrétně je možné předpokládat, že rámec, za kterým je možné obnovení pravoslavné státnosti, se omezí na hranice malé Moskovské Rusi. Přijdeme o Dálný Východ, ztratíme Sibiř, Severní Kavkaz, zřejmě i Povolží, ale i to stačí k naplnění našeho poslání být posledním majákem pravdy.

Ohledně budoucnosti Evropy - pomůže nám v zápase o regeneraci Ruska ?

Mohla by nám pomoci, kdyby v Rusku byla normální vláda: ruská, národní a pravoslavná. V Evropě se hlasovalo o vstupu do Unie, o přijetí jednotné měny, a ukázalo se, že přibližně polovina obyvatel každé země byla proti. Někdy převládaly konservativní kruhy a dosáhlo se unifikace pouze druhým nebo třetím hlasováním. Kdyby Rusko se orientovalo v mezinárodní politice na konservativní kruhy Evropy, které hájí vlastní národní nezávislost, mohlo by jim usnadnit vítězství.

Rusko mohlo by vytlačit Ameriku a židovství z Evropy, nebo aspoň zmenšit jejich vliv. Ale současná vláda tohoto cíle si nestaví, dokonce si spíše cení mondialistické kruhy Evropy. V případě regenerace Ruska slušní lidé z Evropy by mířili do Ruska, jako kdysi pravicoví emigranti po francouzské revoluci.

A mezi nimi mohou být i židové ?

Teoreticky ano. Jenže židům je velmi těžko stát se pravoslavnými. Jestli příslušníku libovolného národa stačí uvěřit a dát se pokřtít, židům, kteří se stali semenem ďáblovým ("Otec váš je ďábel", řekl Kristus), je nutný hlubší přístup. Nestačí jen třikrát plivnout na ďábla. Museli by se odříci mystického spojení se svým národem, ďáblem vyvoleným. Takových židů je málo.

Jsou židé, kteří se drží starých pravidel a kteří předpokládají, že není správné urychlovat příchod mesiáše, stavět pro něho chrám a zakládat izraelský stát. Oni tvrdí, že příchod mesiáše je možno si zasloužit jen spravedlivým životem. Ale kolik je takových židů, těžko zjistit.

Apokalyptickou dobu možno zřejmě definovat následující politickou formulí: Boj Říše Třetího Říma s Říší Třetího Chrámu? Nám teď zbývá napnout síly aby Říše Třetího Říma byla obnovena...

Ale nezapomenout při tom, že naše Říše nemá sloužit vítězství ve světovém měřítku, nýbrž poslednímu potvrzení pravdy. To se mi zdá být důstojným a našim silám přiměřený cíl.

Děkuji vám, Michaile Viktoroviči, za obsažnou besedu. Vaše myšlenky budou zřejmě publikovány v knize "Vůdci Třetího Říma", nad kterou, pokud je nám známo, pracujete. Kdy bude kniha vydána?

Jestli nevzniknou nepředvídané překážky, tak s Boží pomocí začátkem příštího roku.